15.04.2024

SAKKIn liittokokouksen julkilausuma: Ammatillisten opiskelijoiden tulevaisuudesta ei saa tinkiä 

Kannanotto

Ammatillisen koulutuksen rooli on kiistaton, ja sen merkitys korostuu entisestään nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Suomen tämänhetkisen hallituksen toteuttama politiikka on kuitenkin opiskelijoiden näkökulmasta vähintäänkin arveluttavaa, ja voi pahimmillaan rapauttaa heidän uskoa niin koulutuksen merkitykseen kuin mahdollisuuksiin työelämässä, millä voi olla kauaskantoisia seurauksia.

Tutkimuksista käy ilmi, että nuorten tulevaisuudenusko on alkanut horjua. Vaikka moni kokee omat henkilökohtaiset näkymät edelleen optimistisesti, on myös merkittävä joukko ammatillisia opiskelijoita, joilla on epävarmuutta esimerkiksi työllistymisen suhteen. Lähes joka kymmenes opiskelija ei usko saavansa työtä alalta, jota opiskelee. Noin 11 % puolestaan arvelee päätyvänsä pitkäaikaistyöttömiksi. Työmarkkinoille suunnitellut heikennykset ovat omiaan heikentämään ammatillisten opiskelijoiden uskoa mahdollisuuksiinsa valmistumisen jälkeen.

Samalla nuoret kärsivät yhä enemmän mielenterveyden ongelmista, ja pelko taloudellisesta ahdingosta kasvaa etenkin hallituksen suunnittelemien sosiaaliturvaleikkausten vuoksi. Toimeentulolla on kiistaton yhteys mielenterveyteen, ja SAKKIn liittokokous vaatii, että hallitusohjelmassa mainittu opintotuen kokonaisuudistus toteutetaan niin, että opiskelijoiden hyvinvointi ei vaarannu. Opintotuen määrässä tulee huomioida elämisen todelliset menot, kuten terveyteen liittyvät kulut, eikä se saa perustua lainaan. Tällä hetkellä opintotuki ei ole riittävän suuruinen täyttämään opiskelijan perustarpeita.Liittokokous alleviivaa, että opintojen aikainen riittävä toimeentulo varmistaa myös sen, että työelämään valmistuu työkykyisiä osaajia.

SAKKIn 20. liittokokous varoittaa, että ammatillisesta koulutuksesta leikkaaminen olisi kohtalokasta tilanteessa, jossa moni opiskelija kokee tälläkin hetkellä epävarmuutta sen suhteen, että oma ammattitaito on riittävällä tasolla valmistumisen jälkeen. Ammatillisen koulutuksen keskeisenä tarkoituksena on antaa tarvittava osaaminen työelämässä ja yhteiskunnassa pärjäämiseen sekä kyky kehittää ja päivittää osaamista tarpeen mukaan. Lisäksi Suomessa on asetettu läpi puoluekentän kunnianhimoinen tavoite nostaa väestön koulutustasoa. Tämä koskee etenkin ammatillisia opiskelijoita, sillä lukio-opinnoista siirrytään jatko-opintoihin jo nykyisellään. Leikkausten sijaan ammatillinen koulutus kaipaa rahoitukseensa lisäpanostuksia.

Ammatillisten opiskelijoiden hyvinvointi ja tulevaisuudenusko eivät ole ainoastaan yksilötasolla tärkeitä, vaan ne muodostavat vahvan perustan koko yhteiskunnalle. Globaalien kriisien aikakaudella on entistäkin olennaisempaa varmistaa, että opiskelijoilla on riittävät resurssit sekä tuki selviytyäkseen haasteista ja menestyäkseen muuttuvassa maailmassa. Haluamme, että hallitus ei uudistusten kautta tingi opiskelijoiden toimeentulosta ja koulutuksesta. Näköalattomuuden sijaan tarvitsemme kestäviä ratkaisuja, jotka innostavat ja ohjaavat ammatillisia opiskelijoita kohti parempaa tulevaisuutta.

Hyväksytty liittokokouksessa 13.4.2024.

Lisätietoja:

Patrik Tanner
puheenjohtaja 2023-2025
044 7530 581