24.04.2022

SAKKIn liittokokous vaatii: Työpaikkaohjaus ja valmistuvien perehdytys kuntoon!

Kannanotto

SAKKIn Kuopiossa 23.-24.4. järjestettävä 18. liittokokous on huolissaan eriarvoisuudesta ammatillisten opiskelijoiden saamassa työpaikkaohjauksessa. Vaikka työpaikalla tapahtuva oppiminen hoituu pääosin hyvin, nousee Amisbarometrista ja Karvin selvityksestä myös korjattavia kohtia. Työpaikkaohjaajien koulutukseen ja tukemiseen tulee varata sekä oppilaitoksissa että työpaikoilla tarpeeksi aikaa ja resursseja.

Ammatillisen koulutuksen reformin 2018 tavoitteena oli lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joka käytännössä toteutuu eri pituisina koulutus- tai oppisopimusjaksoina opintojen aikana. Kyselytutkimus Amisbarometrin mukaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrä onkin vuosien 2019 ja 2022 välillä kasvanut ja 2022 60% perustutkinto-opiskelijoista vastasi opiskelevansa työpaikalla ainakin jonkin verran tavallisen viikon aikana. Kolme vuotta aiemmin näin vastasi 46%. Noin joka neljäs kaipaa työpaikalla tapahtuvaa opetusta edelleen lisää.

Selvitysten mukaan työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa on silti kehityskohteita. Koulutuksen arviointikeskus Karvin tekemän kyselyn perusteella vain 56% koulutuksen järjestäjistä perehdytti työpaikkoja edustavat työpaikkaohjaajat aina tutkinnon perusteisiin ja 57% osaamisen arviointiin. Vain 6% oppilaitosten henkilöstöstä puolestaan arvioi olevansa täysin samaa mieltä siitä, että opiskelijat saavat työpaikkaohjaajilta tarvitsemansa tuen ja ohjauksen. Amisbarometri 2022 mukaan vajaa 14% perustutkinto-opiskelijoista koki, ettei työpaikkaohjaaja tiennyt mitä taitoja opiskelija oli tullut jaksolla opettelemaan.

Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ohjaus ja perehdytys jakson alussa ovatkin keskeistä, jotta työpaikalla suoritetulta jaksolta saadaan haluttu osaaminen. Tämä tarkoittaa suunnitelman laatimista tavoitteista ja tehtävistä ennen työpaikalla tapahtuvan oppimisen alkua opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan välillä. Opiskelijoita ei saa myöskään käyttää korvaamaan varsinaisia työntekijöitä ja heidän työpanostaan. Perehdyttämistä ja ohjausta ei silti tule ottaa pelkkänä resurssikysymyksenä. Laadukas toiminta yritykseen vasta saapuneen opiskelijan  kanssa on investointi myös yrityksen tulevaisuudelle lisäämällä työpaikan houkuttelevuutta ja pitovoimaa.

Ammatillisesta koulutuksesta valmistuu tärkeitä ammattilaisia yhteiskuntaamme. Vaadimme laadukkaasti suunniteltua ja toteutettua työpaikkaohjausta työpaikalla tapahtuvan oppimisen parissa toimivilta työnantajilta.

JUTTA VIHONEN
Puheenjohtaja
044 7530 581
[email protected]

NOORA LUUKKA
Pääsihteeri
050 3100 570
[email protected]

Lisätietoja: 

Matti Tujula
edunvalvonnan asiantuntija
044 7766 048
[email protected]