Ammat­tiin opis­ke­le­vat: oppi­ma­te­ri­aa­lit monille opis­ke­li­joil­le talou­del­li­nen taakka

Ammat­tiin opis­ke­le­vat: oppi­ma­te­ri­aa­lit monille opis­ke­li­joil­le talou­del­li­nen taakka

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry kantaa huolta toisen asteen amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kustan­nuk­sis­ta. Opetushallituksen selvi­tyk­sen mukaan huoles­tut­ta­van suurel­la...

LUE LISÄÄ