Toivom­me kehys­rii­hel­tä amma­til­li­sen koulu­tuk­seen indek­si­jää­dy­tys­ten peru­mis­ta

Toivom­me kehys­rii­hel­tä amma­til­li­sen koulu­tuk­seen indek­si­jää­dy­tys­ten peru­mis­ta

Käynnistyneessä kehys­rii­hes­sä on oiva hetki suun­na­ta panok­sia suoma­lai­seen koulu­tus­jär­jes­tel­mään. Valtiontalouden tila on edel­leen haas­teel­li­nen, mutta ilman riit­tä­viä...

LUE LISÄÄ