22.09.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi opintotukilain muuttamisesta

Lausunnot

SAKKI ry:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
22.9.2020

Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi opintotukilain muuttamisesta 

Keskeiset kannat:

  • Kannatamme esitettyjä muutoksia, erityisesti opintotuen indeksimuutoksen tarkistusta

Yleisesti

Säännösmuutos Yhdistyneiden kuningaskuntien kansalaisten oleskeluoikeuden suhteen on ymmärrettävä ja kannatettava. Pidämme hyvänä toimia, jotka vahvistavat ja mahdollistavat kansainvälistä liikkuvuutta koulutuksen piirissä.  

Opintotuen indeksisidonnaisuuden muutoksia kannatamme lämpimästi ja muutos on hyvin tervetullut. Opintotuen tason ollessa jo nyt kohtuullisen matala on tarkoituksenmukaista pitää se vuosittain vähintään ennallaan. Muutos lisää myös tuen ennakoitavuutta, minkä tärkeys korostuu kun kyseessä ovat pienituloiset tuensaajat.