SAKKI ry

Kannanotot

Kannanotto
SAKKI ry peräänkuuluttaa opiskelijakuntien aseman vahvistamista 

SAKKI ry peräänkuuluttaa opiskelijakuntien aseman vahvistamista 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi vuosina 2020–2021 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kykyä vahvistaa opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Arvioinnista selviää, että opiskelijakuntien toiminnassa ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksissa on vielä paljon kehittämistä. Tämä on noussut esille myös 2021 toteutetussa kouluterveyskyselyssä, jonka mukaan ammattiin opiskelevista vain noin 26% kokee, että heillä on ollut hyvät mahdollisuudet vaikuttaa  oppilaitoksessa lukuvuoden aikana. 

Kannanotto
Opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat: Työuupuneen toimeentulo on turvattava sairausloman aikana myös ilman mielenterveysdiagnoosia

Opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat: Työuupuneen toimeentulo on turvattava sairausloman aikana myös ilman mielenterveysdiagnoosia

Työuupumus ja mielenterveyden oireilu yleistyvät yhä niin että niistä voidaan puhua läheskansantautina. Työuupumuksesta toipuminen ja paluu työelämään on pitkä ja vaikeaprosessi. Toimeentulon...