12.12.2019

Amisbarometri-tutkimus 2019 on julkaistu

Uutiset

Tänään 12.12.2019 pidettiin Amisbarometri-tutkimuksen julkaisutilaisuus Kansalaisinfossa Pikkuparlamentissa. Tilaisuudessa tutkimuksen tuloksia oli kommentoimassa opetusministeri Li Andresson.

Tutkimuksen tulokset on luettavissa tästä päivästä eteenpäin osoitteessa amisbarometri.fi.

Lähiopetusta kaivataan enemmän kuin työpaikalla tapahtuvaa oppimista

Amiksista merkittävä osa kaipaa lisää opettajan pitämää oman alan lähiopetusta (29 %). Osuus on samansuuntainen vuoden 2017 Amisbarometrin kanssa.

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä on kiinnostavaa verrata oman alan lähiopetuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen välistä suhdetta. Vuonna 2019 lähiopetuksen lisäämistä kannattavien osuus on ensimmäistä kertaa työssäoppimista suurempi.

Lähiopetuksen lisäämistä kannattavista 44 prosenttia kasvattaisi myös työpaikalla oppimisen määrää ja kymmenen prosenttia vähentäisi sitä. Lähiopetuksen vähentämistä kannattavista joka kolmas lisäisi ja joka kolmas vähentäisi työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Vuonna 2015 lähiopetuksen määrää piti sopivana yli 70 prosenttia vastaajista, kun vuosina 2017 ja 2019 osuus on vain noin 60 prosenttia.

Lue lisää osoitteessa amisbarometri.fi

Opiskelijan rahatilanne on ennallaan

Amiksista yli 40 prosenttia koki rahatilanteensa riittävän hyväksi suhteessa viimeisen puolen vuoden menoihin. Menoistaan joutui tinkimään joka viides ja jatkuvia vaikeuksia koki noin joka kahdeksas, eli taloudellista niukkuutta on kokenut noin 35 prosenttia amiksista. 

Opintoja rahoitetaan eri tavoilla, joista keskeisimpiä ovat vanhempien tuki ja opintotuki. Pikavippejä ja kulutusluottoja ovat ottaneet eniten perheelliset ja yksin asuvat opiskelijat, työttömyystuella opiskelevat ja ne opiskelijat, jotka eivät saa taloudellista tukea vanhemmiltaan.

Taloudelliset haasteet yleistyvät iän myötä, mutta perheen kyky tukea opiskelijaa vaikuttaa etenkin nuorten opiskelijoiden toimeentuloon. Ilman vanhempien rahallista tukea opiskelevista alle 20-vuotiaista neljä prosenttia on turvautunut pikavippiin tai kulutusluottoon. Vanhemmilta tukea saavista näin on tehnyt vain prosentti. Yli 19-vuotiaista 12 prosenttia on ottanut pikavipin tai kulutusluoton.

Lue lisää osoitteessa amisbarometri.fi

Kiusaamista ja häirintää kohdataan edelleen

Amiksista 19 prosenttia on kokenut kiusaamista opiskelijoiden taholta ammatillisten opintojensa aikana. Osuus on korkea, mutta hieman positiivisempi kuin aiempina vuosina.

Opettajien taholta tapahtuva kiusaaminen sen sijaan ei ole vähentynyt. Opettajien kiusaamisen tai väkivallan kohteeksi on joutunut 12 prosenttia amiksista ammatillisten opintojensa aikana.

Kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja rasismin kokemuksia on kaikissa vastaajaryhmissä, mutta muuta sukupuolta olevat ja kielivähemmistöt ovat uhreina muita useammin.

Lue lisää osoitteessa amisbarometri.fi