Tapahtumat

Me SAKKIssa haluam­me, että juuri sä SAKKIn jäse­ne­nä ja opiskelijana saat kaiken mahdol­li­sen ilon irti opin­nois­ta­si. Järjestämme vuosit­tain erilai­sia tapah­tu­mia ympäri Suomen. Tapahtumien kautta haluam­me tarjota sulle mahdol­li­suu­den kehit­tää omaa osaa­mis­ta­si, löytää uusia kave­rei­ta sekä tieten­kin pitää hauskaa!

Tulevat tapahtumat

Listaamme tähän alle tulevat tapahtumat. Klikkaamalla tapahtumaa saat enemmän tietoa siitä, mitä juuri kyseinen tapahtuma pitää sisällään.

Kevätpäivät

Kevätpäivät järjes­te­tään kerran vuodes­sa maalis‐huhtikuun aikaan. Tämä viikon­lo­pun (pe-su) yli kestävä tapah­tu­ma pitää sisäl­lään niin edun­val­von­taa kuin hauskaa yhdessä oloa.

Kevätpäivien ohjelma muodos­tuu ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta, inspi­raa­tio­pu­hu­jis­ta, ryhmäy­ty­mi­ses­tä sekä edun­val­von­taan liit­ty­vis­tä aiheis­ta.

SAKKI-päivät

SAKKI‐päivä järjes­te­tään neljä kertaa vuodes­sa ja on nimensä mukaan yhden päivän kestävä tapah­tu­ma. Tapahtuma on avoin kaikil­le, mutta täysin maksu­ton vain SAKKIn jäse­nil­le.

SAKKI‐päivän ohjelma koostuu ajan­koh­tai­ses­ta teemas­ta, jonka ympä­ril­le raken­ne­taan päivän ohjelma. Yhtenä teemana on ollut Eurooppa (EU), jolloin osal­lis­tu­jil­la oli mahdol­li­suus kysellä Euroopan parla­men­tin jäsen (MEP) Henna Virkkuselta kysy­myk­siä liit­tyen EU:n toimin­taan.

SAKKI-risteily

Ahoy! Amikset merellä!

SAKKI‐risteily järjes­te­tään joka vuosi ennen kesä­lo­mien alkua. Risteilyn tarkoi­tuk­se­na on juhlis­taa tulevan kesä­lo­man alkua sekä tieten­kin ammat­tiin valmis­tu­via. Risteily on avoin kaikille.

r

Tiesitkö, että...

SAKKI maksaa tapahtumasi opiskelijahintaiset matkat, ruokailut sekä mahdollisen majoituksen. Jäsenenä voit osallistua tapahtumiin edullisemmin tai jopa maksutta.

KYSYTTÄVÄÄ TAPAHTUMISTA?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

SANNA NEUVONEN
SENNI MOILANEN
hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija