SAKKI ry

Jäsenopiskelijakunta

 

Opiskelijakunnat edustavat kaikkia ammattiin opiskelevia. SAKKIn jäsenopiskelijakuntana sinun oppilaitoksesi opiskelijakunta saa parhaimman avun sekä hyödyn opiskelijakuntatoimintaan.

Mikä ihmeen opiskelijakuntatoiminta?

Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Se virkistää ja tuo eloa oppilaitoksen toimintaan, ja tekee koko oppilaitoksesta entistä enemmän amisten itsensä näköisen.

Olemme tehneet osana Osallistu- ja voi hyvin hankettamme videon, joka kertoo opiskelijakuntatoiminnasta. Videolla pääsee ääneen myös itse amikset, jakamalla omia kokemuksia ja ajatuksia opiskelijakuntatoimintaan. Videota saa jakaa, ja käyttää esimerkiksi markkinointimateriaalina, jos opiskelijakuntatoimintaa haluaa esitellä opiskelijoille.

Miksi kannattaa olla SAKKIn jäsenopiskelijakunta?

Opiskelijakuntajäsenyys on täysin maksuton ja tuo enemmän etuja oppilaitoksen opiskelijoille. Tarjoamme jäsenopiskelijakunnille koulutuksia ja tapahtumia jäsenhintaan sekä mahdollisuuden lähettää yhden (1) osallistujan 50 % alennuksella SAKKIn valta­kun­nal­li­siin tapah­tu­miin, mikäli tapah­tuma on hänelle ensim­mäi­nen SAKKIn viikon­lop­pu­ta­pah­tuma.

Jäsenopiskelijakunnan tulee olla rekisteröity yhdistys, tai liittymisen yhteydessä tulee rekisteröityä yhdistykseksi.

Haluatko rekisteröidä opiskelijakuntasi?

SAKKI maksaa rekis­te­röi­ty­mi­sestä aiheu­tu­vat kulut opis­ke­li­ja­kun­nille, jotka eivät vielä ole rekis­te­röi­ty­neitä yhdis­tyk­siä, mutta halua­vat sen tehdä. SAKKI tarjoaa myös opiskelijakunnille malliohjesäännöt, jotka on laaditty yhdistyslain pohjalta.

Mahdollisuus vaikuttaa SAKKIn linjoihin

Jäsenopiskelijakunnat vaikuttavat SAKKIn liittokokouksessa, missä päätetään muun muassa SAKKIn toimintasuunnitelma, poliittinen ohjelma sekä valitaan hallitus seuraavalle liittokokouskaudelle. Jäsenopiskelijakunnat voivat lähettää yhden (1) varsinaisen sekä yhden (1) varaedustajan liittokokoukseen, jokaista alkavaa sataa (100) SAKKIn jäsenyyttä maksanutta kohtaan. Jäsenmäärä lasketaan liittokokousta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivään mennessä maksaneiden perusteella.

Esimerkki, jos jäsenopiskelijakunnalla on 320 SAKKIn maksettua jäsenyyttä, voivat he lähettää liittokokoukseen kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varaedustajaa.

r

Oppi­lai­tos­ten tulee

varata opis­ke­li­joille mahdol­li­suus osal­lis­tua koulu­tuk­sen kehit­tä­mi­seen sekä kuulla opis­ke­li­joita heihin vaikut­ta­vissa päätök­sissä. Näissä asiois­sa opis­ke­li­joi­den mieli­pi­teen kertoo opis­ke­li­ja­kunta.

Koulutukset

Jokainen ei ole seppä syntyessään. Meille on hyvin tärkeää, että jokainen opiskelijakunnan edustaja sekä tutor saa tarvittavan avun ja koulutuksen toimiakseen oman kouluyhteisön parissa. Tarjoamme myös koulutuksia kouluyhteisön yhteisen toiminnan kehittämiseen.

Koulutuksemme ovat aina osallistavia ja ne toteutetaan keskus­te­lun ja ryhmä­töi­den avulla. Kaikki koulutukset muokataan aina tilaajan toiveiden perusteella, joten kun olet tilaamassa koulutusta muista mainita tarpeistasi. Koulutuksia pitää SAKKIn edukattorit, hallitus sekä henkilöstö.

Katso meidän koulutustarjonta ja tilaa koulutus klikkaamalla tätä linkkiä.

Verkostot

Tuntuuko siltä että pyörä pitää aina keksiä uudestaan tai olisi kiva löytää ideoita tekemiseen? SAKKIn verkostoista löydät vertaistukea, tietoa SAKKIn toiminnasta sekä kohdennettuja koulutuksia.

Opiskelijakuntatoiminnan ohjaajien verkosto on suunnattu ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville, joiden työnkuvaan tavalla tai toisella kuuluvat opiskelijakuntatoiminta, opiskelijoiden osallisuus, opiskelijoiden hyvinvointi tai muut vastaavat teemat.

SAKKIn puheenjohtajistoverkosto on suunnattu opiskelijakuntien johtohahmoille eli puheenjohtajille sekä varapuheenjohtajille.

Lue lisää verkostoista ja liity mukaan täältä.

r

Tiesitkö, että...

lain mukaan jokaisessa oppilaitoksessa tulisi olla opiskelijoista koostuva opiskelijakunta. Opis­ke­li­ja­kun­nan tehtä­vänä on edistää opis­ke­li­joi­den yhteis­toi­min­taa, vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sia ja osal­lis­tu­mista.

– Laki ammatillisesta koulutuksesta, 106 § Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen ja opiskelijakunta

Lataa valtakunnallinen todistuspohja

Tarvitsetko pohjan opiskelijalle tutor- tai opiskelijakuntatoiminnasta? Ota valtakunnallinen todistuspohja käyttöön Google Sheetsillä tai PowerPointilla.

SUOMEKSI

Google Sheets (linkki)
PowerPoint pohja (linkki)

ENGLANNIKSI

Google Sheets ENG (linkki)
PowerPoint pohja ENG (linkki)

KYSYTTÄVÄÄ?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

Amanda Majuri
järjestöasiantuntija (tapahtumat, koulutukset ja oppilaitoskiertue)
Sara Siponmaa
Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija (opiskelijakunnat, hankekumppanuudet)

Haluamme liittyä SAKKIn jäsenopiskelijakunnaksi

Jäsenopiskelijakunnan tulee olla rekisteröity yhdistys, tai liittymisen yhteydessä tulee rekisteröityä yhdistykseksi. Täyttämällä tämän hakemuksen haluatte, että teidän opiskelijakuntanne liittyy SAKKIn jäsenopiskelijakunnaksi. Kun lomakkeenne on täytetty, olemme teihin yhteydessä ja kerromme miten tämä etenee.