• Blogi / 17.11.2017

  #amis­ral­li

  Syksyn alussa sakki­lai­set kier­si­vät pitkin Suomea ja amma­til­li­sia oppi­lai­tok­sia #amisralli-kiertueella kertoen SAKKIn toimin­nas­ta ja jäse­nyy­des­tä ammat­tiin opis­ke­le­vil­le. Kiertueella mukana ollut aktii­vim­me Jutta kirjoit­taa koke­muk­sis­taan.
 • Uutiset / 13.11.2017

  SAKKI hakee tiedot­ta­jaa

  Haemme tiedot­ta­jaa tois­tai­sek­si voimas­sa olevaan työsuh­tee­seen.
 • Blogi / 08.11.2017

  Toisen asteen yhteys

  Otsikosta voisi päätel­lä että blogis­ti tavoit­te­lee yhteyt­tä tuon­puo­lei­seen tai ottaa ensias­ke­li­aan työmark­ki­nasci­fin kirjoit­ta­ja­na. Valitettavasti mitään niin vauh­di­kas­ta tai jännit­tä­vää ei kuiten­kaan ole tiedos­sa. Toivottavasti kuiten­kin seuraa­vat pari­tu­hat­ta merkkiä saavat huomio­si.