21.02.2024

Aikuiskoulutustuelle tarvitaan korvaava järjestelmä

Kannanotto

Hallitus esittää aikuiskoulutustuen lakkauttamista elokuusta 2024 alkaen. Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry ja Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry vaativat, että aikuiskoulutustuelle luodaan korvaava vaihtoehto ennen lakkauttamista. Vaihtoehtoinen järjestelmä tulee saada käyttöön heti aikuiskoulutustuen lakkauttamisen jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työuran aikaista jatkuvaa oppimista kehittävän työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotuksia keinoiksi jatkuvan oppimisen tukemiseksi, työmarkkina-aseman parantamiseksi sekä koulutustason nostamiseksi. Opiskelijaliitot näkevät, että työryhmän ehdotusten tulee sisältää keinoja myös kokonaisten tutkintojen suorittamiseen.

Aikuiskoulutuksen lakkauttamisen vaikutukset kohdistuvat erityisesti aloille, joissa työvoimapula on suuresti tunnistettu. Aikuiskoulutustukea käytetään ylivoimaisesti eniten sosiaali- ja terveysalojen koulutuksiin. Sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleminen vaatii kokonaisen tutkinnon suorittamisen.

“Työvoimapula-alojen työllisyyttä on haastavaa nostaa, mikäli alanvaihdon mahdollistava tukielementti poistetaan. On tärkeää, että aikuiskoulutustuki korvataan välittömästi uudella tukijärjestelmällä”, SAMOKin varapuheenjohtaja Sanni Koivuluoma vaatii.

Aikuiskoulutustuen lakkauttamista koskevan lakiesityksen muistiossa on arvioitu, että osa tuen saajista olisi oikeutettu vaihtoehtoisesti opintotukeen. Opiskelijaliitot pitävät käyttäjäryhmän siirtämistä opintotuelle hallituksen säästötavoitteiden vastaisina.

“Nykymuotoinen aikuiskoulutustuki rahoitetaan pääosin työnantajien ja työntekijöiden työttömyysvakuusmaksuilla. Mikäli käyttäjiä siirretään opintotuen piiriin, lisää se julkisen talouden menoja, joista ei ole vielä tehty riittäviä vaikutusarvioita”, SAKKI ry:n puheenjohtaja Patrik Tanner toteaa.

Opiskelijaliitot huomauttavat, että jatkuvalla oppimisella on myös hyvinvointivaikutuksia, jotka edistävät julkista taloutta pitkällä aikavälillä. Aikuiskoulutustuen koettu vaikutus -tutkimuksen mukaan yli puolet vastaajista oli hakeutunut opiskelemaan nykytyön tuottaman kuormituksen vuoksi. Erityisesti fyysistä ja raskasta työtä tekevien osalta uudelleenkouluttautuminen voi olla työuran aikana välttämätöntä.

“Aikuiskoulutustuen kaltainen tukipilari tulee olla saatavilla myös tulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveysaloilla korostuvat erityisesti perheelliset opiskelijat, joille taloudellinen turvattomuus voi asettautua kynnyskysymykseksi kouluttautumisen kannalta”, OSKU ry:n puheenjohtaja Johanna Heikkinen linjaa.

Lisätietoja:

Patrik Tanner
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
​​[email protected]
044 7530 581

Sanni Koivuluoma
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
[email protected]
044 595 9188

Johanna Heikkinen
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
[email protected]
044 9776 356