Jäsenpalvelu

SAKKIn jäsenpalvelu palvelee tilanteissa joissa sinulla on ongelmia tai kysymyksiä liittyen SAKKIn jäsenyyteen tai opiskelijakorttiin. Yleisimpiin ongelmiin ja kysymyksiin löydät vastauksen tämän sivun lopusta tai opiskelijakorttisivultamme.

Jäsenpalvelun aukioloajat

Jäsenpalvelun puhelin on auki maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 12-15.

Voit laittaa asiasi myös sähköpostitse [email protected]. Sähköposteissa on n. viikon vastausaika.

HUOM! Voit saada nopeamman vastauksen tämän sivun alareunassa olevasta Usein kysytyistä kysymyksistä.

Jäsenpalvelun tavoitat

Sähköpostiosoite
[email protected]

Voit saada nopeamman vastauksen tämän sivun alareunassa olevasta Usein kysytyistä kysymyksistä.

Puhelin
+358 50 3374655

HUOM! Toivomme, että jäsenpalvelun asioissa olet yhteydessä vain yllämainittujen väylien kautta.

Usein kysytyt kysymykset

Tässä on usein kysyt­tyjä kysy­myk­siä opis­ke­li­ja­kor­tista ja jäse­nyy­destä vastauk­si­neen. Mikäli et kuiten­kaan löydä etsi­määsi, ota rohkeas­ti yhteyt­tä jäsen­pal­ve­luum­me.

Opiskelijakorttini hävisi! Mitä teen?

Aivan ensim­mäi­sek­si lataa käyt­töö­si Frank App. Vanhana jäse­ne­nä saat Frank Appin kautta kaikki opiskelija‐alet käyt­töö­si heti, kun olet ladan­nut Frank Appin ja tunnis­tau­tu­nut SAKKIn jäse­nek­si siellä. Frank App on sähköi­nen opis­ke­li­ja­kort­ti puhe­li­mes­sa­si. Sähköisen opis­ke­li­ja­tun­nis­tau­tu­mi­sen lisäksi voit selata opiskelija‐alennuksia sovel­luk­ses­sa.

Uuden muovi­sen opis­ke­li­ja­kor­tin tilaa­mi­nen
Uuden opis­ke­li­ja­kor­tin valmis­ta­mi­ses­ta meidän on vali­tet­ta­vas­ti veloi­tet­ta­va kuusi (6) euroa kulujen katta­mi­sek­si. Maksa kuusi (6) euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89. Muista ottaa kuitti maksus­ta­si! Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “uusi kortti”. Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected]. Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa. Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

Uuden muovi­sen ISIC‐opiskelijakortin tilaa­mi­nen
Uuden ISIC‐opiskelijakortin valmis­ta­mi­ses­ta veloi­tam­me kuusi (6) euroa kulujen katta­mi­sek­si sekä yhdek­sän (9) euroa ISIC‐ominaisuuden uusi­mi­ses­ta. Maksa viisi­tois­ta (15) euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89. Muista ottaa kuitti maksus­ta­si! Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “uusi kortti”. Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected]. Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa. Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

En ole saanut uutta lukuvuositarraa! Mitä teen?

Jos olet muuttanut sen jälkeen kun olet opiskelijakorttisi tilannut tarkista, ettei tarra ole mennyt vanhaan osoitteeseesi. Jos tarraa ei löydy, on mahdol­lis­ta että se on hävin­nyt postin syöve­rei­hin. Ota rohkeas­ti yhteyt­tä osoit­tee­seen [email protected]. Muista mainita vies­tis­sä­si koko nimesi, oppi­lai­tok­se­si sekä ajan­ta­sai­nen osoit­tee­si.

Digitaalinen opiskelijakorttini Frank ei toimi, mitä teen?

Olen hakenut hetki sitten opiskelijakorttia: Frank-sovellus ei ala toimimaan heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Joudumme tarkastamaan ja aktivoimaan kaikki tulleet hakemukset manuaalisesti ennen kuin voimme siirtää tietosi Frankille. Tästä johtuen Frankin aktivoitumiseen voi mennä noin 1 viikko. Lisäksi jos hakemuksessa on ollut jotakin puutteita pitkittyy Frankin aktivoituminen.

Täältä löydät lisätietoja siitä mitä tehdä, jos Frank ei toimi.

Olen vaihtanut oppilaitosta. Tarvitsenko uuden opiskelijakortin tai jäsenyyden?

Opiskelijakortissasi lukevan oppi­lai­tok­sen nimellä ei ole kortin käytön kannal­ta merki­tys­tä, joten voit käyttää sitä kuten ennenkin.Tärkeintä on, että kortis­sa olevat henki­lö­tie­dot ja luku­vuo­si­tar­ra ovat ajan tasalla. (HUOM. Jos jatkat opin­to­ja­si muualla kuin amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa (AMK, yliopis­to), et voi enää jatkaa jäse­nyyt­tä­si SAKKIssa. Ole yhtey­des­sä oman oppi­lai­tok­se­si opiskelija‐ tai yliop­pi­las­kun­taan!)

Ilmoitathan kuiten­kin oppi­lai­tok­sen vaih­tu­mi­ses­ta SAKKIn jäsen­pal­ve­luun, jotta opis­ke­lu­tie­to­si voidaan päivit­tää jäsen­re­kis­te­riin. Jos haluat opis­ke­li­ja­kor­tin uuden oppi­lai­tok­sen nimellä, kortin tilaa­mi­nen on mahdol­lis­ta kuuden euron hintaan.

Uuden kortin saat seuraa­val­la tavalla:

Maksa kuusi euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89. Muista ottaa kuitti maksus­ta­si. Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “uusi kortti”.

Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected]  Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa.

Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

Olen vaihtanut nimeäni. Miten saan uuden kortin?

Uuden kortin valmis­ta­mi­ses­ta meidän on vali­tet­ta­vas­ti veloi­tet­ta­va kuusi euroa kulujen katta­mi­sek­si.

Uuden kortin saat seuraa­val­la tavalla:

Maksa kuusi euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89 ja muista ottaa kuitti maksus­ta­si. Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “uusi kortti”.

Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected]  Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa.

Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

Minulla on normaali SAKKI‐kortti, mutta tahtoisin vaihtaa sen SAKKI + ISIC -korttiin. Miten se onnistuu?

SAKKI + ISIC -yhdis­tel­mä­kor­tin saat kahdel­la eri tavalla:

Maksa 15 euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89 ja muista ottaa kuitti maksus­ta­si. Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “ISIC”. Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected]. Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa. Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

TAI

Lataa käyt­töö­si Frank App. Tunnistaudu SAKKIn jäse­nek­si Frank Appissa. Asetukset‐kohdassa voit ostaa itsel­le­si sähköi­sen ISIC‐linsessin (hinta 4 €/vuosi). Vinkki: Lataa käyt­töö­si myös ISIC App, jos haluat selata opiskelija‐alennuksia kart­ta­nä­ky­mäs­sä ulko­mail­la!

Mihin saakka opiskelijakorttini lukuvuosi‐ tai lukukausitarra on voimassa?

Lukuvuositarra on voimas­sa aina luku­kaut­ta seuraa­van syys­kuun loppuun. Esimerkiksi luku­vuo­si 2020–21 -tarra on voimas­sa 30.9.2021 saakka.

Syksy‐tarra on voimas­sa aina seuraa­van tammi­kuun loppuun saakka. Esimerkiksi syksy 2020 -tarran voimas­sao­loai­ka päättyy 31.1.2022.

Uudet tarrat posti­te­taan ennen vanhan umpeu­tu­mis­ta. Muista pitää osoi­te­tie­to­si ajan tasalla, jotta uusi tarra löytää perille! Kun teet osoitteenmuutoksen Postin osoit­teen­muu­tos­pal­ve­lun kautta, päivittyy tiedot automaattisesti meidän rekisteriin.

Ostin opiskelijakortin kolmeksi vuodeksi. Miksi siinä lukee lukuvuosi 2021–22 eikä 2021–24?

Korttiin posti­te­taan joka vuosi uusi luku­kausi­tar­ra. Jäsenyytesi on siis voimas­sa maksa­ma­si ajan­jak­son, vaikkei korttia tila­tes­sa saatu tarra olisi­kaan. Muista siis pitää osoi­te­tie­to­si ajan tasalla, jotta uusi tarra löytää perille! Jos olet tehnyt osoit­teen­muu­tok­set Postin osoit­teen­muu­tos­pal­ve­lun kautta, sinun ei tarvit­se päivit­tää tieto­ja­si. Voit aina tarkastaa tietosi soittamalla jäsenpalveluumme.

Olen unohtanut kuinka moneksi vuodeksi liityin. Mistä saan sen selville?

Lähetä sähkö­pos­tia osoit­tee­seen [email protected]. Muista mainita vies­tis­sä­si nimesi, oppi­lai­tok­se­si sekä synty­mä­ai­ka­si.

Kuinka pitkään tarrani on voimassa valmistumiseni jälkeen?

Lukuvuosi‐tarra on voimas­sa aina luku­vuot­ta seuraa­van syys­kuun viimei­seen päivään saakka. Esimerkiksi Lukuvuosi 2020–21-tarran voimas­sao­lo päättyy 30.9.2021.

Syksy‐tarra on puoles­taan voimas­sa aina seuraa­van tammi­kuun viimei­seen päivään. Esimerkiksi Syksy 2021 -tarran voimas­sao­lo päättyy 31.1.2022.

Liityin jäseneksi huhtikuussa, mutta kortissani lukee lukuvuosi 2021–2022. Olenko nyt maksanut turhaan koko lukuvuodesta, vaikka liityin vasta nyt jäseneksi?

Uusiin opis­ke­li­ja­kort­tei­hin paine­taan valmiik­si kuluvan luku­vuo­den merkin­tä. Jos käyn­nis­sä on vielä luku­vuo­si 2021–2022, tämä merkin­tä tulee kort­tiin auto­maat­ti­ses­ti. Kortti on kuiten­kin kesän yli voimas­sa ja kortil­la saata­vat opis­ke­li­jae­tuu­det käytet­tä­vis­sä kesän aikana. Elokuussa opis­ke­li­ja saa kirjeit­se kotiin­sa uuden lukuvuosi‐ tai luku­kausi­tar­ran, joka liima­taan vanhan luku­vuo­si­mer­kin­nän päälle. Uudet tarrat lähe­te­tään niin kauan kuin jäse­nyys on voimas­sa.

Huhtikuun katso­taan kuulu­van vielä kevät­lu­ku­kau­teen, joten huhti­kuun aikana liit­ty­neet henki­löt maksa­vat jäsen­mak­sua kuluvan kevät­lu­ku­kau­den osalta. Esim. jos henkilö haluaa huhti­kuus­sa 2019 hankkia jäse­nyy­den, joka yltää opin­to­jen loppuun asti eli kevääl­le 2021, hänen tulee maksaa kolmen vuoden jäsen­mak­su (25 e). Jäsenyys on kolmen vuoden jäsen­mak­sun myötä voimas­sa kaudet: kevät 2019, syksy 2019, kevät 2020, syksy 2020 ja kevät 2021. SAKKIlla ei ole käytös­sään puoli­vuo­tis­jä­sen­mak­su­ja.

Minkä ammattiliittojen opiskelijajäseneksi voin liittyä SAKKIin liittymisen yhteydessä?

SAKKIn kautta voit saada seuraa­vien ammat­ti­liit­to­jen maksut­to­man opis­ke­li­ja­jä­se­nyy­den:

  • Auto‐ ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry
  • Julkisten ja hyvin­voin­tia­lo­jen liitto JHL ry
  • Palvelualojen ammat­ti­liit­to PAM ry
  • Paperiliitto ry
  • Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
  • Sähköalojen ammat­ti­liit­to ry
  • Teollisuusliitto

Näistä liitois­ta Auto‐ ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, Paperiliitto sekä Teollisuusliitto tarjo­vat opis­ke­li­ja­jä­se­nik­seen liity­vil­le liittymislahjana maksuttoman SAKKI‐opiskelijakortin kolmeksi vuodeksi! Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL tarjoaa opis­ke­li­ja­jä­se­niksi liity­vil­le liittymislahjana maksuttoman SAKKI-opiskelijakortin ensimmäiseksi vuodeksi. Lue lisää täältä.

Voinko saada SAKKI‐kortin maksutta liittymällä oman alani ammattiliiton opiskelijajäseneksi?

Auto‐ ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, Paperiliitto sekä Teollisuusliitto tarjo­vat opis­ke­li­ja­jä­se­nik­seen liity­vil­le liittymislahjana maksuttoman SAKKI‐opiskelijakortin kolmeksi vuodeksi! Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL tarjoaa opis­ke­li­ja­jä­se­niksi liity­vil­le liittymislahjana maksuttoman SAKKI-opiskelijakortin ensimmäiseksi vuodeksi.

Linkki sivulle!

Eroilmoitus

Tällä lomak­keel­la voit tehdä eroil­moi­tuk­sen.

Jos opin­to­si ovat päät­ty­neet oppi­lai­tok­ses­sa­si tai et halua enää olla SAKKIn jäsen, voit tehdä eroil­moi­tuk­sen. Lomakkeen täytet­tyä­si tietosi pois­te­taan jäsen­re­kis­te­ris­tä muiden samana vuonna eroil­moi­tuk­sen tai valmis­tu­nei­den jäsen­ten tieto­jen mukana.