SAKKI ry:n jäsenpalvelu on tulevalla viikolla 42 (syyslomaviikko) auki vain maanantaina ja tiistaina 15.–16.10. Voit jättää aukioloaikojemme ulkopuolella sähköpostia osoitteeseen opiskelijakortti@sakkiry.fi, ja vastaamme sinulle mahdollisimman nopeasti. Kiitos ja hyvää syyslomaa!

 • Uutiset / 09.10.2018

  Edus­kun­ta­vaa­li­ta­voit­teet kaudel­le 2019 — 2023 on julkais­tu!

  Tänään 9.10. julkais­tiin SAKKIn edus­kun­ta­vaa­li­ta­voit­teet vaali­kau­del­le 2019 — 2023. Tilaisuus järjes­tet­tiin Kansalaisinfossa ja tilai­suu­den isän­tä­nä toimi sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­ja Tuomo Puumala. Voit katsoa tilai­suu­den live­tal­tioin­nin SAKKIn Facebook‐sivulta.
 • Blogi / 26.09.2018

  “Ei olla nähty hetkeen. Ajat­te­lin soittaa ja kysyä, mitä kuuluu?”

  Pysähdyin pohti­maan milloin olen viimek­si kysynyt jolta­kin mitä kuuluu ja todella jäänyt kuun­te­le­maan? Milloin olen jäänyt viereen ja kysynyt uudes­taan, kun toinen on vain vastan­nut “mitäs tässä” tai “ihan ok”? Alakuloisuus ja nega­tii­vi­sek­si miel­le­tyt tunte­muk­set on helppo ohittaa, sillä ne tuntu­vat epämiel­lyt­tä­vil­tä ja vaikeil­ta kohdata. On paljon helpom­pi yhtyä toisen iloon kuin kiuk­kuun tai suruun. On helppo antaa olla tai vaihtaa puhee­nai­het­ta, kun toinen vaikut­taa masen­tu­neel­ta, alaku­loi­sel­ta tai vetäy­ty­väl­tä.
 • Uutiset / 30.08.2018

  SAKKIn asian­tun­ti­jak­si Senni Moila­nen

  SAKKIn hyvin­voin­nin ja yhtei­söl­li­syy­den asian­tun­ti­jak­si on valittu Senni Moilanen. Moilanen aloit­taa uudessa työs­sään 3.9.2018.