Opiskelijakortti

Hankkimalla SAKKIn jäsenyyden saat itsellesi jäsenetuna opiskelijakortin eli SAKKI-kortin. Jäsenyyden avulla saat käyttöösi myös huikeita alennuksia ja tarjouksia sekä pääset osallistumaan SAKKIn tapahtumiin edullisemmin tai jopa maksutta. Jäsenyyden kautta saat myös mahdollisuuden kansainvälistyä.

SUOMEN EDULLISIN OPISKELIJAKORTTI

SAKKI-kortti

 • Suomen edullisin
 • SAKKIn tapahtumien hinta on edullisempi tai maksuton
 • Oikeuttaa matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennuksiin
 • Digitaalinen opiskelijakortti Frank App
 • Frank Appin alennukset ja tarjoukset

1 vuosi

2 vuotta

3 vuotta

4 vuotta

16 €

21 €

25 €

29 €

SAKKI-kortti

 • Suomen edullisin
 • SAKKIn tapahtumien hinta on edullisempi tai maksuton
 • Oikeuttaa matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennuksiin
 • Digitaalinen opiskelijakortti Frank App
 • Frank Appin alennukset ja tarjoukset

1 vuosi – 16 €
2 vuotta – 21 €
3 vuotta – 25 €
4 vuotta – 29 €

Kansainvälinen SAKKI-ISIC -kortti

 • Samat edut kuin SAKKI-kortilla
 • Digitaalinen opiskelijakortti Frank App
 • sekä kansainvälinen, digitaalinen opiskelijakortti ISIC App
 • Frank Appin alennukset ja tarjoukset
 • Saat myös ISIC:n 150.000 alennusta 130 maassa

1 vuosi

2 vuotta

3 vuotta

4 vuotta

25 €

30 €

34 €

38 €

Kansainvälinen SAKKI-ISIC -kortti

 • Samat edut kuin SAKKI-kortilla
 • Digitaalinen opiskelijakortti Frank App
 • sekä kansainvälinen, digitaalinen opiskelijakortti ISIC App
 • Frank Appin alennukset ja tarjoukset
 • Saat myös ISIC:n 150.000 alennusta 130 maassa

1 vuosi – 25 €
2 vuotta – 30 €
3 vuotta – 34 €
4 vuotta – 38 €

Hinnat sisäl­tä­vät opis­ke­li­ja­kor­tin kotiisi toimi­tet­tuna sekä vuosit­tain toimi­tet­ta­van luku­vuo­si­tar­ran.
SAKKI ei peri näiden hinto­jen lisäksi mitään eril­li­siä kortti tai posti­tus­ku­luja.

NÄIN HANKIT OPISKELIJAKORTIN

Sähköisesti

Postitse

 • Toimitus noin 3 – 5 viikkoa
 • Täytä paperinen lomake, jonka voit saada oppilaitoksesi opintotoimistosta tai tulostamalla tästä. Huomioi, että postitse lähetetyn lomakkeen käsittely alkaa vasta kun posti on toimittanut kirjeen SAKKIn toimistolle.

MUISTILISTA ENNEN OPISKELIJAKORTIN TILAAMISTA

 • minulla on opiskelutodistus
 • minulla on oikeanlainen valokuva
 • tiedän missä ja mitä alaa opiskelen
 • tiedän ostanko 1, 2 vai 3 vuoden jäsenyyden
 • olen lukenut alla olevat ohjeet

OPISKELIJAKORTIN TILAAMINEN

1. Varmista, että voit hankkia opiskelijakortin

✅ OLET OIKEUTETTU OPISKELIJAKORTTIIN, JOS

 • opis­ke­let päätoi­mi­ses­ti ja palkat­ta amma­til­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa sekä valmistut toisen asteen ammatilliseen tutkintoon
 • olet opin­to­tuen tai aikuis­kou­lu­tus­tuen piiris­sä. 
 • opis­ke­lu kestää yhtä­jak­soi­ses­ti vähin­tään 8 kk
 • oppi­lai­tos, jossa opis­ke­let, on julki­ses­sa valvon­nas­sa (oppilaitos on opetusviranomaisten tai oman alansa viranomaisten valvoma tai rahoittama)

✅ OLET OIKEUTETTU OPISKELIJAKORTTIIN MYÖS, JOS

 • opis­ke­let ammat­tis­tartissa tai maahanmuuttajien valmistavassa koulutuksessa (MAVA)
 • monimuoto-opiskelijana koko­nais­opis­ke­lua­jas­ta­si on yli 60 % lähio­pe­tus­ta
 • olet alle 17-vuotias, opiskelet päätoimisesti ja palkat­ta amma­til­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa sekä valmistut toisen asteen ammatilliseen tutkintoon
 • saat Kelan kuntoutustukea
 • siirryt opiskelemaan suoraan peruskoulusta ja opiskelet päätoimisesti ja palkat­ta amma­til­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa sekä valmistut toisen asteen ammatilliseen tutkintoon

❌ ET OLE OIKEUTETTU OPISKELIJAKORTTIIN, JOS

 • opiskelet oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuksessa
 • opiskelu kuuluu työvoi­ma­kou­lu­tuk­sen tai henki­lös­tö­kou­lu­tuk­sen piiriin
 • saat ansiosidoinnaista päivärahaa tai Kelan myöntämää työttömyysetuutta
 • opinnot ovat avoimen ammattikorkeakoulun tai yliopiston opintoja
 • teet ammatillisessa oppilaitoksessa peruskoulutasoisia opintoja
 • saat vakuutusyhtiön tukea opintoihin


2. Hae opiskelutodistus, jotta sinut voidaan tunnistaa opiskelijana.

Opiskelutodistuksen saa yleensä oppi­lai­tok­sen opin­to­toi­mis­tos­ta. Jos tilaat SAKKI-kortin sähköisesti, voit ottaa kuvan opiskelutodistuksestasi ja liittää sen lomakkeeseen. Jos taas lähetät meille paperisen liittymislomakkeen postitse, laitathan samaan kirjeeseen mukaan opiskelutodistuksen. 

3. Varmista, että sinulla on tunnistettava passimainen kuva itsestäsi

Kuvan tulee olla sellainen, että sinut tunnistaa siitä. Ota kuva mielellään vaaleaa taustaa vasten. Kuvassa sinulla ei saa olla päähinettä, sitä ei saa ottaa ylä- tai alaviistoon eikä se saa olla liian tumma. Kuvassa ei myöskään saa käyttää filttereitä. 


4. Tiedät mitä alaa opiskelet ja mikä on oppilaitoksesi nimi

5. Päätä haluatko liittyä alasi ammattiliittoon

Lomakkeen kautta sinulla on mahdollisuus liittyä SAKKIn yhteisöjäseninä toimiviin ammattiliittoihin opiskelijajäseneksi. Jäsenyys on sinulle maksuton, eikä sido sinua mihinkään (voit olla opiskelijajäsenenä monessa eri liitossa). Osa yhteisöjäsenistämme tarjoaa sinulle SAKKI-kortin maksutta, jos liityt samalla kyseiseen ammattiliittoon. Tarkista mitä etuja yhteisöjäsenet tarjoavat klikkaamalla tästä.

6. Täytä lomake joko netissä tai toimita lomake ja liitteet postitse

 

TILAUKSEN JÄLKEEN

Kun kaikki tietosi on oikein ja olet toimittanut tarvittavat liitteet, alkaa opiskelijakorttisi käsittely. Jos tiedot ovat puutteellisia, opiskelijakortti voidaan lähettää vasta, kun tarvittavat tiedot ja liitteet on toimitettu. Ole siis lomakkeen täyttämisessä tarkka!

Jos toimitat lomakkeen postitse alkaa lomakkeen käsittely vasta, kun liittymislomake on saapunut ja suoritus kirjattu.

Jos maksat kortin laskulla, alkaa lomakkeen käsittely vasta kun suoritus maksusta on kirjattu.

Voit ottaa digitaalisen kortin eli Frank Appin käyt­töön heti, kun ­ha­ke­muk­se­si on onnistuneesti käsitelty ja muovinen opiskelijakortti on mennyt valmistukseen. Saat tästä viestin sähköpostiisi.

ASKARRUTTAAKO JOKIN?

