Tapahtumat

Me SAKKIssa haluam­me, että juuri sä SAKKIn jäse­ne­nä ja opiskelijana saat kaiken mahdol­li­sen ilon irti opin­nois­ta­si. Järjestämme vuosit­tain erilai­sia tapah­tu­mia ympäri Suomen. Tapahtumien kautta haluam­me tarjota sulle mahdol­li­suu­den kehit­tää omaa osaa­mis­ta­si, löytää uusia kave­rei­ta sekä tieten­kin pitää hauskaa!

Tulevat tapahtumat

Listaamme tähän alle tulevat tapahtumat. Klikkaamalla tapahtumaa saat enemmän tietoa siitä, mitä juuri kyseinen tapahtuma pitää sisällään.

Kevätpäivät

Kevätpäivät järjes­te­tään kerran vuodes­sa maalis‐huhtikuun aikaan. Tämä kolmen päivän kestävä tapah­tu­ma pitää sisäl­lään niin edun­val­von­taa kuin hauskaa yhdessä oloa.

Kevätpäivien ohjelma muodos­tuu ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta, inspi­raa­tio­pu­hu­jis­ta, ryhmäy­ty­mi­ses­tä sekä edun­val­von­taan liit­ty­vis­tä aiheis­ta.

SAKKI-risteily

Ahoy! Amikset merellä!

SAKKI‐risteily järjes­te­tään joka vuosi ennen kesä­lo­mien alkua. Risteilyn tarkoi­tuk­se­na on juhlis­taa tulevan kesä­lo­man alkua sekä tieten­kin ammat­tiin valmis­tu­via. Risteily on avoin kaikille. Tutustu risteilyyn osoitteessa sakkiristeily.fi

Opiskelijakuntapäivät

Järjestämme kerran vuodessa valtakunnalliset opiskelijakuntapäivät, jonka ohjelma on suunniteltu opiskelijakuntatoimijoille sekä toiminnasta kiinnostuneille.

Opiskelijakuntapäivät kestää kolme päivää ja ajan­koh­ta sijoit­tuu syyslukukaudelle.

Tapahtumassa pyöri­tään opis­ke­li­ja­kun­ta­toi­min­nan ympä­ril­lä. Osallistujan on tarkoi­tus kehit­tää osaa­mis­taan siten, että voi ottaa opitut asiat käyt­töön omassa opis­ke­li­ja­kun­nas­sa.

Haluamme luoda tapahtumilla uuden oppimisen ahaa! -elämyksiä osallistujille. Vaikka tapah­tu­mas­sa on paljon asiaa, emme tieten­kään unohda haus­kan­pi­toa.

r

Tiesitkö, että...

SAKKI maksaa tapahtumasi ohjelman, ruokailut sekä mahdollisen majoituksen. Jäsenenä voit osallistua tapahtumiin edullisemmin.

KYSYTTÄVÄÄ TAPAHTUMISTA?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

Amanda Majuri
järjestöasiantuntija (tapahtumat, koulutukset ja oppilaitoskiertue)
Sara Siponmaa
Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija (opiskelijakunnat, hankekumppanuudet)

Tiesitkö, että...

jäsenopiskelijakuntana voit lähettää SAKKIn viikonlopputapahtumalle yhden (1) osallistujan 50 % alennuksella, mikäli tapah­tuma on hänelle ensim­mäi­nen SAKKIn viikon­lop­pu­ta­pah­tuma.