SAKKI etsii siviilipalvelushenkilöä

SAKKI etsii siviilipalvelushenkilöä

Innostaako järjestömaailma ja amisten paremman huomisen eteen työskentely? Sytytkö toimistohommista ja nuorten kanssa toimimisesta? Saatat olla juuri etsimämme henkilö! SAKKI hakee sivaria loppusyksystä 2019 alkaen. Sivarin tehtäviin kuuluu mm. toimiston arjessa...
SAKKIn asiantuntijaksi Matti Tujula

SAKKIn asiantuntijaksi Matti Tujula

SAKKIn edun­val­von­nan asian­tun­ti­jak­si on valittu Matti Tujula. Tujula aloit­taa tehtä­väs­sään 24. kesä­kuu­ta. – Mahtavaa päästä amma­til­li­sen sekto­rin pariin työs­ken­te­le­mään amisten puoles­ta! Tehtävässä pääsen yhdis­tä­mään koulu­tus­po­li­tii­kan...
Arvostusta amiksille! -kulkue 16.5.2019

Arvostusta amiksille! -kulkue 16.5.2019

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry järjes­tää kulku­een tors­tai­na 16.5.2019 ammat­tiin opis­ke­le­vien arvos­tuk­sen puoles­ta! Arvostusta amik­sil­le! -kulku­een tarkoi­tus on tuoda näky­vyyt­tä ammat­tiin opis­ke­le­vil­le ja tutkin­toon...
SAKKI hakee yhteisöllisyyden asiantuntijan perhevapaan sijaista

SAKKI hakee yhteisöllisyyden asiantuntijan perhevapaan sijaista

Haemme määrä­ai­kai­seen työsuh­tee­seen 50%:sta yhtei­söl­li­syy­den asian­tun­ti­jan perhe­va­paan sijais­ta 1.8.2019 — 30.4.2020 Haluatko käyttää työai­kaa amisten yhtei­söl­li­syy­den edis­tä­mi­seen moni­nai­sin keinoin? Sujuuko työs­ken­te­ly niin työryh­mis­sä...
SAKKI toivoo koulutukselle vahvaa roolia hallitusneuvotteluissa

SAKKI toivoo koulutukselle vahvaa roolia hallitusneuvotteluissa

Hallitustunnustelija Antti Rinne lähetti tänään puolueil­le kysy­myk­set, joiden perus­teel­la selvi­te­tään, millä kokoon­pa­nol­la halli­tus­ta ja halli­tus­oh­jel­maa lähde­tään kokoa­maan. Kysymyksissä tiedus­tel­laan puoluei­den kantoja mm. jatku­van oppi­mi­sen...