08.04.2022

NELJÄNNEN AMISBAROMETRIN TULOKSET OVAT JULKI!

Uutiset

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry ja Otus sr toteuttivat neljännen kerran avoin data -periaatteeseen perustuvan valtakunnallisen Amisbarometri-tutkimuksen. Tiedonkeruu toteutettiin kokonaisotantaan perustuvana kyselynä, jota rahoittivat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Tradeka. Kyselyssä selvitettiin ammattiin opiskelevien kokemuksia mm. opiskelusta, opintojen ohjauksesta, hyvinvoinnista, toimeentulosta ja työssäkäynnistä. Siihen vastasi 14 460 ammatillisen toisen asteen opiskelijaa marraskuun 2021 ja maaliskuun 2022 välillä, mikä on toiseksi eniten tiedonkeruun historiassa.

Vuoden 2022 Amisbarometrissa oli tarkoitus selvittää erityisesti sitä, miten etäopiskelu on vaikuttanut ammattiin opiskelevien opintoihin ja hyvinvointiin, miten ammatillisen koulutuksen reformi on näkynyt opiskelijoiden arjessa ja millaisia vaikutuksia oppivelvollisuuden pidentämisellä on ollut. Muita keskeisiä tuloksia löytyy Amisbarometrin nettisivuilta. SAKKI tähdentää, että ammatillisen koulutuksen kokemien laajojen muutosten ja toisaalta poikkeusaikojen aiheuttaman paineen tulee näkyä siinä, että opiskelijoiden tarpeisiin vastataan riittävillä panostuksilla ohjaukseen, opetukseen sekä opiskeluhuoltoon.

Amisbarometrin tarjoamat tiedot ovat erittäin merkittäviä ammatillisen koulutuksen kehittämisen ja opiskelijoiden arjen tukemisen kannalta. Tutkimus tarjoaa luotettavaa pitkittäisdataa ammattiin opiskelevien edunvalvontaa varten, mutta auttaa myös esimerkiksi päättäjiä ja koulutuksen järjestäjiä ammatillisen koulutuksen haasteiden sekä onnistumisten tunnistamisessa. Amisbarometrin avulla järjestömme edistää myös omia tärkeitä tavoitteitaan, joita ovat yhdenvertaiset kouluttautumismahdollisuudet, laadukas opetus ja ammattitaito työelämää varten sekä yhteisöllisyys.

Tervetuloa tutustumaan kyselyn tuloksiin TÄÄLLÄ!