24.01.2023

Kannanotto: Amiksen rahoitus ja rakenne kuntoon – SAKKI vaatii vakautta ammatilliseen koulutukseen

Kannanotto

Ammatillisen koulutuksen laadun ja kehittämisen varmistamiseksi me vaadimme, että:

  • Ammatillisen koulutuksen rahoituksen on oltava ennakoitavaa ja vakaata
  • Tutkintoon valmentavan koulutuksen rahoitus on turvattava
  • Koulutuksen järjestäjärakenteen on tuettava saavutettavuutta. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus suorittaa myös ammatillisia opintoja lähellä kotia.

Ammatillinen koulutus on viimeisen kymmenen vuoden aikana kohdannut tuntuvia leikkauksia ja merkittäviä uudistuksia. Nykyinen hallitus on tietoisesti panostanut ammatilliseen koulutukseen, ensin väliaikaisin panostuksin ja sittemmin pysyvällä rahoituksella.

Valtakunnallinen tavoite on lisätä korkeakoulutettujen määrää Suomessa. Jotta tavoite toteutuu, on ammatillisesta koulutuksesta saatava motivoituneita ja jatko-opintokelpoisia opiskelijoita korkeakoulutuksen piiriin. Korkeakoulutettujen määrän lisääminen on vain yksi syy panostaa ammatilliseen koulutukseen. Oppivelvollisuuden myötä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on kasvanut ja tarpeet jatkuvalle oppimiselle ovat yhteiskunnassamme kasvaneet. Siksi on erityisen tärkeää, että ammatillisen koulutuksen rahoitus on jatkossakin ennakoitavaa ja turvattua. Sillä voidaan turvata opetuksen määrä ja laatu, sekä työssäoppijoiden tuki. Vakaa ja ennakoitava perusrahoitus myös mahdollistaa koulutuksen kehittämisen, yksilölliset opintopolut ja riittävät resurssit pitkällä aikavälillä.

Me näemme, että ammatillisen koulutuksen rahoituksessa on muitakin kehittämistarpeita. Tutkintoon valmentavan koulutuksen kysyntä kasvaa, mutta rahoitusta ei ole myönnetty lisää. Valmentavan koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua ammatilliseen tutkintokoulutukseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto. Näin ollen, valmentavaan ammatilliseen koulutukseen tehdyt panostukset varmistavat sen, että syrjäytymisriskissä olevat opiskelijatkin saavat tarvitsemansa tuen ja avun siirtyä opiskelupolullaan eteenpäin.

Löydät kaikki meidän eduskuntavaalitavoitteet täältä.

Lisätietoja antaa:

Puheenjohtaja Aale Päivinen
[email protected]
044 7530 581

Edunvalvonnan asiantuntija Suvituuli Lundmark
[email protected]
044 7766 048

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry on ammattiin opiskelevan asialla. Edustamme yhteensä 170 tuhatta ammatillista opiskelijaa, sekä tarjoamme opiskelijoille parhaan väylän päästä ja oppia vaikuttamaan. Pyrimme luomaan amiksille parempaa arkea ja tulevaisuutta amislähtöisesti.