21.03.2023

Miltä näyttää nuorten valitsema eduskunta?

Blogit

Nuorten vaaleissa annettiin ennätykselliset 90 435 ääntä. Jos nuoret saisivat päättää, eduskunnan suurimmat puolueet olisivat Perussuomalaiset (18,2 %), Kokoomus (13,1 %) ja SDP (13 %). Neljänneksi nousi Vihreät (10,8 %) ja viidenneksi Keskusta (9,4 %).

Nuorten vaaleihin ilmoittautui 69 ammatillista oppilaitosta. Nousu on huima 2021 kuntavaaleihin verrattuna, jolloin vaaleihin osallistui 39 ammatillista oppilaitosta.

Mitä puolueet ovat linjanneet amiksista?

Perussuomalaisten “Pelasta suomalainen koulu”-tavoiteohjelmassa linjataan, että lähiopetustunteja on välttämätöntä lisätä amiksessa. Opiskelijat halutaan fyysisesti kouluun päivittäin. Ohjelmassa nostetaan myös esille kolmivuotinen koulu, jossa on paljon ilmaa joka tappaa monien motivaation. Tavoiteohjelmassa kysytäänkin: “Saisiko kaksivuotisella koululla parempia tuloksia?” (Lähde)

Kokoomus linjaa maaliskuussa julkaistussa tiedotteessaan, että riittävä opetuksen ja ohjauksen määrä on varmistettava opiskelijoille amiksessa. Lisäksi on kannustettava opiskelijoita hakeutumaan myös korkea-asteen opintoihin. (Lähde)

Sosialidemokraattien (SDP) mukaan toisen asteen kehittämistä on jatkettava ja on erityisesti panostettava opiskelijoiden tuen lisäämiseen. Lisäksi he haluavat parantaa opiskelijoiden toimeentuloa ja vähentää opintotuen lainapainotteisuutta. (Lähde)

Vihreät nostavat eduskuntavaaliohjelmassaan, että amiksen saatavuus ja riittävä lähiopetus on turvattava koko maassa. Toisen asteen koulutuksen rahoituksessa on huomioitava myös opiskelijoiden hyvinvointi. Vihreät kannattavat myös 100 euron korotusta opintorahaan. (Lähde)

Keskustan eduskuntavaaliohjelmassa todetaan, että amiksessa on taattava opiskelijoille riittävän laadukasta opetusta, jotta ammatin harjoittamiseen vaadittava tieto- ja taitotaso saavutetaan. Myös toisen asteen oppilaitosten tulee sijaita opiskelijoille kohtuullisen matkan päässä kotoa. (Lähde)

Mitä tästä voisi seurata?

Jokaiselta puolueelta löytyy sanottavaa amiksiin, vihdoinkin amisten yhteiskunnallinen arvo on tunnistettu. Valtaosa viiden kärkeen nousseista puolueista on linjannut, että koulutuksesta ei leikata. Poikkeuksena tähän on Keskusta, joka on sanonut, ettei yhtäkään leikkauskohdetta voida poissulkea ennen hallitusohjelmaneuvotteluita. (Lähde) Myös amiksien saavutettavuus on nostettu esiin.

Olisimme toivoneet, että useampi puolueista tarjoaisi ratkaisuja opiskelijoiden heikkoon toimeentuloon. Vain Vihreät ja SDP linjaavat opintorahan nostamisen ja lainan määrän vähentämisen puolesta. Mielestämme on harmillista, että panostuksien lisääminen tuen tarpeisiin on tunnistettu vasta oppivelvollisuusiän noston jälkeen. Pidämme tärkeänä, että oppimisen tuen tarpeet huomioidaan. Tämä on asia, jolle olisi pitänyt löytää ratkaisut jo tällä hallituskaudella, mutta parempi kai myöhään kuin ei milloinkaan.

Esitetty amisten lyhentäminen todennäköisesti huonontaa amisten mahdollisuuksia hakeutua jatko-opintoihin. Samalla kun Suomen tavoitteena on lisätä korkeakoulutettujen määrää vuoteen 2030 mennessä, kaikki puolueista eivät tätä tarvetta tunnista. Siksi onkin erittäin olennaista, että amiksia kannustetaan korkeakouluopintojen pariin. Kysymyksenä herääkin, että mitkä ovat ne toimenpiteet, joilla helpotetaan amisten pääsyä korkeakouluun?

Eduskuntavaaleissa ratkaistaan, millaisia päätöksiä opiskelijoiden toimeentulosta, opintojen laadusta ja jatko-opintokelpoisuuksista tulevaisuudessa tehdään. Toivomme, että nämä ajatukset pysyvät mielessä myös vaalien jälkeenkin.

Lue lisää:

Allianssi: Nuorten vaaleissa annettiin ennätykselliset 90 435 ääntä – perussuomalaiset, kokoomus ja SDP suosituimmat puolueet

Tutustu puolueisiin

Lue lisää meidän eduskuntavaalitavoitteista 

Blogin on kirjoittanut SAKKIn edunvalvonnan asiantuntija Suvituuli Lundmark.