SAKKIn jäsenpalvelu jää kesätauolle 22.6. Palaamme jälleen 30.7. normaalein jäsenpalveluajoin. Käymme kesällä läpi jäsenpalvelusähköpostia ajoittain. Voitkin jättää sähköpostia osoitteeseen opiskelijakortti@sakkiry.fi. SAKKI toivottaa kaikille oikein hyvää kesää ja onnea uusille opiskelijoille!

 • Blogi / 19.06.2018

  Vakuu­tus on turva­na­si matkal­la

  Vain hölmö­läi­nen matkus­taa ilman vakuu­tus­ta, linjaa Suomen ulko­mi­nis­te­riö verk­ko­si­vuil­laan. Sairastuminen loma­mat­kal­la voi tulla kalliik­si ilman vakuu­tus­ta, sillä Suomen valtio ei maksa ulko­mail­la pulaan joutu­nei­den kansa­lais­ten hoito­ku­lu­ja eikä kulje­tus­ta kotiin. Niitä tilan­tei­ta varten on matka­va­kuu­tus.
 • Blogi / 13.06.2018

  SAKKI tukee Suostumus2018 kansa­lais­aloi­tet­ta

  Kyllä tarkoit­taa kyllä. Ja sen pitäisi olla itses­tään­sel­vyys jokai­sel­le. Suostumus2018 -kampan­ja on yksi­tyis­hen­ki­löi­den ja eri järjes­tö­jen laatima kansa­lais­aloi­te, joka vaatii suos­tu­muk­sen puutet­ta rais­kauk­ses­sa rikos­la­kiin. Tämän pitäi­si­kin olla niin yksin­ker­tai­nen asia, että seksiä harras­te­taan vain suos­tu­muk­sel­la.
 • Uutiset / 01.06.2018

  #kampus­rau­haa hakee korkea­kou­lu­har­joit­te­li­jaa video­tuo­tan­toon ja vies­tin­tään

  Oletko itseoh­jau­tu­va ja oma-aloitteinen ja palat halusta tuoda omia ajatuk­sia­si esille? Tuletko hyvin toimeen erilais­ten ihmis­ten kanssa? Onko sinulla visu­aa­lis­ta silmää ja koke­mus­ta video­tuo­tan­nos­ta ja valo­ku­vauk­ses­ta? Pystytkö teke­mään valmiin käsi­kir­joi­tuk­sen pohjal­ta videon?