Muutoksia opiskelijakuntien kevätkokouksiin

Muutoksia opiskelijakuntien kevätkokouksiin

Eduskunta päätti perjantaina 24.4., että yhdistykset voivat väliaikaisesti poiketa yhdistyslaista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Yhdistysmuotoisten opiskelijakuntien kannalta seuraavat poikkeukset ovat olennaisimpia: Yhdistys voi järjestää...
Muutoksia opiskelijakuntien kevätkokouksiin

SAKKI hakee kolmea harjoittelijaa kiertueelle

Syksyllä pakkaamme jälleen autot ja lähdemme kiertämään ammatillisia oppilaitoksia ympäri Suomen. Kiertueella tapaamme päivit­täin satoja opis­ke­li­joi­ta, joten kiertue on tärkeä kontak­tim­me arki­päi­väi­seen amise­lä­mään. Nyt sinulla on mahdol­li­suus päästä...
Muutoksia opiskelijakuntien kevätkokouksiin

Koronaviruksen vaikutus amislaisten arkeen 

Päivitetty 1.4.2020 kello 15.43 Suomen hallitus rajoitti 12.3.2020 yli 500 henkilön tapahtumien järjestämistä, jonka johdosta myös SAKKIssa kevään liittokokous sekä SAKKI-risteily siirretään myöhempään ajankohtaan. 16.3.2020 Valtioneuvosto antoi linjauksensa muun...
Muutoksia opiskelijakuntien kevätkokouksiin

SAKKIn järjestöasiantuntijaksi Sanna Neuvonen

SAKKIn järjes­tö­asian­tun­ti­jak­si on valittu Sanna Neuvonen. Neuvonen aloit­ti uudessa työs­sään 23.3.2020. 30‐vuotias Neuvonen on valmis­tu­nut yhtei­sö­pe­da­go­gik­si Humanistisesta ammattikorkeakoulusta sekä fysioterapeutuksi Karelia-ammattikorkeakoulusta....
Muutoksia opiskelijakuntien kevätkokouksiin

SAKKIn liittokokous siirretään koronaviruksen takia

Hyvät toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijakuntien edustajat ja yhteisöjäsenet, Suomen hallitus on tänään tiedottanut, että Korona-viruksen leviämisen ehkäisemiseksi yli 500 hengen joukkotapahtumia ei tule järjestää.  Suomen Ammattiin Opiskelevien...