SAKKIn jäsenpalvelupuhelin on kiinni tänään 22.11. sairastapauksen vuoksi!

 • Blogi / 22.11.2017

  Talvi.17 – pidä huolta itses­tä­si!

  Välillä elämä tuntuu raskaal­ta täällä pimeäs­sä Suomessa, kun lehdet ovat tippu­neet ja aurin­gon­va­lo vähenee. Aamulla on yhä vaikeam­pi ja vaikeam­pi herätä, ja oikeas­ti haluai­si nukkua koko talven yli.
 • Blogi / 17.11.2017

  #amis­ral­li

  Syksyn alussa sakki­lai­set kier­si­vät pitkin Suomea ja amma­til­li­sia oppi­lai­tok­sia #amisralli-kiertueella kertoen SAKKIn toimin­nas­ta ja jäse­nyy­des­tä ammat­tiin opis­ke­le­vil­le. Kiertueella mukana ollut aktii­vim­me Jutta kirjoit­taa koke­muk­sis­taan.
 • Uutiset / 13.11.2017

  SAKKI hakee tiedot­ta­jaa

  Haemme tiedot­ta­jaa tois­tai­sek­si voimas­sa olevaan työsuh­tee­seen.