09.02.2024

Olisiko sinusta edustamaan Suomen amiksia? Hae SAKKIn hallitukseen!

Uutiset

Me haetaan jälleen uutta hallitusta kaudelle 2024-2025. Olisiko sinusta juuri meille oikea tyyppi? Palatko halusta päästä vaikuttamaan amisten asialla? Koetko että sinulla on jotain annettavaa tälle järjestölle? Hae SAKKIn hallitukseen, ja voit saada kaudelta mukaasi huikean kokemuksen, uusia ystäviä ja paljon uutta osaamista!

Hae SAKKIn puheenjohtajaksi kaudelle 2024-2025!

Me etsimme juuri sinusta puheenjohtajaa SAKKIlle kaudelle 2024-2025! Puheenjohtajana pääset antamaan äänesi ja mielipiteesi kuuluviin, sekä edustamaan yli 170 000 amista. Käsissäsi voi olla tärkeä tehtävä. Jos sinussa palaa liekki amiksille, hae meille puheenjohtajaksi!

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa hallitus- ja vaikuttamistyöskentelyä. Puheenjohtaja edustaa SAKKIa erinäisissä tilaisuuksissa sekä tapahtumissa, joissa hän vie amisten ääntä eteenpäin. Hän johtaa liiton valtakunnallista edunvalvontaa, sekä käyttää ensisijaisesti liiton ääntä julkisuudessa annettujen kannanottojen, tiedotteiden, lausuntojen ja julkilausumien osalta. Pääset työskentelemään toimistolla ja etänä muiden työntekijöiden kanssa. Puheenjohtaja toimii toiminnanjohtajan esihenkilönä ja työnantajan edustajana koko henkilöstölle.

Puheenjohtajan työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Puheenjohtajan päivät koostuvat tapaamisista ja palavereista toimiston, sidosryhmien ja hallituksen kanssa. Pääset toteuttamaan tapahtumia ja edistämään toimintasuunnitelmaa. Kuukaudessa on n. 1-5 tilaisuutta tai tapahtumaa, joissa puheenjohtaja on mukana esimerkiksi paneelikeskusteluissa, kommenttipuheenvuorolla tai fasilitoijana.

Puheenjohtajana onnistumiseen on olennaista hahmottaa SAKKIn toimintaa ohjaavat linjat, sekä hyvät kokouskäytänteet. Oman työn organisointitaidoilla on iso merkitys, sillä työ on hyvin itseohjautuvaa. Hyvällä puheenjohtajalla on avoin ja joustava ote, sekä johtamistaitoja jo takataskussa. Puheenjohtajan on lain mukaan oltava yli 18-vuotias oikeustoimikelpoinen henkilö. Puheenjohtaja tullaan perehdyttämään tehtäviinsä, joten olennaista on kyky ja halu omaksua uusia asioita, ja joskus monimutkaisiakin edunvalvonnan kiemuroita.

Puheenjohtajana toimiminen on antoisaa, haastavaa ja mielenkiintoista, kauden aikana opit valtavasti uusia asioita, esimerkiksi johtamisesta, edunvalvonnasta, politiikasta ja vaikuttamisesta.

Puheenjohtajan työ on luonteeltaan täysipäiväinen ja työajat vaihtelevat jonkin verran. Puheenjohtajalle maksetaan kuukausittaista palkkiota luottamustoimesta 1800€. Puheenjohtajalle kuuluu tämän lisäksi muun muassa työpiste ja työlaitteet, työterveyshuolto sekä lounasetuus.

Hae SAKKIn varapuheenjohtajaksi kaudelle 2024-2025!

SAKKIn varapuheenjohtajien tehtäviin kuuluu mahdollisten tiimien vetäminen, edustustehtävät sekä puheenjohtajan tukeminen. Varapuheenjohtajilla on myös edustustehtäviä, sekä he sijaistavat puheenjohtajaa hänen ollessa estynyt.

