• Uutiset / 10.08.2018

  SAKKIn pääsih­tee­rik­si Hanna Huumo­nen

  Helsinkiläinen yhteis­kun­ta­tie­tei­li­jä Hanna Huumonen on valittu Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry:n pääsih­tee­rik­si. 30-vuotias Huumonen siirtyy tehtä­vään SAKKI ry:n asian­tun­ti­jan työstä. Huumonen on aiemmin toimi­nut opis­ke­li­ja­liik­kees­sä erilai­sis­sa johto­teh­tä­vis­sä ja edun­val­von­nan asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä sekä euro­par­la­men­taa­ri­kon avus­ta­ja­na.
 • Uutiset / 10.08.2018

  SAKKI hakee asian­tun­ti­jaa

  Haemme asian­tun­ti­jaa (hyvin­voin­ti & yhtei­söl­li­syys) tois­tai­sek­si voimas­sa olevaan työsuh­tee­seen.
 • Uutiset / 09.08.2018

  Orpo hei, älä jätä amiksia!

  SAKKI toivoo halli­tuk­sel­ta budjet­ti­rii­hes­tä lisä­ra­hoi­tus­ta amma­til­li­sen koulu­tuk­sen perus­ra­hoi­tuk­seen sekä aidosti maksut­to­man toisen asteen eteen­päin viemis­tä.