SAKKIn järjestöasiantuntijaksi Sanna Neuvonen

SAKKIn järjestöasiantuntijaksi Sanna Neuvonen

SAKKIn järjes­tö­asian­tun­ti­jak­si on valittu Sanna Neuvonen. Neuvonen aloit­ti uudessa työs­sään 23.3.2020. 30‐vuotias Neuvonen on valmis­tu­nut yhtei­sö­pe­da­go­gik­si Humanistisesta ammattikorkeakoulusta sekä fysioterapeutuksi Karelia-ammattikorkeakoulusta....
SAKKIn järjestöasiantuntijaksi Sanna Neuvonen

Koronaviruksen vaikutus amislaisten arkeen 

Päivitetty 23.3.2020 kello 12.13 Suomen hallitus rajoitti 12.3.2020 yli 500 henkilön tapahtumien järjestämistä, jonka johdosta myös SAKKIssa kevään liittokokous sekä SAKKI-risteily siirretään myöhempään ajankohtaan. 16.3.2020 Valtioneuvosto antoi linjauksensa muun...
SAKKIn järjestöasiantuntijaksi Sanna Neuvonen

SAKKIn liittokokous siirretään koronaviruksen takia

Hyvät toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijakuntien edustajat ja yhteisöjäsenet, Suomen hallitus on tänään tiedottanut, että Korona-viruksen leviämisen ehkäisemiseksi yli 500 hengen joukkotapahtumia ei tule järjestää.  Suomen Ammattiin Opiskelevien...
SAKKIn järjestöasiantuntijaksi Sanna Neuvonen

SAKKI etsii järjestöasiantuntijaa

Haemme järjes­tö­asian­tun­ti­jaa tois­tai­sek­si voimas­sa olevaan työsuh­tee­seen. Palatko halusta järjes­tää tapah­tu­mia, joissa paneu­du­taan kiin­nos­ta­viin juttui­hin, koulut­tau­du­taan amiksia lähellä olevis­ta aiheis­ta ja innos­tu­taan yhdessä?...
SAKKIn järjestöasiantuntijaksi Sanna Neuvonen

Amis nähdään reittinä korkeakoulutukseen

Kaavio kysymyksestä: Aiotko jatkaa opiskelua tämänhetkisten opintojesi jälkeen? Tuoreimman Amisbarometri-tutkimuksen mukaan amiksista 38 prosenttia aikoo hakeutua jatko-opintoihin ja heistä yli puolet (22 %) enintään vuoden kuluttua valmistumisesta. Jatko-opintoihin...