SAKKI ry

Ajankohtaista

Kannanotto
Esitys yliop­pi­las­tut­kin­nos­sa suori­tet­ta­vien kokei­den vähim­mäis­mää­rän kasvat­ta­mi­ses­ta viiteen uhkaa kaksois­tut­kin­non tule­vai­suut­ta

Esitys yliop­pi­las­tut­kin­nos­sa suori­tet­ta­vien kokei­den vähim­mäis­mää­rän kasvat­ta­mi­ses­ta viiteen uhkaa kaksois­tut­kin­non tule­vai­suut­ta

Ammattiosaamisen kehit­tä­mi­syh­dis­tys AMKE ry, Suomen Opiskelija‐Allianssi – OSKU ry ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry ovat erit­täin huoles­tu­nei­ta edus­kun­nan...

Kannanotto
Kannanotto: elini­käi­nen oppi­mi­nen on avain ikään­ty­nei­den työl­li­syy­teen, ei suku­pol­vi­so­ta

Kannanotto: elini­käi­nen oppi­mi­nen on avain ikään­ty­nei­den työl­li­syy­teen, ei suku­pol­vi­so­ta

Suomen ammat­tiin opis­ke­le­vien liitto – SAKKI ry ei kannata SAK:n esitys­tä työn­te­ki­jöi­den irti­sa­no­mis­jär­jes­tyk­ses­tä. SAK:n saman­ai­kai­ses­ti ajama muutos­tur­van paran­ta­mi­nen...