28.03.2023

Tulevan hallituksen on jatkettava panostuksia amiksiin!

Kannanotto

Jos amikset voivat huonosti, millainen tulevaisuus meillä on edessämme? Parannukset amisten arkeen eivät saa jäädä vain korulauseiksi, toimiin tulee ryhtyä nyt!

Amiksissa on tulevaisuus niin työelämän osaajina kuin uusien korkeakouluopiskelijoiden saralla. Yhteiskunnallisessa keskustelussa koulutuksesta puhutaan entistä enemmän ja sille asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita. Pelkästään tavoitteita lisäämällä, lisäämme myös amiksille paineita ja haasteita.

Yhdessä voimme luoda amiksille tulevaisuudenuskoa ja mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskuntaan, jossa he elävät. Tulevalla hallituskaudella Suomen on panostettava koulutukseen, etsittävä ratkaisut mielenterveyskriisiin sekä rakennettava nuorille ja opiskelijoille kestävä tulevaisuus. Nyt ei ole oikea hetki säästää koulutuksesta tai hyvinvoinnista.

Kestävään tulevaisuuteen on kuitenkin matkaa. Kuuluisien koulutusleikkausten seuraukset näkyvät edelleen amisten opetuksen määrässä ja laadussa. Ennakoitavuuden puute rahoituksen suhteen tekee koulutuksen kehittämisestä entistä haastavampaa. Nuorten mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet niin, että puhumme jo mielenterveyskriisistä. Samalla amikset paikkaavat pientä toimeentuloaan opintolainalla ennätykselliseen tahtiin, eikä lainan pitkäaikaisvaikutuksia ole selvitetty.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ryn tavoitteet hallitusohjelmaan

Ammatillisen koulutuksen rahoitus ja rakenne kuntoon
  • Luodaan selkeä ja ennustettava rahoitusmalli ammatilliseen koulutukseen, joka turvaa ammatillisen koulutuksen määrän, laadun ja kehittämisen.
Opiskeluhuolto kuntoon 
  • Säädetään osa-aikainen erityisopetus ja tukiopetus oikeudeksi myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoille.
  • Säädetään opinto-ohjaajien mitoitus tasolle 1:150 oppivelvollisuusuudistuksen tavoitteiden toteuttamiseksi.
  • Säädetään tukiopetuksesta ja osa-aikaisesta erityisopetuksesta. Erityisopettajan roolia vahvistetaan, erityisopettajamitoitus säädetään tasolle 1:100 ja ammatillisia erityisopettajia lisätään.
  • Lisätään ammatillisiin vaativan erityisen tuen oppilaitoksiin opiskelijapaikkoja.
  • Huolehditaan erityisoppilaitosten maantieteellisestä kattavuudesta ja hakeutumisvaihtoehtojen monipuolisuudesta.
Opiskelijan toimeentulo kuntoon
  • Ulotetaan opintolainahyvitys koskemaan myös toisen asteen opiskelijoita.
  • Selvitetään opintolainan vaikutuksia opiskelijoiden tulevaisuuteen.