Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi: päättöarvioinnin kriteeriluonnokset

Luonnos hallituksen esitykseksi opintotukilain muuttamisesta

SAKKI ry:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle22.9.2020 Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi opintotukilain muuttamisesta  Keskeiset kannat: Kannatamme esitettyjä muutoksia, erityisesti opintotuen indeksimuutoksen tarkistusta Yleisesti Säännösmuutos...
Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi: päättöarvioinnin kriteeriluonnokset

Suomen hallituksen esitys oppivelvollisuuslaista

SAKKI ry:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 10.6.2020 Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, VN/1985/2020-OKM-1 Keskeiset kannat Kannatamme lämpimästi uudistusta ja sen tavoitteita alla esitetyin...