Koulutukset

Jokainen ei ole seppä syntyessään. Meille on hyvin tärkeää, että jokainen opiskelijakunnan edustaja sekä tutor saa tarvittavan avun ja koulutuksen toimiakseen oman kouluyhteisön parissa. Tarjoamme myös koulutuksia kouluyhteisön yhteisen toiminnan kehittämiseen.

Koulutuksemme ovat aina osallistavia ja ne toteutetaan keskus­te­lun ja ryhmätöi­den avulla. Kaikki koulutukset muokataan aina tilaajan toiveiden perusteella, joten kun olet tilaamassa koulutusta muista mainita tarpeistasi. Koulutuksia pitää SAKKIn edukattorit, hallitus sekä henkilöstö.

Mikäli koulutus tapahtuu koulupäivän aikana oppilaitoksella, myös kouluttajalla tulisi olla mahdollisuus ruokailla oppilaitoksen ruokalassa.

Opiskelijakuntakoulutus I

kesto: 3-6 tuntia
suunnattu: Opiskelijakunnan hallitukselle ja vaikuttamisesta kiinnostuneille

Opiskelijakuntakoulutuksessa käydään läpi mistä opiskelijakuntatoiminta koostuu sekä suunnitellaan miten teidän opiskelijakuntatoimintaa saadaan kehitettyä. Koulutus räätälöidään teidän toiveidenne mukaisesti.

Esimerkiksi seuraavista aiheista on mahdollista saada koulutusta: hallituksen roolitus, viestintä, kokoustekniikka, talous, osallisuus ja vaikuttaminen, yhteisöllisyys sekä tapahtuman järjestäminen. Lisäksi voitte esittää myös toiveita muista aiheista.

Tutorkoulutus

kesto: 3-6 tuntia
suunnattu: Tutorit ja tutortoiminnasta kiinnostuneet

Tutorkoulutuksessa käydään läpi tutortoiminnan perusteita ja tavoitteita sekä suunnitellaan toiminnalle vuosikelloa ja tapahtumia. Koulutus räätälöidään teidän toiveidenne mukaisesti.

Esimerkiksi seuraavista aiheista on mahdollista saada koulutusta: tutoroinnin haasteet, opiskelijan tukipalvelut, ryhmäytyminen, hyvän tutortoiminnan elementit sekä esiintyminen. Lisäksi voitte esittää myös toiveita muista aiheista, niin toteutamme ne parhaamme mukaan.

Yhdenvertaisuuskoulutus

Kesto: 2 h
Suunnattu: Opiskelijakunnan hallitus, yhdenvertaisuuden edistämisestä kiinnostuneet oppilaitoksen amisopiskelijat

Koulutus tarjoaa opiskelijoille tietoa siitä, mitä yhdenvertaisuus ja syrjintä on, miten syrjintään on mahdollista puuttua ja miten yhdenvertaisuutta voi edistää omassa amiksessa. Osallistujat käsittelevät teemaa mm. pienryhmätehtävien kautta.

Hinnasto

Jäsenopiskelijakunnille 100 €
Muille opiskelijakunnille 150 €

KYSYTTÄVÄÄ KOULUTUKSISTA?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

Amanda Majuri
järjestöasiantuntija (tapahtumat, koulutukset ja oppilaitoskiertue)
Sara Siponmaa
Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija (opiskelijakunnat, hankekumppanuudet)