25.01.2023

Enemmän kuin amiksia – kohti ammatillisten opiskelijoiden parempaa arvostusta

Blogit

SAKKI osallistuu Elinkeinoelämän keskusliiton Ihmistä tarvitaan aina -kampanjaan, jossa on mukana myös ammatillisia oppilaitoksia ja yrityksiä. Kampanjassa nostetaan esille ammattiosaamisen merkitys, sen mahdollisuudet muuttuvassa maailmassa ja erityisesti ihmiset ammattien takana. Teemme SAKKIssa aktiivista työtä laadukkaan ammatillisen koulutuksen sekä ammatillisten opiskelijoiden hyvinvoinnin ja osallisuuden puolesta. Kampanjassa haluamme kuitenkin korostaa, että ammatilliset opiskelijat ovat enemmän kuin pelkästään tulevia kasvottomia duunareita, ja yhteiskuntamme tulisi huomioida heidät paremmin.

”Mua turhauttaa, kun media kirjoittaa että amikset käyttää ainoastaan huumeita ja dokaa. Se ei ole totta. Meidän pitää opiskella tosi paljon ja me ollaan vastuussa Suomen lapsista ja vanhuksista. Mutta ei media nosta tätä esiin. Ne luulee että me ollaan luusereita ilman järkeviä ajatuksia”. Näin kommentoi eräs ammatillinen opiskelija Niina Meriläisen JÄLKES-tutkimushankkeessa, jossa selvitetään yhdessä nuorten ammatillisten opiskelijoiden kanssa, miten media kehystää heitä. Tutkimuksesta käy ilmi, että nuorilla on kokemuksia siitä, että heitä toiseutetaan esimerkiksi julkisessa keskustelussa: He eivät ole osa “kaikkia nuoria”, vaan ikään kuin irrallinen “amisten” ryhmä. Heidän ei oleteta olevan kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista eikä media kiinnitä heihin yhtä lailla huomiota kuin vaikkapa lukio-opiskelijoihin. Tämä rajaa heidän identiteettejään sekä tiedon tarpeita. Heidät ikään kuin tuomitaan tiettyyn rooliin heidän tiedonjanostaan ja osallistumisen halusta huolimatta.

Samalla, kun ammatilliset opiskelijat kokevat tulevansa toiseutetuiksi koulutusvalintansa vuoksi, he näkevät itse paljon hyvää ammatillisissa opinnoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Skills Finlandin 2021 teettämästä kyselytutkimuksesta kävi ilmi, että mielikuvat ammatillisesta koulutuksesta ovat pääsääntöisesti myönteisiä. Opiskelijat arvostavat esimerkiksi opintojen käytännönläheisyyttä, joustavuutta ja sitä, että koulutus tarjoaa mahdollisuuden työllistyä tai jatkaa opintoja korkea-asteella. Tuoreimman Amisbarometrin mukaan 54% opiskelijoista tiesi jo ennen yhteishakua hakevansa amikseen opiskelemaan – luku on noussut 17 % vuoden 2019 kyselystä. Ammatillisen koulutuksen merkitys on kasvanut myös elinikäisen oppimisen näkökulmasta – yhä useampi aikuinen hakeutuu kehittämään osaamistaan amikseen.

SAKKIn toiminnassa tapaamme niin nuoria kuin aikuisopiskelijoita, niin kantasuomalaisia kuin Suomeen muuttaneita, niin maakuntien kuin isojen kaupunkien opiskelijoita ja niin edelleen. Näiden kohtaamisten perusteella tiedämme, että ammatilliset opiskelijat eivät ole stereotypioiden kautta pelkistetysti “amiksia”. He ovat monenkirjava joukko yksilöitä, joilla on näkemyksiä, osaamista sekä kiinnostusta yhteiskuntaan ja osallistumiseen. Tämä on meille itsestäänselvyys, mutta suppeat asenteet ovat juurtuneet syvälle ja ne vaikuttavat kielteisesti erityisesti nuoriin. Me SAKKIssa haluamme muuttaa tavan, miten heistä puhutaan, miten heitä osallistetaan ja miten heidät tullaan palkitsemaan tärkeästä työstään yhteiskunnan tukipilareina. Haluamme, että ihminen voi olla ammatillinen opiskelija sekä paljon muuta, ja kokea olevansa yhdenvertainen.

Lisää tietoa Ihmistä tarvitaan aina-kampanjasta TÄÄLTÄ.

Tsekkaa myös SAKKIn Instastoryn kysymysboksit ja jätä sun vastaukset!

Kirjoittanut
Sara Siponmaa, SAKKIn hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija