Kiertue keräsi näkyvyyttä yli 52 000 silmäparin verran

Kiertue keräsi näkyvyyttä yli 52 000 silmäparin verran

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry järjestää vuosittain oppilaitoskiertueen jonka tavoitteena on kiertää ympäri Suomea eri oppilaitoksissa puhumassa SAKKIn toiminnasta ja tuodaan SAKKIa lähemmäs oppilaitosten arkea. Kiertueella myymme myös SAKKIn...
SAKKI ottaa osaa Kuopion suruun

SAKKI ottaa osaa Kuopion suruun

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry on järkyttynyt Savon ammattiopiston Hermanin toimipisteen tapahtumista Kuopiossa ja ottaa osaa läheisten suruun sekä toivoo loukkaantuneille paranemista. Tämä teko koskettaa paitsi kuopiolaisia, myös kaikkia ammattiin...
Kiertue keräsi näkyvyyttä yli 52 000 silmäparin verran

Toimiston uudet kasvot

SAKKIn toimisto on palannut kesälomilta ja se tarkoittaa myöskin, että toimistollamme on aloittanut muutama uusi työntekijä. Hanna-Maria Häkkilä on aloittanut perhevapaan sijaisena ja toimii yhteisöllisyyden asiantuntijana. Yksi Häkkilän työtehtävistä on rakentaa...
Kiertue keräsi näkyvyyttä yli 52 000 silmäparin verran

SAKKIn asiantuntijaksi Matti Tujula

SAKKIn edun­val­von­nan asian­tun­ti­jak­si on valittu Matti Tujula. Tujula aloit­taa tehtä­väs­sään 24. kesä­kuu­ta. – Mahtavaa päästä amma­til­li­sen sekto­rin pariin työs­ken­te­le­mään amisten puoles­ta! Tehtävässä pääsen yhdis­tä­mään koulu­tus­po­li­tii­kan...
Kiertue keräsi näkyvyyttä yli 52 000 silmäparin verran

Arvostusta amiksille! -kulkue 16.5.2019

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry järjes­tää kulku­een tors­tai­na 16.5.2019 ammat­tiin opis­ke­le­vien arvos­tuk­sen puoles­ta! Arvostusta amik­sil­le! -kulku­een tarkoi­tus on tuoda näky­vyyt­tä ammat­tiin opis­ke­le­vil­le ja tutkin­toon...