SAKKI ry

Tietosuoja

Tälle sivulle on koottu yhteen kaikki SAKKIn tietosuojaselosteet. Nämä selosteet kertovat miten käsittelemme henkilötietoja, milloin käsittelemme niitä ja missä järjestelmissä. Tietojasi ei luovuteta eteenpäin ilman sinun omaa suostumusta ja niitä käytetään vaan siihen tarkoitukseen kun tietoja kerätessä on määritelty.

Tietosuojaselosteet

Alumnirekisterin tietosuojaseloste

Rekisteri kokoaa yhteen entisiä SAKKIn aktiiveja, luottamushenkilöitä sekä toimihenkilöitä. SAKKI hyödyntää rekisteriä muun muassa, jos on tarve saada puhujia SAKKIn tapahtumille taikka kouluttajia perehdytyksiin.

Katso tietosuojaseloste tästä linkistä.

Rekrytoinnin tietosuojaseloste

Rekisterissä säilytetään SAKKIlle töihin tai harjoitteluun hakeneiden henkilöiden tietoja.

Katso tietosuojaseloste tästä linkistä.

Koulutuksen järjestäjärekisterin tietosuojaseloste

Keräämme ammatillisen koulutuksen alalla työskentelevien henkilöiden yhteystietoja ja viestimme heille ajankohtaisista asioista.

Katso tietosuojaseloste tästä linkistä.

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Jäsenrekisteriin liittyvä tietosuojaseloste jäsenille.

Katso tietosuojaseloste tästä linkistä.

Jäsenopiskelijakuntien tietosuojaseloste

Jäsenrekisteriin liittyvä tietosuoja jäsenopiskelijakunnille.

Katso tietosuojaseloste tästä linkistä.

Nettisivujen kautta täytettyjen lomakkeiden tietosuojaseloste

Nettisivujen sakkiry.fi kautta on mahdollisuus täyttää lomakkeella eroilmoitus, kiinnostus mukaan toimintaan, liittyminen jäsenopiskelijakunnaksi sekä materiaalitilaus. 

Katso tietosuojaseloste tästä linkistä.

Tapahtumien tietosuojaseloste

Tapahtumien, tilaisuuksien sekä koulutusten ilmoittautumiset kerätään lomakkeen kautta ja tietoja säilytetään niin kauan kun ne kyseisen tapahtuman kohdalta on oleelliset.

Katso tietosuojaseloste tästä linkistä.

Puheenjohtajaverkoston tietosuojaseloste

Puheenjohtajaverkostoon liittyvä tietosuojaseloste.

Katso tietosuojaseloste tästä linkistä.

Opiskelijakuntatoiminnan ohjaajien verkoston tietosuojaseloste

Opiskelijakuntatoiminnan ohjaajien verkostoon liittyvä tietosuojaseloste.

Katso tietosuojaseloste tästä linkistä.

SAKKIn avoimuusrekisterin tietosuojaseloste

Avoimuusrekisterilain edellyttämien velvollisuuksien täyttämiseksi kerättäviin tietoihin liittyvä tietosuojaseloste.

Katso tietosuojaseloste tästä linkistä.