29.01.2020

Kannanotto: Opiskelijaliike ja Climate Move vaativat ilmastotoimia

Kannanotto

Climate Move ja opiskelijaliike vaativat hallituksen ilmastokokoukselta toimia

Suomen hallitus kokoontuu oikeudenmukaista siirtymää valmistelevaan ilmastokokoukseen 3.–4. helmikuuta 2020. Opiskelijaliike ja Climate Move vaativat, että helmikuun kokouksessa löydetään keinoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä ja nykyinen kuilu tavoitteiden ja toimenpiteiden välillä kurotaan umpeen.

Suomen hallitus on asettanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Suomen Ilmastopaneelin tutkijoiden mukaan hallituksella on kuitenkin kasassa vain 45 % päästövähennyskeinoista, joilla hiilineutraaliustavoitteeseen päästäisiin.[1] Opiskelijaliike ja Climate Move vaativat, että helmikuun kokouksessa hallitus löytää keinoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä.

Ilmastokriisi on aikamme merkittävin tulevaisuuskysymys. Nykyisen kunnianhimottoman ilmastopolitiikan seuraukset kasaantuvat kohtuuttomasti seuraavien sukupolvien harteille. Ilmastotoimia on lykätty vaikeiden päätösten takia, ja yhä nopeammin muuttuvassa ekologisessa tilanteessa haitat kasaantuvat. Nyt viimeistään on aika puuttua siihen, että Suomen kokonaispäästöt saadaan pysyvästi laskuun ja hiilinielujen määrä kasvuun. Ilmastopaneelin mukaan Suomen päästöjä olisi laskettava 70 % vuoden 1990 tasosta, jotta hiilineutraalius saavutetaan vuonna 2035, ja hiilinielujen tulisi samalla lisääntyä 30 miljoonaan tonniin vuoteen 2050 mennessä.[2]

Myös alueellisesti ilmastotoimien hyödyt ja kustannukset jakautuvat eriarvoisesti. Julkisen hallinnon tehtävänä on varmistaa, että kaikille tarjotaan tasapuolinen mahdollisuus osallistua hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseen tulotasosta ja maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Ilmastopaneelin mukaan hiilineutraaliuden tulee olla Suomelle vain välitavoite.[3] Oikeudenmukaisen taakanjaon näkökulmasta Suomen tulisi siirtyä hiilineutraaliuden jälkeen kohti hiilinegatiivisuutta.[4] Valtion on otettava edelläkävijän rooli kaikilla päätöksenteon tasoilla: Suomella on nyt mahdollisuus olla maailman ensimmäinen maa, jossa ekologinen jälleenrakennus toteutetaan oikeudenmukaisesti tiedettä ja kaikkia kansalaisia kuunnellen.

Helmikuun kokouksessa hallituksella on tilaisuus näyttää, että tieteen ääntä kuullaan, ja sen pohjalta ollaan valmiita myös toimimaan. Opiskelijaliike ja Climate Move vaativat, että kuilu hallituksen päästövähennystoimenpiteiden ja hiilineutraaliustavoitteen välillä kurotaan umpeen, jotta Suomen hiilineutraalius voidaan saavuttaa sille asetetussa aikataulussa.

Lisätietoja:

Iida Tuomola, Climate Move, +358 44 511 3395
Anna Laurila, SAMOK ry:n puheenjohtaja, +358 50 389 1000
Tapio Hautamäki, SYL ry:n puheenjohtaja, +358 44 906 5007
Elias Tenkanen, SAKKI ry:n puheenjohtaja, +358 44 753 0581
Adina Nivukoski, Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja +358 50 377 9700

[1] Kulovesi, K., Honkonen, T., Ollikainen, M., Weaver, S., Seppälä, J., Savolainen H., Sironen, S., Soimakallio, S., Järvelä, M. & Turunen A. (2019). Kohti ilmastokestävää maailmaa ja Suomea – päästöjen vähentämisen perspektiivit ja toimijat. Suomen Ilmastopaneeli. Policy Brief 10/2019.
[2] Kulovesi, K., Honkonen, T., Ollikainen, M., Weaver, S., Seppälä, J., Savolainen H., Sironen, S., Soimakallio, S., Järvelä, M. & Turunen A. (2019). Kohti ilmastokestävää maailmaa ja Suomea – päästöjen vähentämisen perspektiivit ja toimijat. Suomen Ilmastopaneeli. Policy Brief 10/2019.
[3] Seppälä, J., Savolainen, H., Sironen, S., Soimakallio, S. & Ollikainen, M. (2019) Päästövähennyspolku kohti hiilineutraalia Suomea – hahmotelma. Suomen Ilmastopaneeli. Raportti 7/2019.
[4] Seppälä, J., Saikku, L., Soimakallio, S., Lounasheimo, J., Regina, K. & Ollikainen, M. (2019). Hiilineutraalius ilmastopolitiikassa ─ valtiot, alueet ja kunnat. Suomen Ilmastopaneeli. Raportti 5/2019.