30.01.2023

Amisten arvostuksen parantamiseen on keinoja – nyt tarvitaan vain tekoja!

Blogit

SAKKI on mukana EK:n Ihmistä tarvitaan aina -kampanjassa, jossa tuodaan esille ammatillisen koulutuksen merkitystä yhteiskunnalle ja ihmisiä ammattien takana. SAKKI osallistuu kampanjaan, koska haluamme korostaa, että ammatilliset opiskelijat ovat paljon muutakin kuin tulevia kasvottomia duunareita ja heidät tulisi osallistaa yhteiskunnalliseen keskusteluun vahvemmin. Kirjoitimme aiheesta blogiimme jo aiemmin, ja postaus löytyy täältä. Lisäksi kysyimme Instagramin Storyissä suoraan opiskelijoilta seuraavia asioita:

  • Tuntuuko susta, että amiksia arvostetaan? 66 % vastaajista koki, että ei arvosteta.
  • Onko susta sun koulutus tärkeä? 100 % koki, että on tärkeä.
  • Mikä on susta parasta amisopinnoissa? Tähän opiskelijat vastasivat, että esimerkiksi monipuolisuus, käytännön tekeminen, yhteisöllisyys, oppimisen kädenjäljen näkeminen, itsenäisyys ja opettajat.

Instagram Storyn vastaukset eivät toki käy tutkimuksesta, mutta yksittäistenkin opiskelijoiden kokemukset ja ajatukset ovat tärkeitä – nekin kertovat vaikkapa siitä, että ympärillämme vaikuttaa edelleen lannistavia asenteita ammatillisia opiskelijoita ja koulutusta kohtaan. Näin ei saa olla.

SAKKI näkee kuitenkin valoa tunnelin päässä: Jos on riittävästi tahtotilaa, ammatillisen koulutuksen ja opiskelijoiden arvostusta on mahdollista parantaa esimerkiksi seuraavilla teoilla:

  • Medialla on iso rooli mielikuvien muokkaamisessa ja niiden ylläpitämisessä. Tiedotusvälineiden tulisi selvittää omaa ammatilliseen koulutukseen ja opiskelijoihin liittyvää uutisointiaan. Jos siinä on parannettavaa, tilannetta tulisi aktiivisesti kehittää huomioimalla ammatilliset opiskelijat siinä missä muutkin. Olisikohan esimerkiksi niinkin radikaali asia mahdollinen, että tänä keväänä ammatillisten opiskelijoiden valmistumista juhlittaisiin mediassa samassa mittakaavassa kuin ylioppilaita?
  • Ammatillisen koulutuksen rahoituksen tulisi olla vakaalla pohjalla ja riittävää, jolloin koulutuksen järjestäjien on mahdollista tehdä pitkällä tähtäimellä suunnitelmia laadukkaan koulutuksen takaamiseksi ja myös opettajien hyvinvoinnin turvaamiseksi. Opettajien jaksaminen heijastuu myönteisesti opiskelijoihin.
  • Tulevaisuuden tavoite on, että yhä useampi suomalainen nuori olisi käynyt korkeakoulun. Toisin sanoen yhä useamman ammatillisen opiskelijan tulisi hakeutua korkeakouluun. Tämä edellyttää sitä, että yleissivistäviin oppiaineisiin ja lukutaitoon panostetaan siitä huolimatta, että ammatillisissa opinnoissa on fokus käytännönläheisyydessä ja työssäoppimisessa. Näin voimme vahvistaa ammatillisten opiskelijoiden osallisuutta yhteiskunnassa laajemmin, tukea heidän pärjäämistään työpaikoilla ja edistää juurikin jatko-opintoihin hakeutumista.
  • Tutkimusten mukaan ammatillinen koulutus näyttäytyy ykkösvaihtohtona ysiluokkaiselle silloin, kun hänellä on vahva näkemys kiinnostavasta alasta tai ammatista. Muutoin mielikuva on, että amisopintoihin päädytään, koska keskiarvo ei riitä lukioon. Tällaisiin ajattelumalleihin olisi tärkeää puuttua jo peruskoulussa ja tuoda esille ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja hyvät puolet.

Kirjoittanut: Sara Siponmaa, SAKKIn hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija