Blogi

Pen
Ei, en aio eritel­lä tässä blogi­teks­tis­sä SAKKIn sivarin talou­del­lis­ta tilan­net­ta. Lähinnä aion avata ajatus­maa­il­maa­ni amiksia kohtaan sivii­li­pal­ve­lus­ta­ni ennen ja sen jälkeen.
Vanha virsi kuuluu, että opis­ke­li­jae­lä­mä on niukkaa ja vaati­ma­ton­ta. Monella matkai­lu rajoit­tuu koti­kau­pun­gin sisäi­seen liiken­tee­seen tai vierai­lui­hin kesä­mö­kil­lä.
SAKKI on päät­tä­nyt osal­lis­tua yhdessä muiden opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jen kanssa Pride-kulkueeseen. Mutta miksi opis­ke­li­ja­jär­jes­tö osal­lis­tuu tällai­seen tapah­tu­maan?

Uutiset

Pen
Line
Pen
Line
Miten SAKKIn asia­kas­pal­ve­lu palve­lee kesällä? Mihin asti vanha luku­vuo­si­tar­ra on voimas­sa? Koska uudet tarrat posti­te­taan? Vastaukset löydät tästä!
Etsimme mahta­vaan tiimiim­me osa-aikaista (50 % työajas­ta) hallin­to­sih­tee­riä äitiys­va­paan sijai­sek­si ajalle 7.8.17–21.6.18.
Ammatillisesta koulu­tuk­ses­ta vasta­val­mis­tu­neil­le tarkoi­te­tun Ready for Life-harjoitteluohjelman hakuai­kaa on jatket­tu 7.6. asti! Harjoittelu ulko­mail­la alkaa syys­kuun alussa.