Matkalla sattuu ja tapahtuu, siksi vakuutus

Matkalla sattuu ja tapahtuu, siksi vakuutus

Kirjoittanut: Tuomas Kekkonen, Turva Liput, passi, hammasharja ja puhtaat kalsarit, siinä kaikki, eikö niin? Liian monen reissaajan tarkastuslistalta puuttuu matkustajavakuutus. Jos matkalla sairastuu tai joutuu tapaturmaan ilman vakuutusta, voi reissubudjetti paisua...
Matkalla sattuu ja tapahtuu, siksi vakuutus

Maalarista sosiaalialalle

Oma opin­to­pol­ku­ni tähän asti ei ole ollut ehkä kaikis­ta taval­li­sin, mutta sitäkin opet­ta­vai­sem­pi. Valmistuin pinta­kä­sit­te­ly­alan perus­tut­kin­nos­ta raken­nus­maa­la­rik­si nykyi­ses­tä Stadin ammat­tio­pis­tos­ta vuonna 2011. Valmistuessani...
Matkalla sattuu ja tapahtuu, siksi vakuutus

Pärjääkö lukivaikeuden kanssa pääsykokeissa?

Korkeakouluopinnot ovat itses­sään jo todella jännit­tä­vä proses­si, mutta minkä­lai­sen twistin tuo se, jos sinulla on esimer­kik­si luki­vai­keus? Haastattelimme yhtä hakijaa, jolla on sanot­ta­vaa miten hän kokee korkea­kou­lu­haun ja opinnot korkea­kou­lus­sa....
Matkalla sattuu ja tapahtuu, siksi vakuutus

Yrity­si­deas­ta käytän­töön

Yrittäjyys on loppu­jen lopuksi yksin­ker­tais­ta. Se lähtee omista vahvuuk­sis­ta ja kiin­nos­tuk­sen kohteis­ta. Mistä asiois­ta pidän? Mitkä asiat koen merki­tyk­sel­li­sik­si? Missä olen hyvä? Helppoa tähän asti. Eikö olisi­kin mukavaa tehdä asioita, joista tykkää...
Matkalla sattuu ja tapahtuu, siksi vakuutus

Vakuu­tus on turva­na­si matkal­la

Vain hölmö­läi­nen matkus­taa ilman vakuu­tus­ta, linjaa Suomen ulko­mi­nis­te­riö verk­ko­si­vuil­laan. Sairastuminen loma­mat­kal­la voi tulla kalliik­si ilman vakuu­tus­ta, sillä Suomen valtio ei maksa ulko­mail­la pulaan joutu­nei­den kansa­lais­ten hoito­ku­lu­ja...