24.04.2021

SAKKI liittokokouksen julkilausuma – Amikset uurnille!

Lausunnot, Uutiset

SAKKI ry:n liittokokous kannustaa ammatillisia opiskelijoita äänestämään ahkerasti kuntavaaleissa ja oppilaitoksia tukemaan äänestysaktiivisuutta.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry piti 17. liittokokouksensa etänä 24.4.2021. Liittokokous kokosi ammatillisia opiskelijoita ympäri Suomen keskustelemaan ja päättämään SAKKIn linjoista ja toiminnasta tuleville vuosille. SAKKIn hallitusta täydennettiin myös kolmella varsinaisella sekä yhdellä varajäsenellä. Varsinaisiksi jäseneksi valitiin Matvei Ivanov Stadin Ammattiopistosta, Eleonoora Voinova, Omniasta sekä Samira Koistinen Stadin Ammattiopistosta. Varajäsenksi valittiin Emma Hänninen Perhon liiketalousopistosta.

Ammatillisten opiskelijoiden ja nuorten muuta väestöä alhaisemmat äänestysprosentit huolestuttivat liittokokouksen osallistujia. 18-24-vuotiaiden äänestysprosentti viime kuntavaaleissa oli vain 35 %, kun koko väestön äänestysprosentti oli 57 %. Toisen asteen suorittaneiden äänestysprosentti vuoden 2019 eduskuntavaaleissa oli 68%, kun korkeakoulututkinnon suorittaneista yli 80% äänesti. Jotta kunnanvaltuustoissa tehtäisiin päätöksiä parhaan mahdollisen tiedon varassa, olisi tärkeää, että kaikki näkökulmat ja kokemukset tulevat huomioiduksi päätöksenteossa. Samalla ammatillinen koulutus saisi ansaitsemansa painoarvon. Moni oppilaitos on joko kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämä ja tätä kautta nyt valittavat kuntapäättäjät tulevat linjaamaan esimerkiksi laitehankinnoista, opiskelutiloista tai oppilaitosten kulkuyhteyksistä. Näiden oppilaitosten päättäviin elimiin valittavien kuntapäättäjien olisi tärkeää tietää ammatillisen koulutuksen nykytilasta ja haasteista.

Ratkaisuista moni löytyy oppilaitoksista: opiskelijoita tulisi kannustaa äänestämään ja  kertoa yhteiskunta- ja työelämäopintojen yhteydessä kaikesta siitä, mistä kuntapäättäjät päättävät  ja minkälaisia teemoja eri puolueet pitävät tärkeänä Opintojen yhteydessä opiskelijakunnat voivat järjestää esim. etävaalipaneeleita tai yhteislähtöjä ennakkoäänestämään. Nämä ovat myös keinoja, jotka on mahdollista toteuttaa koronan kannalta turvallisesti. Ammatillisissa opinnoissa tarjotaan muita opiskelumuotoja vähemmän yhteiskunnallisia taitoja, joten kuntavaalit tarjoaisivat hyvän tilaisuuden tukea osallisuutta vaalien tarjotessa hyviä käytännön esimerkkejä osallisuuden merkityksestä. Amisopiskelijat ovat tärkeitä äänestäjiä ja oman oppilaitoksensa asiantuntijoita.