08.04.2019

SAKKI hakee edunvalvonnan asiantuntijaa

Uutiset

HAKUA JATKETTU. Haemme asian­tun­ti­jaa tois­tai­sek­si voimas­sa olevaan työsuh­tee­seen. Innostutko koulu­tus­po­liit­tis­ten asia­kir­jo­jen läpi kahlaa­mi­ses­ta? Sytyttääkö sosi­aa­li­po­li­tiik­ka? Saako lausun­to­jen kirjoit­ta­mi­nen ja kokouk­sis­sa istu­mi­nen sinut liek­kei­hin? Asiantuntijana vastaat SAKKIn edun­val­von­ta­toi­min­nan pyörit­tä­mi­ses­tä eli siitä, että SAKKIssa on ajan­ta­sai­nen kuva amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­sen tilan­tees­ta, ja että vaiku­tam­me oikeas­sa paikas­sa oikeaan aikaan.

Olet supliik­ki ja määrä­tie­toi­nen tyyppi – käyt mielel­lä­si tapaa­mas­sa sidos­ryh­miäm­me ja tuot työryh­mis­sä väsy­mät­tä ja johdon­mu­kai­ses­ti esiin amisten näkö­kul­mia. Tunnet jo jonkin verran amiksia, amma­til­lis­ta koulu­tus­ta ja sitä, miten poliit­ti­nen päätök­sen­te­ko valta­kun­nas­sa etenee. Valmistelet työs­sä­si SAKKIn poliit­ti­sia linjauk­sia ja kirjoi­tat sujuvia lausun­to­ja. Asiantuntijana jaat osaa­mis­ta­si niin SAKKIn toimis­ton sisällä kuin aktii­vien­kin suun­taan, ja osaat muuttaa hallin­to­jar­go­nin ymmär­ret­tä­väk­si.

Et epäröi tarttua toimeen, ja hoidat hommia suju­vas­ti niin yksik­se­si kuin osana tiimiä­kin. Pidät näppä­räs­ti useam­paa palloa ilmassa yhtä aikaa, etkä lannis­tu ajoit­tai­sen kiireen keskel­lä­kään.

Työstä makse­taan palkkaa Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n työeh­to­so­pi­muk­sen mukai­ses­ti. SAKKIssa saat työn, joka on erit­täin merki­tyk­sel­li­nen amisten kannal­ta. Lisäksi saat mainiot ja asian­tun­te­vat työka­ve­rit sekä hyvät työsuhde‐edut. Työ sisäl­tää toisi­naan myös ilta ja viikon­lop­pu hommia.

Hae meille töihin!

Toimita vapaa­muo­toi­nen hakemus ja CV sähkö­pos­tit­se pdf‐muodossa pääsih­tee­ri Hanna Huumoselle ([email protected]) ke 24.4.2019 klo 16.00 mennes­sä. Otsikoi hake­muk­se­si “Työhakemus: asian­tun­ti­ja”. Haastattelut järjes­te­tään lähtökohtaisestim‐ti 29.–30.4. klo 9–15 väli­se­nä aikana. Pyyntö haki­jal­le haas­tat­te­luun tulee pe 26.4. aikana. Työt alkavat mahdol­li­sim­man pikai­ses­ti.

Lisätietoa,

Samuli Maxenius
Asiantuntija
[email protected]

Hanna Huumonen
Pääsihteeri
050 3100 570
[email protected]