Suomen hallituksen esitys oppivelvollisuuslaista

Suomen hallituksen esitys oppivelvollisuuslaista

SAKKI ry:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 10.6.2020 Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, VN/1985/2020-OKM-1 Keskeiset kannat Kannatamme lämpimästi uudistusta ja sen tavoitteita alla esitetyin...
Suomen hallituksen esitys oppivelvollisuuslaista

Opetuksen järjestämisen velvoitteiden keventäminen

Lausuimme 18.3.2020 dokumentista: valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista. Lue koko dokumentti osoitteessa eduskunta.fi Keskeiset kannat: Pidämme esitettyjä muutoksia...