Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

SAKKI ry:n lausunto sivistysvaliokunnalle 20.4.2021 Asia: VNS 1/2021 vp Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko  Yleiset huomiot  Pidämme koulutuspoliittisen selonteon päälinjoja ja -tavoitteita hyvinä ja kannatettavina. Kaikkien...