• Blogi / 24.04.2018

  HAE NYT SAKKIN EDUKAATTORIKSI!

  Oletko innokas ammat­tiin opis­ke­le­va ja kiin­nos­tu­nut yhtei­söl­li­syy­des­tä, osal­li­suu­des­ta tai vaikut­ta­mi­ses­ta? Palatko halusta päästä pereh­dyt­tä­mään amiksia opis­ke­li­ja­toi­min­nan saloi­hin ja tarjota lisä­boos­tia toimin­taan? Olisiko siistiä toimia osana koulut­ta­ja­tii­miä, jolla ei mene sormi suuhun vaikeis­sa­kaan tilan­teis­sa ja joka ratkoo oppi­lai­tos­ten pulmat yhdessä amisten kanssa?
 • Uutiset / 17.04.2018

  Vielä on mahdol­li­suus lähteä SAKKI-risteilylle!

  Kysynnän vuoksi SAKKI-risteilylle on vielä mahdol­li­suus ostaa matkoja!
 • Uutiset / 16.04.2018

  Oppi­vel­vol­li­suus laajen­net­ta­va toisel­le asteel­le nyt!

  Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry vaatii oppi­vel­vol­li­suusiän laajen­ta­mis­ta koske­maan myös toisen asteen koulu­tus­ta. Toisen asteen tutkin­to on nyky-yhteiskunnassa sekä työelä­mäs­sä pärjää­mi­sen kannal­ta lähes vält­tä­mä­tön ja tutkin­non suorit­ta­mis­ta tulisi tarkas­tel­la kiin­teä­nä osana suoma­lais­ten perus­kou­lu­tus­ta. Tämän vuoksi olisi luon­nol­lis­ta, että tutkin­non suorit­ta­mi­nen olisi osa oppi­vel­vol­li­suut­ta.