09.03.2023

Suomalaisten nuorten opiskelu- ja työkyky on turvattava

Kannanotto

OAJ yhdessä nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa haluaa tarjota ratkaisuja nuorten työ- ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Korona-aika syvensi nuorten kokemaa kuormitusta ja pahensi mielenterveyden haasteita etenkin jo ennestään vaikeassa asemassa olevien nuorten keskuudessa. Haasteet heijastuvat myös kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevien opettajien työoloihin.

Opiskelijoilta odotetaan tällä hetkellä paitsi nopeaa valmistumista, käytännössä myös työskentelyä, koska toimeentulo on niukka. Tämä aiheuttaa poukkoilua opinnoissa, myöhästymisiä määräajoissa ja yleistä uupumista. Tämä kaikki näkyy myös opettajien työkuormassa. Kuormittuneet opettajat eivät välttämättä ehdi antaa palautetta tai ohjata opintoja. Tästä kaikesta seuraa noidankehä, jossa ongelmat kasautuvat ja syvenevät.

Suorituskeskeisyys, kilpailu ja moninaiset yhteiskunnan asettamat paineet ovat vaarassa sysätä yhä useamman nuoren raiteiltaan, ja tämä on paitsi kansantaloudellisesti kestämätöntä myös inhimillinen tragedia. Nyt jo nuorista aikuisista joka neljäs on työuupunut tai vähintään riski uupua on kohonnut. Nuorille täytyy antaa mahdollisuus olla nuoria ja opettajille mahdollisuus keskittyä opettamiseen ja ohjaamiseen. Työ- ja opiskelurauhan palauttaminen vaatii tekoja seuraavalta hallitukselta.

Järjestöt esittävät ratkaisuja kestävämmän työ- ja opiskeluelämän saavuttamiseksi:

 1. Turvataan opiskelu- ja työrauha riittävällä ja vakaalla rahoituksella
 2. Tarvitaan pitkän aikavälin suunnitelma koulutuksen rahoitustason nostamiseksi. Ennakoitava ja vakaa perusrahoitus on paras keino niin opiskelijoiden kuin opettajien työrauhan palauttamiseksi.
 3. Lisätään korkeakoulujen aloituspaikkoja osaajapulaan vastaamiseksi ja varmistetaan moninaiset väylät hakeutua korkeakoulutukseen
 4. Vaihtoehtoisilla väylillä mahdollistetaan erilaisten oppijoiden pääsy korkeakouluun. Tarjotaan tietoa nuorille erilaisista valintatavoista.
 5. Aloituspaikkojen lisäys laajentaa korkeakoulutukseen pääsyä. Aloituspaikat täytyy rahoittaa täysimääräisesti, jotta koulutuksen laatu voidaan turvata.
 6. Uudistetaan oppimisen tuki ja varmistetaan opiskeluhuollon toimivuus
 7. Parannetaan oppimisen tukea läpi koulutusketjun, jotta jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen. Opiskeluhuollon toimivuus hyvinvointialueilla turvataan, eikä kuraattoreille ja psykologeille voi osoittaa muita kuin opiskeluhuoltoon kuuluvia tehtäviä.
 8. Pidetään kiinni maksuttomasta korkeakoulutuksesta
 9. Korkeakoulutuksen maksuttomuus on ehdoton edellytys yhdenvertaiselle korkeakoulutukselle. Pidetään tästä vahvuudesta kiinni.
 10. Parannetaan opiskelijoiden toimeentuloa ja mahdollistetaan päätoiminen opiskelu
 11. Riittävä opintotuki takaa mahdollisuudet päätoimiseen opiskeluun ja vähentää taloudellisista huolista kumpuavaa stressiä. Tämän kautta myös hyvinvointi ja jaksaminen paranevat.

Allekirjoittajat

Katarina Murto
Puheenjohtaja
Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Hanna Rahkonen
Puheenjohtaja
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Nette Rimpioja
puheenjohtaja
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto

Nicole Ojala
Puheenjohtaja
Akavan opiskelijat

Aale Päivinen
Puheenjohtaja
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry

Joonas Soukkio
Puheenjohtaja
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Lotta Leinonen
Puheenjohtaja
Suomen ylioppilaskuntien liitto

Ella Siltanen
Puheenjohtaja
Suomen Lukiolaisten Liitto

Amanda Alvesalo
Puheenjohtaja
Eurooppanuoret

Miisa Tervala
Hallituksen puheenjohtaja
Nyyti ry