05.04.2022

SAKKI iloitsee kehysriihen tuloksista: Amisten ääni on kuultu ja toiveisiin vastattiin!

Kannanotto

Hallitus on saanut kehysriihen neuvottelunsa päätökseen pikaisella aikataululla. Osana päätöksiä hallitus vahvisti ammatillista koulutusta muuttamalla nykyistä, määräaikaista rahoitusta pysyväksi. Lisärahoitus on 50 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi hallitus vakiinnuttaa peruskoulun sitouttavaa kouluyhteisötyötä, millä on myönteisiä vaikutuksia opiskelijoiden hyvinvointiin toiselle asteelle siirryttäessä. Hallitus ei myöskään leikkaa koulutuksesta ylipäätään, mistä olemme kiitollisia.

SAKKIn hallituksen puheenjohtaja Jutta Vihonen on tyytyväinen kehysriihen tuloksiin: “Pysyvä lisärahoitus mahdollistaa opetuksen sekä ohjauksen, ja on juuri sitä, mitä opiskelijat ovat toivoneet. Nyt koulutuksen järjestäjät ovat eläneet epävarmuudessa siitä, voiko ohjaajia ja opettajia palkata lisää. Määräaikaisiin pesteihin on vaikea saada työntekijöitä, varsinkin pidempien etäisyyksien maakunnissa”. Nykyinen hallitus on myöntänyt määräaikaisesti rahoitusta opetukseen ja ohjaukseen, mutta se on päättymässä vuoden lopussa. Nyt päätetty lisärahoitus turvaa suuren osan tämän rahoituksen jatkumisesta.

Ammatillisen koulutuksen reformi 2018 on siirtänyt osan oppimisesta työpaikoille, mutta se ei poista tuen tarvetta. Vuoden 2019  Amisbarometriin vastanneista opiskelijoista jopa 28% koki kaipaavansa lisää opettajan pitämää opetusta. Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä opettajien rooli on entistäkin tärkeämpi.

JUTTA VIHONEN
Puheenjohtaja
044 7530 581
[email protected]

NOORA LUUKKA
Pääsihteeri
050 3100 570
[email protected]

Lisätietoja:
Matti Tujula
Edunvalvonnan asiantuntija
044 7766 048
[email protected]