Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Avoin kirje Opetushallitukselle

Keväällä 2020 oli ensimmäisen kerran käytössä ammattikorkeakoulujen todistusvalinta. Todistusvalinnassa olivat mukana vuonna 2015 alkaen ammatillisista perustutkinnoista valmistuneet hakijat. Kuitenkaan vuosina 2015-2017 valmistuneilla hakijoilla ei huomioida...