KATSO LÖYTYYKÖ VASTAUS USEIN KYSYTYISTÄ KYSYMYKSISTÄ (UKK)

klikkaa alla olevaa linkkiä.

KIINNOSTAAKO MITÄ JÄSENETUJA MEILLÄ ON?

klikkaa alla olevaa linkkiä.

Jäsenpalvelu

Jäsenpalvelu avoinna
ma-ke 13.00-16.00

Puhelin
050 337 4655

Sähköpostiosoite
[email protected]

Postiosoite
Hakaniemenranta 1 C,
00530 HELSINKI

Muutitko?

Jos olet tehnyt virallisen muuttoilmoituksen postin kautta, sinun ei tarvitse ilmoittaa tästä erikseen meille. Jos kuitenkin lukuvuositarra ei tipahda postiluukustasi syyskuun loppuun mennessä. Ole yhteydessä meidän jäsenpalveluun.

TULOSTA OPISKELIJAKORTIN TILAUSLOMAKE TÄSTÄ

jos haluat lähettää sen meille postitse! 

Onko tarve jatkaa jäsenyyttä?

Jos sinun opinnot jatkuu pidempään voit jatkaa jäsenyyttäsi helposti! Pyydä oppi­lai­tok­ses­ta­si opis­ke­lu­to­dis­tus, jossa näkyy arvioi­tu valmis­tu­mi­sa­jan­koh­ta­si.  Maksa jatko­jä­sen­mak­susi Nordean tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89 ja muista ottaa kuitti maksus­ta­si.

Lähetä opis­ke­lu­to­dis­tuk­se­si sekä kuitti maksus­ta sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected] .

Jäsenyyden jatkon hinnat ovat:

1 vuosi          6 €
2 vuotta       12 €
3 vuotta       16 €
4 vuotta       20 €

Lähetämme sinulle uuden luku­vuo­si­tar­ran heti kun olemme vastaa­not­ta­neet kuit­ti­si ja opis­ke­li­ja­to­dis­tuk­se­si.

Digitaalinen opiskelijakortti

Tilatessasi SAKKI‐kortin saat perin­tei­sen muovi­sen opis­ke­li­ja­kor­tin lisäksi myös digi­taa­li­sen opis­ke­li­ja­kor­tin kännyk­kää­si! Saat siis opis­ke­li­jae­dut käyt­töö­si jo ennen kuin ehdit saamaan fyysi­sen SAKKI‐kortin lompak­koo­si.

Digitaalisen opis­ke­li­ja­kor­tin käyt­töön­ot­to kestää vain noin minuu­tin ja se kuuluu jäse­nyy­te­si hintaan auto­maat­ti­ses­ti.

Voit ottaa Frank Appin käyt­töön heti, kun ­ha­ke­muk­se­si on onnistuneesti käsitelty ja muovinen opiskelijakortti on mennyt valmistukseen. Saat tästä viestin sähköpostiisi.

Opiskelija-alennukset

SAKKI-kortilla olet oikeutettu huimiin alennuksiin niin paikkakunnallasi kuin valtakunnallisesti. Suomen suurim­man opis­ke­li­jae­tu­pal­velu Frankin tarjoa­mien etujen lisäksi olet oikeutettu Matkahuollon sekä VR:n opiskelija-alennuksiin.

SAKKI-kortilla saat itsellesi myös Turvan matkustajavakuutuksen sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen pysyvän haitan varalle. Lue lisää klikkaamalla tästä. 

JÄSENEDUT

Katso kaikki jäsenille suunnatut edut klikkaamalla alla olevaa painiketta. 

Tutustu Turvan omaan digitaaliseen sovellukseen TaskuTurvaan. Pidä vakuutuksesi mukana menossa!

EROIL­MOI­TUS

Tällä lomak­keel­la voit tehdä eroil­moi­tuk­sen.

Jos opin­to­si ovat päät­ty­neet oppi­lai­tok­ses­sa­si tai et halua enää olla SAKKIn jäsen, voit tehdä eroil­moi­tuk­sen. Lomakkeen täytet­tyä­si tietosi pois­te­taan jäsen­re­kis­te­ris­tä muiden samana vuonna eroil­moi­tuk­sen tai valmis­tu­nei­den jäsen­ten tieto­jen mukana.