Opiskelijakortti

Hankkimalla SAKKIn jäsenyyden saat itsellesi jäsenetuna opiskelijakortin eli SAKKI-kortin. Jäsenyyden avulla saat käyttöösi myös huikeita alennuksia ja tarjouksia sekä pääset osallistumaan SAKKIn tapahtumiin edullisemmin tai jopa maksutta. Jäsenyyden kautta saat myös mahdollisuuden kansainvälistyä.

SAKKI-kortti

 • Suomen edullisin
 • SAKKIn tapahtumien hinta on edullisempi tai maksuton
 • Oikeuttaa matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennuksiin
 • Digitaalinen opiskelijakortti Frank App
 • Frank Appin alennukset ja tarjoukset

1 vuosi

2 vuotta

3 vuotta

4 vuotta

16 €

21 €

25 €

29 €

SAKKI-kortti

 • Suomen edullisin
 • SAKKIn tapahtumien hinta on edullisempi tai maksuton
 • Oikeuttaa matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennuksiin
 • Digitaalinen opiskelijakortti Frank App
 • Frank Appin alennukset ja tarjoukset

1 vuosi – 16 €
2 vuotta – 21 €
3 vuotta – 25 €
4 vuotta – 29 €

Kansainvälinen SAKKI-ISIC -kortti

 • Samat edut kuin SAKKI-kortilla
 • Digitaalinen opiskelijakortti Frank App
 • sekä kansainvälinen, digitaalinen opiskelijakortti ISIC App
 • Frank Appin alennukset ja tarjoukset
 • Saat myös ISIC:n 150.000 alennusta 130 maassa

1 vuosi

2 vuotta

3 vuotta

4 vuotta

25 €

30 €

34 €

38 €

Kansainvälinen SAKKI-ISIC -kortti

 • Samat edut kuin SAKKI-kortilla
 • Digitaalinen opiskelijakortti Frank App
 • sekä kansainvälinen, digitaalinen opiskelijakortti ISIC App
 • Frank Appin alennukset ja tarjoukset
 • Saat myös ISIC:n 150.000 alennusta 130 maassa

1 vuosi – 25 €
2 vuotta – 30 €
3 vuotta – 34 €
4 vuotta – 38 €

Olet oikeutettu opiskelijakorttiin, jos

 • opis­ke­let päätoi­mi­ses­ti ja palkat­ta amma­til­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa
 • olet opin­to­tuen tai aikuis­kou­lu­tus­tuen piiris­sä.
 • opis­ke­lu kestää yhtä­jak­soi­ses­ti vähin­tään 8 kk
 • oppi­lai­tos, jossa opis­ke­let, on julki­ses­sa valvon­nas­sa (oppilaitos on opetusviranomaisten tai oman alansa viranomaisten valvoma tai rahoittama)
R

Olet oikeutettu myös opiskelijakorttiin, jos

 • opiskelet vapaan sivistystyön oppilaitoksessa toisen asteen ammatillista tutkintoa
 • opis­ke­let tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA)
 • opiskelet työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA)
 • olet alle 17-vuotias, opiskelet päätoimisesti ja palkat­ta amma­til­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa
 • saat Kelan kuntoutustukea
 • siirryt opiskelemaan suoraan peruskoulusta ja opiskelet päätoimisesti ja palkat­ta amma­til­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa sekä valmistut toisen asteen ammatilliseen tutkintoon

Et ole oikeutettu opiskelijakorttiin, jos

 • opiskelet oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuksessa
 • opiskelu kuuluu työvoi­ma­kou­lu­tuk­sen tai henki­lös­tö­kou­lu­tuk­sen piiriin
 • saat ansiosidonnaista päivärahaa tai Kelan myöntämää työttömyysetuutta
 • opinnot ovat avoimen ammattikorkeakoulun tai yliopiston opintoja
 • teet ammatillisessa oppilaitoksessa peruskoulutasoisia opintoja
 • saat vakuutusyhtiön tukea opintoihin

Näin hankit opiskelijakortin

Sähköisesti

 • Toimitus noin 2 – 3 viikkoa. Hakemusten käsittelyssä voi olla ajoittain viivettä.
 • Täytä lomake klikkaamalla tästä

Postitse

 • Toimitus noin 3 – 5 viikkoa. Hakemusten käsittelyssä voi olla ajoittain viivettä.
 • Täytä paperinen lomake, jonka voit saada oppilaitoksesi opintotoimistosta tai tulostamalla tästä. Huomioi, että postitse lähetetyn lomakkeen käsittely alkaa vasta kun posti on toimittanut kirjeen SAKKIn toimistolle.

Muistilista ennen opiskelijakortin tilaamista

 • minulla on opiskelutodistus
 • minulla on oikeanlainen valokuva
 • tiedän missä ja mitä alaa opiskelen
 • tiedän ostanko 1, 2 vai 3 vuoden jäsenyyden
 • olen lukenut alla olevat ohjeet

Tilaaminen

1. Hae opiskelutodistus, jotta sinut voidaan tunnistaa opiskelijana

Opiskelutodistuksen saa yleensä oppi­lai­tok­sen opin­to­toi­mis­tos­ta. Jos tilaat SAKKI-kortin sähköisesti, voit ottaa kuvan opiskelutodistuksestasi ja liittää sen lomakkeeseen. Jos taas lähetät meille paperisen liittymislomakkeen postitse, laitathan samaan kirjeeseen mukaan opiskelutodistuksen.

2. Varmista, että sinulla on tunnistettava passimainen kuva itsestäsi

Kuvan tulee olla sellainen, että sinut tunnistaa siitä. Ota kuva mielellään vaaleaa taustaa vasten. Kuvassa sinulla ei saa olla päähinettä, sitä ei saa ottaa ylä- tai alaviistoon eikä se saa olla liian tumma. Kuvassa ei myöskään saa käyttää filttereitä.

3. Tiedät mitä alaa opiskelet ja mikä on oppilaitoksesi nimi

4. Päätä haluatko liittyä alasi ammattiliittoon

Lomakkeen kautta sinulla on mahdollisuus liittyä SAKKIn yhteisöjäseninä toimiviin ammattiliittoihin opiskelijajäseneksi. Jäsenyys on sinulle maksuton, eikä sido sinua mihinkään (voit olla opiskelijajäsenenä monessa eri liitossa). Osa yhteisöjäsenistämme tarjoaa sinulle SAKKI-kortin maksutta, jos liityt samalla kyseiseen ammattiliittoon. Tarkista mitä etuja yhteisöjäsenet tarjoavat klikkaamalla tästä.

5. Täytä lomake joko netissä tai toimita lomake ja liitteet postitse

Tilauksen jälkeen

Kun kaikki tietosi on oikein ja olet toimittanut tarvittavat liitteet, alkaa opiskelijakorttisi käsittely. Jos tiedot ovat puutteellisia, opiskelijakortti voidaan lähettää vasta, kun tarvittavat tiedot ja liitteet on toimitettu. Ole siis lomakkeen täyttämisessä tarkka!

Jos toimitat lomakkeen postitse alkaa lomakkeen käsittely vasta, kun liittymislomake on saapunut ja suoritus kirjattu.

Jos maksat kortin laskulla, alkaa lomakkeen käsittely vasta kun suoritus maksusta on kirjattu.

Voit ottaa digitaalisen kortin eli Frank Appin käyt­töön heti, kun ­ha­ke­muk­se­si on onnistuneesti käsitelty ja muovinen opiskelijakortti on mennyt valmistukseen. Saat tästä viestin sähköpostiisi.

Jäsenpalvelu

Sähköpostiosoite
[email protected]

Puhelin
+358 50 3374655

Jäsenpalvelun aukioloajat ja lisätiedot löydät täältä sivulta.

HUOM! Jäsenpalvelu vain tästä puhelinnumerosta.

Tulosta paperinen opiskelijakortti-
lomake

ja lähetä se meille postilla

Onko tarve jatkaa jäsenyyttä?

Jos sinun opinnot jatkuu pidempään voit jatkaa jäsenyyttäsi helposti! Pyydä oppi­lai­tok­ses­ta­si opis­ke­lu­to­dis­tus, jossa näkyy arvioi­tu valmis­tu­mi­sa­jan­koh­ta­si.  Maksa jatko­jä­sen­mak­susi Nordean tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89 ja muista ottaa kuitti maksus­ta­si.

Lähetä opis­ke­lu­to­dis­tuk­se­si sekä kuitti maksus­ta sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected] .

Jäsenyyden jatkon hinnat ovat:

1 vuosi          6 €
2 vuotta       12 €
3 vuotta       16 €
4 vuotta       20 €

Lähetämme sinulle uuden luku­vuo­si­tar­ran heti kun olemme vastaa­not­ta­neet kuit­ti­si ja opis­ke­li­ja­to­dis­tuk­se­si.

Digitaalinen opiskelijakortti

Tilatessasi SAKKI‐kortin saat perin­tei­sen muovi­sen opis­ke­li­ja­kor­tin lisäksi myös digi­taa­li­sen opis­ke­li­ja­kor­tin kännyk­kää­si! Saat siis opis­ke­li­jae­dut käyt­töö­si jo ennen kuin ehdit saamaan fyysi­sen SAKKI‐kortin lompak­koo­si.

Digitaalisen opis­ke­li­ja­kor­tin käyt­töön­ot­to kestää vain noin minuu­tin ja se kuuluu jäse­nyy­te­si hintaan auto­maat­ti­ses­ti.

Voit ottaa Frank Appin käyt­töön heti, kun ­ha­ke­muk­se­si on onnistuneesti käsitelty ja muovinen opiskelijakortti on mennyt valmistukseen. Saat tästä viestin sähköpostiisi.

Turvan kotivakuutuskampanja. SAKKIn jäsenenä saat - 25 %.

Usein kysytyt kysymykset

Tässä on usein kysyt­tyjä kysy­myk­siä opis­ke­li­ja­kor­tista ja jäse­nyy­destä vastauk­si­neen. Mikäli et kuiten­kaan löydä etsi­määsi, ota rohkeas­ti yhteyt­tä jäsen­pal­ve­luum­me.

Opiskelijakorttini hävisi! Mitä teen?

Aivan ensim­mäi­sek­si lataa käyt­töö­si Frank App. Vanhana jäse­ne­nä saat Frank Appin kautta kaikki opiskelija‐alet käyt­töö­si heti, kun olet ladan­nut Frank Appin ja tunnis­tau­tu­nut SAKKIn jäse­nek­si siellä. Frank App on sähköi­nen opis­ke­li­ja­kort­ti puhe­li­mes­sa­si. Sähköisen opis­ke­li­ja­tun­nis­tau­tu­mi­sen lisäksi voit selata opiskelija‐alennuksia sovel­luk­ses­sa.

Uuden muovi­sen opis­ke­li­ja­kor­tin tilaa­mi­nen
Uuden opis­ke­li­ja­kor­tin valmis­ta­mi­ses­ta meidän on vali­tet­ta­vas­ti veloi­tet­ta­va kuusi (6) euroa kulujen katta­mi­sek­si. Maksa kuusi (6) euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89. Muista ottaa kuitti maksus­ta­si! Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “uusi kortti”. Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected]. Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa. Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

Uuden muovi­sen ISIC‐opiskelijakortin tilaa­mi­nen
Uuden ISIC‐opiskelijakortin valmis­ta­mi­ses­ta veloi­tam­me kuusi (6) euroa kulujen katta­mi­sek­si sekä yhdek­sän (9) euroa ISIC‐ominaisuuden uusi­mi­ses­ta. Maksa viisi­tois­ta (15) euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89. Muista ottaa kuitti maksus­ta­si! Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “uusi kortti”. Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected]. Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa. Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

En ole saanut uutta lukuvuositarraa! Mitä teen?

Jos olet muuttanut sen jälkeen kun olet opiskelijakorttisi tilannut tarkista, ettei tarra ole mennyt vanhaan osoitteeseesi. Jos tarraa ei löydy, on mahdol­lis­ta että se on hävin­nyt postin syöve­rei­hin. Ota rohkeas­ti yhteyt­tä osoit­tee­seen [email protected]. Muista mainita vies­tis­sä­si koko nimesi, oppi­lai­tok­se­si sekä ajan­ta­sai­nen osoit­tee­si.

Digitaalinen opiskelijakorttini Frank ei toimi, mitä teen?

Olen hakenut hetki sitten opiskelijakorttia: Frank-sovellus ei ala toimimaan heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Joudumme tarkastamaan ja aktivoimaan kaikki tulleet hakemukset manuaalisesti ennen kuin voimme siirtää tietosi Frankille. Tästä johtuen Frankin aktivoitumiseen voi mennä noin 1 viikko. Lisäksi jos hakemuksessa on ollut jotakin puutteita pitkittyy Frankin aktivoituminen.

Täältä löydät lisätietoja siitä mitä tehdä, jos Frank ei toimi.

Olen vaihtanut oppilaitosta. Tarvitsenko uuden opiskelijakortin tai jäsenyyden?

Opiskelijakortissasi lukevan oppi­lai­tok­sen nimellä ei ole kortin käytön kannal­ta merki­tys­tä, joten voit käyttää sitä kuten ennenkin.Tärkeintä on, että kortis­sa olevat henki­lö­tie­dot ja luku­vuo­si­tar­ra ovat ajan tasalla. (HUOM. Jos jatkat opin­to­ja­si muualla kuin amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa (AMK, yliopis­to), et voi enää jatkaa jäse­nyyt­tä­si SAKKIssa. Ole yhtey­des­sä oman oppi­lai­tok­se­si opiskelija‐ tai yliop­pi­las­kun­taan!)

Ilmoitathan kuiten­kin oppi­lai­tok­sen vaih­tu­mi­ses­ta SAKKIn jäsen­pal­ve­luun, jotta opis­ke­lu­tie­to­si voidaan päivit­tää jäsen­re­kis­te­riin. Jos haluat opis­ke­li­ja­kor­tin uuden oppi­lai­tok­sen nimellä, kortin tilaa­mi­nen on mahdol­lis­ta kuuden euron hintaan.

Uuden kortin saat seuraa­val­la tavalla:

Maksa kuusi euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89. Muista ottaa kuitti maksus­ta­si. Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “uusi kortti”.

Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected]  Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa.

Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

Olen vaihtanut nimeäni. Miten saan uuden kortin?

Uuden kortin valmis­ta­mi­ses­ta meidän on vali­tet­ta­vas­ti veloi­tet­ta­va kuusi euroa kulujen katta­mi­sek­si.

Uuden kortin saat seuraa­val­la tavalla:

Maksa kuusi euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89 ja muista ottaa kuitti maksus­ta­si. Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “uusi kortti”.

Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected]  Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa.

Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

Minulla on normaali SAKKI‐kortti, mutta tahtoisin vaihtaa sen SAKKI + ISIC -korttiin. Miten se onnistuu?

SAKKI + ISIC -yhdis­tel­mä­kor­tin saat kahdel­la eri tavalla:

Maksa 15 euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89 ja muista ottaa kuitti maksus­ta­si. Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “ISIC”. Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected]. Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa. Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

TAI

Lataa käyt­töö­si Frank App. Tunnistaudu SAKKIn jäse­nek­si Frank Appissa. Asetukset‐kohdassa voit ostaa itsel­le­si sähköi­sen ISIC‐linsessin (hinta 4 €/vuosi). Vinkki: Lataa käyt­töö­si myös ISIC App, jos haluat selata opiskelija‐alennuksia kart­ta­nä­ky­mäs­sä ulko­mail­la!

Mihin saakka opiskelijakorttini lukuvuosi‐ tai lukukausitarra on voimassa?

Lukuvuositarra on voimas­sa aina luku­kaut­ta seuraa­van syys­kuun loppuun. Esimerkiksi luku­vuo­si 2020–21 -tarra on voimas­sa 30.9.2021 saakka.

Syksy‐tarra on voimas­sa aina seuraa­van tammi­kuun loppuun saakka. Esimerkiksi syksy 2020 -tarran voimas­sao­loai­ka päättyy 31.1.2022.

Uudet tarrat posti­te­taan ennen vanhan umpeu­tu­mis­ta. Muista pitää osoi­te­tie­to­si ajan tasalla, jotta uusi tarra löytää perille! Kun teet osoitteenmuutoksen Postin osoit­teen­muu­tos­pal­ve­lun kautta, päivittyy tiedot automaattisesti meidän rekisteriin.

Ostin opiskelijakortin kolmeksi vuodeksi. Miksi siinä lukee lukuvuosi 2021–22 eikä 2021–24?

Korttiin posti­te­taan joka vuosi uusi luku­kausi­tar­ra. Jäsenyytesi on siis voimas­sa maksa­ma­si ajan­jak­son, vaikkei korttia tila­tes­sa saatu tarra olisi­kaan. Muista siis pitää osoi­te­tie­to­si ajan tasalla, jotta uusi tarra löytää perille! Jos olet tehnyt osoit­teen­muu­tok­set Postin osoit­teen­muu­tos­pal­ve­lun kautta, sinun ei tarvit­se päivit­tää tieto­ja­si. Voit aina tarkastaa tietosi soittamalla jäsenpalveluumme.

Olen unohtanut kuinka moneksi vuodeksi liityin. Mistä saan sen selville?

Lähetä sähkö­pos­tia osoit­tee­seen [email protected]. Muista mainita vies­tis­sä­si nimesi, oppi­lai­tok­se­si sekä synty­mä­ai­ka­si.

Kuinka pitkään tarrani on voimassa valmistumiseni jälkeen?

Lukuvuosi‐tarra on voimas­sa aina luku­vuot­ta seuraa­van syys­kuun viimei­seen päivään saakka. Esimerkiksi Lukuvuosi 2020–21-tarran voimas­sao­lo päättyy 30.9.2021.

Syksy‐tarra on puoles­taan voimas­sa aina seuraa­van tammi­kuun viimei­seen päivään. Esimerkiksi Syksy 2021 -tarran voimas­sao­lo päättyy 31.1.2022.

Liityin jäseneksi huhtikuussa, mutta kortissani lukee lukuvuosi 2021–2022. Olenko nyt maksanut turhaan koko lukuvuodesta, vaikka liityin vasta nyt jäseneksi?

Uusiin opis­ke­li­ja­kort­tei­hin paine­taan valmiik­si kuluvan luku­vuo­den merkin­tä. Jos käyn­nis­sä on vielä luku­vuo­si 2021–2022, tämä merkin­tä tulee kort­tiin auto­maat­ti­ses­ti. Kortti on kuiten­kin kesän yli voimas­sa ja kortil­la saata­vat opis­ke­li­jae­tuu­det käytet­tä­vis­sä kesän aikana. Elokuussa opis­ke­li­ja saa kirjeit­se kotiin­sa uuden lukuvuosi‐ tai luku­kausi­tar­ran, joka liima­taan vanhan luku­vuo­si­mer­kin­nän päälle. Uudet tarrat lähe­te­tään niin kauan kuin jäse­nyys on voimas­sa.

Huhtikuun katso­taan kuulu­van vielä kevät­lu­ku­kau­teen, joten huhti­kuun aikana liit­ty­neet henki­löt maksa­vat jäsen­mak­sua kuluvan kevät­lu­ku­kau­den osalta. Esim. jos henkilö haluaa huhti­kuus­sa 2019 hankkia jäse­nyy­den, joka yltää opin­to­jen loppuun asti eli kevääl­le 2021, hänen tulee maksaa kolmen vuoden jäsen­mak­su (25 e). Jäsenyys on kolmen vuoden jäsen­mak­sun myötä voimas­sa kaudet: kevät 2019, syksy 2019, kevät 2020, syksy 2020 ja kevät 2021. SAKKIlla ei ole käytös­sään puoli­vuo­tis­jä­sen­mak­su­ja.

Minkä ammattiliittojen opiskelijajäseneksi voin liittyä SAKKIin liittymisen yhteydessä?

SAKKIn kautta voit saada seuraa­vien ammat­ti­liit­to­jen maksut­to­man opis­ke­li­ja­jä­se­nyy­den:

 • Auto‐ ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry
 • Julkisten ja hyvin­voin­tia­lo­jen liitto JHL ry
 • Palvelualojen ammat­ti­liit­to PAM ry
 • Paperiliitto ry
 • Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
 • Sähköalojen ammat­ti­liit­to ry
 • Teollisuusliitto

Näistä liitois­ta Auto‐ ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, Paperiliitto, Sähköliitto sekä Teollisuusliitto tarjo­vat opis­ke­li­ja­jä­se­nik­seen liity­vil­le liittymislahjana maksuttoman SAKKI‐opiskelijakortin kolmeksi vuodeksi! Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL tarjoaa opis­ke­li­ja­jä­se­niksi liity­vil­le liittymislahjana maksuttoman SAKKI-opiskelijakortin ensimmäiseksi vuodeksi. Lue lisää täältä.

Voinko saada SAKKI‐kortin maksutta liittymällä oman alani ammattiliiton opiskelijajäseneksi?

Auto‐ ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, Paperiliitto sekä Teollisuusliitto tarjo­vat opis­ke­li­ja­jä­se­nik­seen liity­vil­le liittymislahjana maksuttoman SAKKI‐opiskelijakortin kolmeksi vuodeksi! Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL tarjoaa opis­ke­li­ja­jä­se­niksi liity­vil­le liittymislahjana maksuttoman SAKKI-opiskelijakortin ensimmäiseksi vuodeksi.

Linkki sivulle!

Eroilmoitus

Tällä lomak­keel­la voit tehdä eroil­moi­tuk­sen.

Jos opin­to­si ovat päät­ty­neet oppi­lai­tok­ses­sa­si tai et halua enää olla SAKKIn jäsen, voit tehdä eroil­moi­tuk­sen. Lomakkeen täytet­tyä­si tietosi pois­te­taan jäsen­re­kis­te­ris­tä muiden samana vuonna eroil­moi­tuk­sen tai valmis­tu­nei­den jäsen­ten tieto­jen mukana.