Jäsenpalvelu on tänään keskiviikkona 20.2. kiinni. Jäsenpalvelu palvee normaalisti jälleen torstaina 21.2. kello 13.00 - 16.00

 • Uutiset / 12.02.2019

  Järjes­töt petty­nei­nä: Edus­kun­nan sitou­dut­ta­va maksut­to­man 2. asteen toteut­ta­mi­seen

  Eduskunnan sivis­tys­va­lio­kun­ta antoi tänään mietin­tön­sä maksu­ton­ta toisen asteen koulu­tus­ta vaati­vas­ta kansa­lais­aloit­tees­ta ja päätti esittää sen hylkää­mis­tä. FSS, OSKU, Pelastakaa Lapset, SAKKI ja SLL ovat petty­nei­tä, ettei aloit­teel­le löyty­nyt riit­tä­vää tukea valio­kun­nas­ta vaan sitä esite­tään hylät­tä­väk­si vedoten tekni­siin syihin.
 • Pen
  Line
  Pen
  Line
  Uutiset / 01.02.2019

  Yliop­pi­las­tut­kin­non muutos vaaran­taa kaksois­tut­kin­non tule­vai­suu­den

  Sivistysvaliokunta antoi tänään mietin­tön­sä halli­tuk­sen esityk­ses­tä uudeksi yliop­pi­las­tut­kin­to­laik­si. Lakiesityksessä esite­tään, että pakol­lis­ten suori­tet­ta­vien kokei­den määrä noste­taan nykyi­ses­tä neljäs­tä kokees­ta viiteen kokee­seen. Sivistysvaliokunta puoltaa esitys­tä koemää­rän lisää­mi­ses­tä mietin­nös­sään.
 • Blogi / 30.01.2019

  Yrity­si­deas­ta käytän­töön

  Yrittäjyys on loppu­jen lopuksi yksin­ker­tais­ta. Se lähtee omista vahvuuk­sis­ta ja kiin­nos­tuk­sen kohteis­ta. Mistä asiois­ta pidän? Mitkä asiat koen merki­tyk­sel­li­sik­si? Missä olen hyvä? Helppoa tähän asti. Eikö olisi­kin mukavaa tehdä asioita, joista tykkää ja, joissa on hyvä ja, jotka koetaan merki­tyk­sel­li­sik­si? Tästä juuri yrit­tä­jyy­des­sä on kyse.