29.03.2022

Kehysriihessä päätetään ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta

Kannanotto

Vuosina 2013–17 ammatilliseen koulutukseen tehtiin 310 M€:a rahoitusleikkauksia. Marinin hallitus on paikannut ammatillisen koulutuksen rahoitusvajetta 70–80 M€ vuosittain. Rahoitus on määräaikaista ja erikseen haettavaa. Tämän vuoden jälkeen ns. tulevaisuusinvestointi päättyy.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetusministeri Anderssonin johdolla esittämässä kehysriihessä, että 80 M€:n tulevaisuusinvestointi tulisi vuodesta 2023 alkaen budjettiin pysyväksi rahoitukseksi. Koulutuksen pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää ennustettavaa ja vakaata rahoituspohjaa.

Rahoituksen vakiinnuttaminen on erittäin tärkeää. Laajennetun oppivelvollisuuden lisäämä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän kasvu sekä jatkuvan oppimisen kysyntä ovat lisänneet rahoituspainetta. Ukrainan sota tuo Suomeen pakolaisia, jotka tarvitsevat koulutusta. Tällä on tärkeä merkitys sekä arkeen sopeutumisen että työllistymisen kannalta. Pakolaistilanteen kasvuun on tärkeää varautua myös lisärahoituksella.

AMKE teki vuoden alussa koulutuksen järjestäjille kyselyn siitä, mitä seurauksia olisi määräaikaisen opettajien ja ohjaajien rahoituksen päättymisellä. Vastaajista 80 prosenttia arvioi, että tämä johtaisi henkilöstövähennyksiin. Rahoitus on mahdollistanut lisätuen erityisesti niille opiskelijoille, joiden opinnot eivät ole edenneet suunnitellusti tai jotka tarvitsevat henkilökohtaisempaa opetusta, ohjausta ja tukea.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Sivistystyönantajat ry
Suomen Kuntaliitto
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry