16.04.2024

OSKU ja SAKKI tuomitsevat hallituksen leikkaukset ammatillisesta koulutuksesta

Kannanotto

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry tuomitsevat hallituksen aikeet leikata ammatillisesta koulutuksesta sekä toisen asteen maksuttomuuden rajaamisen 18 ikävuoteen. Orpon hallitus on kehysriihessään 15.–16.4.2024 päättänyt 100 miljoonan euron leikkauksesta ammatillisen koulutuksen rahoitukseen.

”On sietämätöntä, että hallitus pyörtää sanansa ja päätyy leikkaamaan koulutuksesta. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta ei paranneta rahoitusleikkauksilla. Koulutuksesta leikkaaminen on lyhytnäköistä politiikkaa ja asettaa amisten hyvinvoinnin vaaraan”, toteaa OSKUn puheenjohtaja Johanna Heikkinen.

Hallituksen antamien perustelujen mukaan leikkaus ei kohdistuisi peruskoulun päättäviin nuoriin tai vailla ammatillista perustutkintoa oleviin. On kuitenkin kyseenalaista, miten rahoitusleikkauksen vaikutukset pystyttäisiin rajaamaan niin, etteivät ne osu näihinkin ryhmiin. Hyvien hallitusohjelmatavoitteiden, kuten riittävän lähiopetuksen määrän turvaaminen on mahdotonta, jos koulutuksesta samanaikaisesti leikataan.

“Rahoitusleikkaus heikentää ammatillisen koulutuksen roolia keskeisenä jatkuvan oppimisen palveluntarjoajana ja alanvaihdon mahdollistajana. Ammatillinen uudelleenkouluttautuminen on ollut keskeinen väylä esimerkiksi terveydellisistä syistä alaa vaihtaville. Hallitus uhkaa sysätä nämä ryhmät työelämän ulkopuolelle”, sanoo SAKKIn puheenjohtaja Patrik Tanner.

Hallitus päätti lisäksi maksuttoman koulutuksen rajaamisesta sen vuoden loppuun, jonka kuluessa opiskelija täyttää 18 vuotta. Rajaus 18 ikävuoteen uhkaa etenkin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden mahdollisuutta suorittaa ammatillinen perustutkinto loppuun. Rajaus asettaa syrjäytymisvaaraan jo valmiiksi vaikean elämäntilanteen, sairauden tai mielenterveyden haasteiden takia heikommassa asemassa olevat nuoret. Nykyinen rajaus 20 ikävuoteen on mahdollistanut oppivelvollisille ammatillisen tutkinnon suorittamisen maksuttomuuden piirissä koko tutkinnon osalta.

”Vastuullista talouspolitiikkaa ei ole leikata tulevaisuuden osaajilta. Taloutta ei pidä tasata nuorten sukupolvien taskusta viemällä. Koulutusleikkaukset tulevat näkymään konkreettisesti oppilaitosten arjessa ja tulevaisuuden työelämän osaamistasossa. Vaadimme hallitusta pitämään sanansa ja säilyttämään koulutuksen erityissuojeluksessa leikkausten ulkopuolella. Koulutuksesta ja opiskelijoilta leikkaaminen ei luo kestävämpää tulevaisuutta”, Heikkinen ja Tanner päättävät.

Lisätietoja
Onni Härkönen
Edunvalvonnan asiantuntija / OSKU ry
[email protected]
0447050474

Suvituuli Lundmark
Edunvalvonnan asiantuntija / SAKKI ry
[email protected]
0447766048

Johanna Heikkinen
Puheenjohtaja / OSKU ry
[email protected]

Patrik Tanner
Puheenjohtaja / SAKKI ry
[email protected]
0447530581