Koronakyselyn tuloksia: ammatillinen osaaminen varmistettava!

Koronakyselyn tuloksia: ammatillinen osaaminen varmistettava!

Koronaepidemia on jättänyt jälkensä monelle alalle, mutta erityisen vahvasti se on vaikuttanut ammatillisen koulutuksen käytännönläheiseen opiskeluun. SAKKI ja muut tahot ovat selvittäneet opiskelijoiden tilannetta viime keväänä ja kesänä (1. kysely, 2. kysely ja 3....
Koronakyselyn tuloksia: ammatillinen osaaminen varmistettava!

SAKKIn toimiston uudet kasvot

Helmikuu SAKKIssa starttasi vauhdilla kun toimiston porukassa aloitti tänään 1.2.2021 Elina Tanninen sekä Mikael Kölhi. Tanninen työskentelee Osallistu ja voi hyvin -verkostohankkeessa projektityöntekijänä sekä Kölhi korkeakouluharjoittelijana. Tanninen siirtyy...