15.04.2018

SAKKIn halli­tus vuosil­le 2018 — 2020 on valittu!

Uutiset

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n puheen­joh­ta­jak­si vuosil­le 2018 — 2020 on valittu Elias Tenkanen, Turun ammatti‐instituutista. Tenkanen on kone ja tuotan­to­tek­nii­kan opis­ke­li­ja Turusta.

“Kiitän lämpi­mäs­ti liit­to­ko­kous­ta luot­ta­muk­ses­ta! Haluan jatkaa viime vuosina tehtyä hyvää työtä ja tuoda SAKKIn lähem­mäs amisten arkea. Nyt on isot koulu­tus­ken­tän muutok­set meneil­lään ja meitä kaikkia tarvi­taan suoma­lai­sen laaduk­kaan amma­til­li­sen koulu­tuk­sen puolus­ta­mi­seen”, toteaa tuore puheen­joh­ta­ja Tenkanen.

Liiton 1. vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin Jutta Vihonen, Savon ammat­tio­pis­to ja 2. vara­pu­heen­joh­ta­jak­si Adéle Nurmela, Gradia Jyväskylä.

Hallituksen muiksi jäse­nik­si valit­tiin

Kaisa‐Maria Ahonen, WinNova
Daniel Fingerroos, OSAO
Mohamed Yousif Mohamed Ibrahim, Ammattiopisto Livia
Valtteri Kankaristo, Turun Ammatti‐instituutti
Niko Nyholm, Mercuria
Eetu Rahkonen, Gradia Jyväskylä
Milla Ristikangas, Gradia Jyväskylä
Henna Turpeenoja, Lybeckerin opisto

Varat

Eemeli Valli, Kpedu Kokkola
Ilari Ikonen, Salon Seudun ammat­tio­pis­to
Sini Riihimäki, Keuda
Sonja Pantsar, Saimaan ammat­tio­pis­to Sampo

Onnittelut vali­tuil­le!