SAKKIn jäsenpalvelu on henkilökunnan yhteisen menon vuoksi suljettuna maanantaina 21.5. Palvelemme normaalisti jälleen tiistaina. Voit jättää sähköpostia osoitteeseen opiskelijakortti@sakkiry.fi. Pahoittelemme poikkeusaukioloa!

 • Uutiset / 14.05.2018

  Amikset tyyty­väi­siä ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen uudis­tu­viin opis­ke­li­ja­va­lin­toi­hin

  Ammattikorkeakoulujen rehto­ri­neu­vos­to Arene ry sekä ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen kehit­tä­mis­tä koor­di­noi­va kehit­tä­mis­han­ke esit­te­li­vät tänään ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen uudet opis­ke­li­ja­va­lin­ta­mal­lit. Uusissa valin­ta­mal­leis­sa pain­opis­te siir­re­tään todis­tus­va­lin­taan, jolla vali­taan jatkos­sa yli puolet ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jois­ta. Todistusvalinnassa huomioi­daan sekä ylioppilas- että amma­til­li­set tutkin­not siten, että kummal­la­kin todis­tuk­sel­la on tule­vai­suu­des­sa mahdol­lis­ta päästä suoraan opis­ke­le­maan ilman pääsy­koet­ta.
 • Uutiset / 03.05.2018

  JES! Amma­til­li­sen koulu­tuk­sen erityi­nen tuki selkey­te­tään

  OAJ, kaikki viisi opet­ta­ja­kor­kea­kou­lua sekä ammat­tiin opis­ke­le­vien järjes­töt ovat tyyty­väi­siä opetus­mi­nis­te­rin tämän­päi­väi­seen uuti­seen, jonka mukaan amma­til­li­sen koulu­tuk­sen erityis­tä tukea selkey­te­tään. 
 • Blogi / 24.04.2018

  HAE NYT SAKKIN EDUKAATTORIKSI!

  Oletko innokas ammat­tiin opis­ke­le­va ja kiin­nos­tu­nut yhtei­söl­li­syy­des­tä, osal­li­suu­des­ta tai vaikut­ta­mi­ses­ta? Palatko halusta päästä pereh­dyt­tä­mään amiksia opis­ke­li­ja­toi­min­nan saloi­hin ja tarjota lisä­boos­tia toimin­taan? Olisiko siistiä toimia osana koulut­ta­ja­tii­miä, jolla ei mene sormi suuhun vaikeis­sa­kaan tilan­teis­sa ja joka ratkoo oppi­lai­tos­ten pulmat yhdessä amisten kanssa?