Dokumentit

Täältä löydät SAKKIn toimintaa ohjaavat dokumentit.

Amisten poliittinen linjapaperi

SAKKIn toiminnan poliittinen ohjelma. Tämä paperi pitää sisällään SAKKIn linjat erilaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin kuten esimerkiksi maksuttomaan koulutukseen.

Toimintasuunnitelma

Suunnitelma sille, mitä kaikkea SAKKI tekee liittokokouksien välillä.

Säännöt

SAKKIn säännöt määrittelevät muun muassa milloin liittokokous tulee järjestää ja kuka voi käyttää äänivaltaa liittokokouksessa.

Strategia

Strategia on liiton kaiken toiminnan pohjana toimiva ohjelma joka määrittää liiton toimintaa pitkällä aikavälillä. Strategia ohjaa liiton toimintaa niin, että vuodelle 2024 asetettu visio toteutuu.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma pohjautuu tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslakeihin ja sitä on työstetty yhdessä aktiivien, hallituksen ja työntekijöiden kanssa niin, että suunnitelma on konkreettinen, ymmärrettävä ja sellainen, johon ollaan valmiita sitoutumaan. Yhdenvertaisuussuunnitelma on tehty SAKKIn yhdenvertaisuusohjesäännön pohjalta ja on ensimmäinen SAKKIssa tehty yhdenvertaisuussuunnitelma.

Yhdenvertaisuusohjesääntö

Tutustu dokumenttiin klikkaamalla yllä olevaa linkkiä.

Turvallisemman tilan periaatteet

Periaatteet perustuvat SAKKIn yhdenvertaisuussuunnitelmaan, yhdenvertaisuusohjesääntöön sekä Allianssin turvallisemman tilan periaatteisiin.

Eettinen ohjesääntö

Eettinen ohjesääntö on tarkoitettu käytännön arjen tueksi muun muassa  hankintoihin liittyvissä prosesseissa ja työkaluksi SAKKIn hallitukselle ja toimistolle. Eettinen ohjesääntö tukee SAKKIn toimintaa järjestön arvoja. Ohjeen avulla varmistetaan eettinen, ekologinen, vastuullinen ja kestävä valinta aina, kun se on mahdollista. Eettisen ohjesäännön toteutumista ja laadullista seuraamista varten luodaan mittaristo, jonka avulla edellä mainittuja asioita tarkastellaan vuosittain.

Lomakkeet

KYSYTTÄVÄÄ
DOKUMENTEISTA?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

Patrik Tanner
puheenjohtaja (vaikuttamis- ja hallitustyöskentelyn johtaminen)

SAKKIn visuaalinen ilme

Haluatko käyttää SAKKIn logoa omassa materiaalissa? Logot sekä graafisen ohjeistuksen löydät kohdasta yhteystiedot > medialle tai painamalla alla olevaa linkkiä.