SAKKIn jäsenpalvelu auki keskiviikkona 19.9. poikkeuksellisesti klo 9.00–11.45. Pahoittelemme poikkeusaukioloa!

 • Uutiset / 30.08.2018

  SAKKIn asian­tun­ti­jak­si Senni Moila­nen

  SAKKIn hyvin­voin­nin ja yhtei­söl­li­syy­den asian­tun­ti­jak­si on valittu Senni Moilanen. Moilanen aloit­taa uudessa työs­sään 3.9.2018.
 • Uutiset / 10.08.2018

  SAKKIn pääsih­tee­rik­si Hanna Huumo­nen

  Helsinkiläinen yhteis­kun­ta­tie­tei­li­jä Hanna Huumonen on valittu Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry:n pääsih­tee­rik­si. 30-vuotias Huumonen siirtyy tehtä­vään SAKKI ry:n asian­tun­ti­jan työstä. Huumonen on aiemmin toimi­nut opis­ke­li­ja­liik­kees­sä erilai­sis­sa johto­teh­tä­vis­sä ja edun­val­von­nan asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä sekä euro­par­la­men­taa­ri­kon avus­ta­ja­na.
 • Uutiset / 10.08.2018

  SAKKI hakee asian­tun­ti­jaa

  Haemme asian­tun­ti­jaa (hyvin­voin­ti & yhtei­söl­li­syys) tois­tai­sek­si voimas­sa olevaan työsuh­tee­seen.