SAKKI ry

Avoimet paikat

Kiinnostaako työskentely, harjoittelu, työkokeilu tai siviilipalveluksen suorittaminen amisten parissa? Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry on toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden, tuttavallisemmin amisten järjestö. Alla näet tällä hetkellä avoinna olevat paikat.

Tällä hetkellä avoinna olevat paikat

SAKKI hakee järjestöasiantuntijaa

Nyt etsimme joukkoomme innostunutta, järjestelmällistä ja motivoitunutta järjestöasiantuntijaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.

Palatko halusta järjes­tää tapah­tu­mia, joissa paneu­du­taan kiin­nos­ta­viin juttui­hin, koulut­tau­du­taan amiksia lähellä olevis­ta aiheis­ta ja innos­tu­taan yhdessä? Tuntuuko siltä, että vauh­dis­sa muut­tu­vat tilan­teet, plan B:n keksi­mi­nen lennos­ta ja useam­man pallon pitä­mi­nen siinä samalla ilmassa ovat sellai­sia element­te­jä, joista työs­sä­si moti­voi­dut ja innos­tut? Onko nuorten kanssa tekeminen ja kouluttaminen just sun juttusi? Jos vastasit kyllä, tämä työpaikka voisi olla sinua varten!

Järjestöasiantuntijana vastaat SAKKIn aktii­veil­le suun­nat­tu­jen tapah­tu­mien järjes­tä­mi­ses­tä, koulutusten suunnittelusta ja koordinoinnista sekä vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta. Asiantuntijana vastaat SAKKIn järjestöllisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä. Lisäksi tehtä­vii­si kuuluu liiton vuotui­sen oppi­lai­tos­kier­tu­een suun­nit­te­lu ja toteu­tus yhdessä muiden toimi­joi­den kanssa, sekä kiertuetiimin vetäjänä toimiminen syksyisin.

SAKKI hakee siviilipalvelushenkilöä

Siviilipalvelushenkilö työskentelee osana SAKKIn toimistoa. Sivarin pääasiallinen tehtävä on vastata liiton jäsenpalvelusta sekä avustaa hallinnollisissa tehtävissä. Jäsenpalvelun hoitaminen tarkoittaa jäsenpalvelua niin sähköpostitse kuin puhelimessa sekä jäsenhankinnan suunnittelua esimerkiksi kampanjoiden kautta. Muita työtehtäviä ovat esimerkiksi: taloushallinnon tukitehtävät kuten laskujen käsittely ja kilpailutukset, tilausten tekeminen, matkajärjestelyiden hoitaminen,  toimiston käytännön asioiden hoitaminen sekä muut palveluspaikan määräämät tehtävät.

KYSYTTÄVÄÄ AVOIMISTA PAIKOISTA?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

Noora Luukka
toiminnanjohtaja (operatiivinen johtaminen, sidosryhmäyhteistyö)