SAKKI huolis­saan amma­til­li­sen perus­tut­kin­non keskeyt­tä­nei­den määrän kasvus­ta

SAKKI huolis­saan amma­til­li­sen perus­tut­kin­non keskeyt­tä­nei­den määrän kasvus­ta

Opetushallitus julkai­si tänään yli 100 000 opis­ke­li­jan tieto­jen pohjal­ta tehdyn Ammatillisen koulu­tuk­sen läpäi­syn määräl­li­sen seuran­nan selvi­tyk­sen luku­vuo­del­ta 2016–2017....