21.04.2022

EHDOKASBLOGI: Katseet muihin – nyt on toimittava yhdenvertaisuuden eteen

Vieraskynä

Tuoreessa Amisbarometri kyselyssä loistaa kaikki se, mitä meidän pitää vielä tehdä opiskelijoiden sekä oppilaitosten eteen. Kysely tuloksista saa paljon selkoa siitä, miten tarvitsemme lisähuomiota esimerkiksi opetuksen laatuun, opintolainan nostamiseen sekä koulukiusaamiseen ja syrjintään. Minulla henkilökohtaisesti nousi silti eniten huoli heistä, jotka ilmoittivat sukupuolekseen muu ja heistä jotka eivät halunneet kertoa sukupuoltaan. Heidän kysely tuloksensa olivat (verrattuna miehiin ja naisiin) todella hälyttävät.

Tiesitkö, että suuri määrä heistä, jotka ilmoittivat sukupuolekseen muu tai ei halunnut kertoa sukupuoltaan kokivat eniten kiusaamista tai väkivaltaa opintojen aikana. (Tytöt yht. 14%, pojat yht. 11%, muu 31%, en halua kertoa 27%). Omaan korvaan tuo kuulostaa liian rajulta luvulta, vaikkakin kaikilla pitäisi olla tässä 0%.
Tiesitkö, että tämä ryhmä koki myös eniten seksuaalista väkivaltaa sekä opettajilta, että opiskelijoilta.
Tiesitkö, että 36% koki muilta opiskelijoilta syrjintää tai halveksuntaa seksuaalisen suuntautumisen tai koetun sukupuolen takia, opettajilta 23%. Tämä on 30% ja 20% enemmän kuin miehillä ja naisilla.
Tiesitkö, että pelkästään 10% niistä, jotka ilmoittivat sukupuolekseen muu ja 18% en halua kertoa oli eri mieltä “opiskelu on minulle henkisesti raskasta” väitteen kanssa.

Minulla on näistä myös kokemusta, olen osa näitä prosentteja. Toisille se saattaakin olla vain prosentteja ja peukaloiden pyöritystä, mutta minulle kuin myös monelle muullekin se on arkipäivää. Tiedän, että voimme taistella ja varmistaa, että näillä, hyvin merkityksellisillä ihmisillä, on tilaa ja turvallista omalla kampuksellaan. Se on iso prosessi, mutta aloitetaan ruohonjuuritasolta;

  • Voimme yhdessä kannustaa jokaista oppilaitosta muuttamaan saniteetti tilansa sukupuolineutraaleiksi.
  • Opettajille sekä opiskelijoille pystymme pitämään tai suosittelemaan mahtavia yhdenvertaisuus sekä seksuaalisen häirinnän ehkäisy koulutuksia, joissa päästään syventymään myös siihen, miten trans ja queer ihmiset otetaan huomioon oppilaitoksella.
  • Lisätään yhteisiin tutkinnon osiin esimerkiksi valinnaisiin seksuaalikasvatus tunteja, joissa esitellään ja tutustutaan erilaisiin seksuaalisiin suuntautumisiin sekä sukupuoliin

Näiden kautta voimme päästä askeleen lähemmäksi tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta oppilaitoksilla. Turvallinen oppilaitos kaikille ei ole mielipideasia, vaan jokaisen ihmisoikeus.

Lähde amisbarometri.fi

Tämä blogi on Aale Päivisen ehdokasblogi. SAKKIn liittokokous järjestetään 23.-24. huhtikuuta Kuopiossa. Löydät kaikki ehdokkaat osoitteesta sakkiry.fi/liittokokous.