SAKKI ottaa osaa Kuopion suruun

SAKKI ottaa osaa Kuopion suruun

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry on järkyttynyt Savon ammattiopiston Hermanin toimipisteen tapahtumista Kuopiossa ja ottaa osaa läheisten suruun sekä toivoo loukkaantuneille paranemista. Tämä teko koskettaa paitsi kuopiolaisia, myös kaikkia ammattiin...
Toimiston uudet kasvot

Toimiston uudet kasvot

SAKKIn toimisto on palannut kesälomilta ja se tarkoittaa myöskin, että toimistollamme on aloittanut muutama uusi työntekijä. Hanna-Maria Häkkilä on aloittanut perhevapaan sijaisena ja toimii yhteisöllisyyden asiantuntijana. Yksi Häkkilän työtehtävistä on rakentaa...
Toimiston uudet kasvot

SAKKIn asiantuntijaksi Matti Tujula

SAKKIn edun­val­von­nan asian­tun­ti­jak­si on valittu Matti Tujula. Tujula aloit­taa tehtä­väs­sään 24. kesä­kuu­ta. – Mahtavaa päästä amma­til­li­sen sekto­rin pariin työs­ken­te­le­mään amisten puoles­ta! Tehtävässä pääsen yhdis­tä­mään koulu­tus­po­li­tii­kan...
Toimiston uudet kasvot

Arvostusta amiksille! -kulkue 16.5.2019

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry järjes­tää kulku­een tors­tai­na 16.5.2019 ammat­tiin opis­ke­le­vien arvos­tuk­sen puoles­ta! Arvostusta amik­sil­le! -kulku­een tarkoi­tus on tuoda näky­vyyt­tä ammat­tiin opis­ke­le­vil­le ja tutkin­toon...
Toimiston uudet kasvot

SAKKI hakee yhteisöllisyyden asiantuntijan perhevapaan sijaista

Haemme määrä­ai­kai­seen työsuh­tee­seen 50%:sta yhtei­söl­li­syy­den asian­tun­ti­jan perhe­va­paan sijais­ta 1.8.2019 — 30.4.2020 Haluatko käyttää työai­kaa amisten yhtei­söl­li­syy­den edis­tä­mi­seen moni­nai­sin keinoin? Sujuuko työs­ken­te­ly niin työryh­mis­sä...