Tapahtumat

Me SAKKIssa haluam­me, että juuri sä SAKKIn jäse­ne­nä ja opiskelijana saat kaiken mahdol­li­sen ilon irti opin­nois­ta­si. Järjestämme vuosit­tain erilai­sia tapah­tu­mia ympäri Suomen. Tapahtumien kautta haluam­me tarjota sulle mahdol­li­suu­den kehit­tää omaa osaa­mis­ta­si, löytää uusia kave­rei­ta sekä tieten­kin pitää hauskaa!

Tulevat tapahtumat

Listaamme tähän alle tulevat tapahtumat. Klikkaamalla tapahtumaa saat enemmän tietoa siitä, mitä juuri kyseinen tapahtuma pitää sisällään.

Kevätpäivät

Kevätpäivät järjes­te­tään kerran vuodes­sa maalis‐huhtikuun aikaan. Tämä viikon­lo­pun (pe-su) yli kestävä tapah­tu­ma pitää sisäl­lään niin edun­val­von­taa kuin hauskaa yhdessä oloa.

Kevätpäivien ohjelma muodos­tuu ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta, inspi­raa­tio­pu­hu­jis­ta, ryhmäy­ty­mi­ses­tä sekä edun­val­von­taan liit­ty­vis­tä aiheis­ta.

SAKKI-päivät

SAKKI‐päivä järjes­te­tään neljä kertaa vuodes­sa ja on nimensä mukaan yhden päivän kestävä tapah­tu­ma. Tapahtuma on avoin kaikil­le, mutta täysin maksu­ton vain SAKKIn jäse­nil­le.

SAKKI‐päivän ohjelma koostuu ajan­koh­tai­ses­ta teemas­ta, jonka ympä­ril­le raken­ne­taan päivän ohjelma. Yhtenä teemana on ollut Eurooppa (EU), jolloin osal­lis­tu­jil­la oli mahdol­li­suus kysellä Euroopan parla­men­tin jäsen (MEP) Henna Virkkuselta kysy­myk­siä liit­tyen EU:n toimin­taan.

SAKKI-risteily

Ahoy! Amikset merellä!

SAKKI‐risteily järjes­te­tään joka vuosi ennen kesä­lo­mien alkua. Risteilyn tarkoi­tuk­se­na on juhlis­taa tulevan kesä­lo­man alkua sekä tieten­kin ammat­tiin valmis­tu­via. Risteily on avoin kaikille.

r

Tiesitkö, että...

SAKKI maksaa tapahtumasi opiskelijahintaiset matkat, ruokailut sekä mahdollisen majoituksen. Jäsenenä voit osallistua tapahtumiin edullisemmin tai jopa maksutta.

KYSYTTÄVÄÄ TAPAHTUMISTA?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

Henkilökuva
SANNA NEUVONEN