Dokumentit

Täältä löydät SAKKIn toimintaa ohjaavat dokumentit. Nämä dokumentit hyväksytään SAKKIn liittokokouksessa ja ovat voimassa aina seuraavaan liittokokoukseen asti.

Amisten poliittinen linjapaperi

SAKKIn toiminnan poliittinen ohjelma. Tämä paperi pitää sisällään SAKKIn linjat erilaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin kuten esimerkiksi maksuttomaan koulutukseen.

Toimintasuunnitelma

Suunnitelma sille mitä kaikkea SAKKI tekee liittokokouksien välillä.

Säännöt

SAKKIn säännöt määrittelevät muun muassa milloin liittokokous tulee järjestää ja kuka voi käyttää äänivaltaa liittokokouksessa.

Strategia

Strategia on liiton kaiken toiminnan pohjana toimiva ohjelma joka määrittää liiton toimintaa pitkällä aikavälillä. Strategia ohjaa liiton toimintaa niin, että vuodelle 2024 asetettu visio toteutuu. 

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma pohjautuu tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslakeihin ja sitä on työstetty yhdessä aktiivien, hallituksen ja työntekijöiden kanssa niin, että suunnitelma on konkreettinen, ymmärrettävä ja sellainen, johon ollaan valmiita sitoutumaan. Yhdenvertaisuussuunnitelma on tehty SAKKIn yhdenvertaisuusohjesäännön pohjalta ja on ensimmäinen SAKKIssa tehty yhdenvertaisuussuunnitelma.

Yhdenvertaisuusohjesääntö

Tutustu dokumenttiin klikkaamalla yllä olevaa linkkiä.

SAKKI yleisesite

Tutustu digitaaliseen esitteeseemme.

 

KYSYTTÄVÄÄ DOKUMENTEISTA?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

JUTTA VIHONEN
NOORA LUUKKA

SAKKIn visuaalinen ilme

Haluatko käyttää SAKKIn logoa omassa materiaalissa? Logot sekä graafisen ohjeistuksen löydät kohdasta yhteystiedot > medialle tai painamalla alla olevaa linkkiä.

Materiaalin tilaus

Materiaalien toimitus on toistaiseksi tauolla. Suosittelemme tulostamaan liittymislomakkeita tarvittaessa. Linkit lomakkeisiin löytyy yläpuolelta.

Tällä lomak­keel­la voit tilata oppi­lai­toik­seen­ne SAKKIn julis­tei­ta ja liit­ty­mis­lo­mak­kei­ta. Toimitamme materiaalit teille mahdollisimman nopeasti.

SAKKIn liittymislomake on lomake, jolla voi tilata SAKKIn opiskelijakortin. Lomake sisältää myös hieman tietoa SAKKIsta. Lomake on mahdollisuus tilata vain suomeksi. Tilauslomakkeen yläpuolella on tulostettava lomake, josta löytyy myös versio englanniksi.

SAKKIn yleisjuliste on kokoa A3, jossa markkinoidaan opiskelijakorttia.