SAKKI ry

Ajankohtaista

Lausunnot
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta

"Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry vastustaa jyrkästi aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista. SAKKI ry uskoo, että hallitusohjelmassa mainitut koulutus- ja osaamispoliittiset tavoitteet saavutetaan paremmin kehittämällä aikuiskoulutusetuuksia nykyisen mallin pohjalta."