06.02.2023

Kannanotto: Amikset on muutakin, kuin pelkkiä kahvinkeittäjiä – Osaaminen ja osaamisvalmiudet kuntoon

Kannanotto

Me vaadimme, että

  • Työelämässä oppimisen olosuhteita parannetaan
  • Jatko-opintovalmiuksia kehitetään monipuolisin keinoin
  • Digitalisaatio ja etäoppiminen ovat täydentäviä toimintatapoja

Amisbarometrin mukaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen koki täysin turvalliseksi puolet alle 20-vuotiaista miehistä ja naisista. Muuta sukupuolta olevista ja niistä, jotka eivät halunneet kertoa, vain 28 %. Työelämässä oppimisen olosuhteita on parannettava. Jokaisella opiskelijalla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi myös työelämässä. Työelämäohjaajien koulutusta on lisättävä, jotta oppiminen mahdollistuu ja siihen on riittävä tuki myös työpaikoilla. Yksistään se ei kuitenkaan riitä, on myös turvattava riittävä rahoitus opetukseen.

Onnistunut työelämässä oppiminen vaatii paitsi työelämäohjaajien koulutusta, mutta myös tukea oppilaitoksilta. Opiskelijan on työelämässä oppiessaan saatava keskittyä oman ammattitaitonsa kehittämiseen. Tehtävät ja oppiminen tulee suunnitella yhdessä oppilaitoksen kanssa, jotta ne vastaavat ammatillisen osaamisen tavoitteita. Emme halua yhdenkään amiksen joutuvan työpaikalla vain kahvinkeittäjäksi. Oppilaitosyhteistyön lisäksi myös työpaikoilla tulee olla valmiuksia vastaanottaa ja kouluttaa opiskelijoita. On työnantajan vastuulla, että työpaikka on kaikille turvallinen toimintaympäristö, jossa kaikki puuttuvat epäasialliseen käytökseen.

Työelämässä oppimisen lisäksi on huomioitava jatko-opintokelpoisuus. On valtakunnallinen tavoite lisätä korkeakoulutettujen määrää Suomessa. Tavoite ei toteudu, eikä korkeakoulujen ovet avaudu amiksille, jos opetus ei tarjoa tarvittavia taitoja jatko-opintoihin.

Kun amisten opintoja suunnitellaan, on tärkeää huomioida myös opetus. Etäopetus voi parhaillaan joustavoittaa opintoja ja palvella opiskelijoita erilaisissa elämäntilanteissa, mutta etäoppiminen ja työelämässä oppiminen eivät voi olla säästökeinoja. Etäopintojen, lähiopetuksen ja työelämässä oppimisen tulee palvella opiskelijoiden tarpeita ja luoda pohja ammatilliselle osaamiselle sekä jatko-opinnoille. Ammatillinen koulutus ei voi olla kirjekurssi, jossa käytännön osaamisen oppiminen on ulkoistettu pelkästään työelämässä oppimiseen.

Lisätietoja antaa:

Puheenjohtaja Aale Päivinen
[email protected]
044 7530 581

Edunvalvonnan asiantuntija Suvituuli Lundmark
[email protected]
044 7766 048

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry on ammattiin opiskelevan asialla. Edustamme yhteensä 170 tuhatta ammatillista opiskelijaa, sekä tarjoamme opiskelijoille parhaan väylän päästä ja oppia vaikuttamaan. Pyrimme luomaan amiksille parempaa arkea ja tulevaisuutta amislähtöisesti.