Lausunto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn

Lausunto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn

Komission tiedonannossa hahmotetaan EU:lle yhteistä linjaa tekoälyn kehittämisen säätelemiseksi. Valtioneuvoston kirjelmässä otetaan kantaa tähän komission ehdotukseen, pidetään otettua linjaa pääosin kannatettavana sekä esitetään tiettyjä tarkentavia huomautuksia...
Lausunto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

SAKKI ry:n lausunto sivistysvaliokunnalle 20.4.2021 Asia: VNS 1/2021 vp Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko  Yleiset huomiot  Pidämme koulutuspoliittisen selonteon päälinjoja ja -tavoitteita hyvinä ja kannatettavina. Kaikkien...