22.09.2020

Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi: päättöarvioinnin kriteeriluonnokset

Lausunnot

SAKKI ry:n lausunto opetushallitukselle
22.9.2020

Asia: Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi: päättöarvioinnin kriteeriluonnokset

Näkökulmastamme keskeistä on varsinkin perusopetuksen päättävien oppilaiden osaaminen ja riittävät jatko-opintovalmiudet toisen asteen opintoja ajatellen. Tästä näkökulmasta tärkeää on erityisesti arvosanan 5 kriteerit ja niiden soveltaminen oppilaitoksissa. Emme ota kantaa yksittäisiin kriteereihin, mutta pidämme hyvänä ja tervetulleena yhtenäistää ja tarkentaa erityisesti kyseisen arvosanan kriteeristöä.