Varapuheenjohtajan kuukausi koostuu erilaisista kokouksista, sidosryhmätilaisuuksista, oman mahdollisen tiimin vetämisestä sekä toiminnan suunnittelusta. Varapuheenjohtajana pääsee osallistumaan paneelikeskusteluihin sekä erilaisiin edustustilaisuuksiin, joissa voi päästä pitämään mm. kommenttipuheenvuoroja. Vaikuttaminen on myös osa varapuheenjohtajien kuukautta.

Varapuheenjohtajana pääset erilaisiin tilaisuuksiin vaikuttamaan. Tapaat poliitikkoja ja muita valtakunnallisia vaikuttajia, sekä saat antaa äänesi kuuluviin ja pääset vaikuttaa päätöksentekoon. Saat myös paljon uusia eväitä tulevaisuuteen niin vaikuttamisesta, päätöksenteosta, järjestötoiminnasta kuin vapaaehtoistoiminnasta.

Lain sekä liiton sääntöjen mukaan varapuheenjohtajien tulee SAKKIssa olla yli 18-vuotiaita oikeustoimikelpoisia henkilöitä.

Hae SAKKIn hallitukseen kaudelle 2024-2025!

Hallituksen tehtävänä on mm. valvoa liittokokouksessa päätettyjen linjojen etenemistä, sekä tehdä liittokokousten välillä tarvittavat strategiset linjaukset ja päätökset. SAKKIn hallitus  on viime kädessä vastuussa järjestön taloudesta, hallinnosta, henkilöstöasioista ja kaikesta muusta järjestön toiminnasta. SAKKIn hallitus kollektiivina toimii liiton työnantajana.

Hallituksen on tärkeä osallistua aktiivisesti järjestön toimintaan ja toimia yhteistyössä toimiston kanssa tuoden näkemyksiä esille toiminnan suunnasta tai liiton kannoista. Hallituksen kuukausi koostuu pääsääntöisesti etänä olevista kokouksista ja iltakouluista, sekä muista mahdollisista tehtävistä. Hallitustoimintaan menevä aika voi vaihdella kuukausittain – esimerkiksi kauden alkupuolella aikaa kuluu enemmän mm. perehdytykseen, kun taas jonain toisena kuukautena aikaa voi kulua vain n. 10 tuntia kuukaudessa.

SAKKIssa hallituksen jäsenen ja varajäsenen ero näkyy vain kokouksissa, jossa varajäsenillä ei ole äänivaltaa, mikäli kaikki hallituksen jäsenet ovat läsnä. Varajäsenet pääsevät siis mukaan hallituksen toimintaan ja jakamaan omia näkemyksiään asioista samalla tavalla, kuin kuka tahansa muukin hallituksen jäsenistä.

SAKKIn hallituksessa sinulla on aito vaikuttamisen paikka, sillä olet mukana päätöksenteossa ohjaamassa koko liiton toimintaa. Mikään hallitustoiminnan asiantuntija sinun ei tarvitse olla, sillä omalla aktiivisuudellasi sekä motivaatiolla.

Lisätietoja hausta

Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituslaiset valitaan SAKKIn liittokokouksessa, joka järjestetään Lahdessa 12.-13.4.2024. Valitsemme liittokokouksessa puheenjohtajan, 1-2 varapuheenjohtajaa, 7-10 hallituksen varsinaista jäsentä sekä 1-4 varajäsentä. Pääset täyttämään hallitushaun lomakkeen osoitteessa amis.fi/hallitushaku

Ilmoittaudu viimeistään 25.3.2024 aikana hallitushakulomakkeella, niin saat itsesi ehdokasgalleriaan näkyville! Tämän päivämäärän jälkeen ilmoittautuneet ehdokkaat listataan nimijärjestykseen nettisivuille perjantai-illan 12.4. aikana. Kannustamme myös kertomaan omissa verkostoissanne ja someissanne ehdokkuudestasi ennen liittokokousta.

Lisätietoja hallitustoiminnasta antaa SAKKIn nykyinen puheenjohtaja Patrik Tanner, [email protected], puh. 044 7530 581.