18.03.2020

Opetuksen järjestämisen velvoitteiden keventäminen

Lausunnot

Lausuimme 18.3.2020 dokumentista: valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista. Lue koko dokumentti osoitteessa eduskunta.fi

Keskeiset kannat:

  • Pidämme esitettyjä muutoksia ymmärrettävinä, tarpeellisina ja oikein mitoitettuina.
  • Pidämme tarpeellisena ohjeistaa muutosten toteuttaminen hyvin, jotta opiskelijoiden mahdollisuudet suorittaa opintojaan eivät vähene tarpeettomasti.

Tarkemmat kannat

Pidämme esitettyjä muutoksia käynnissä olevassa tilanteessa ymmärrettäviä, tarpeellisina ja oikein mitoitettuina. Oppilaitosten on syytä saada opetuksen ja tukitoimien järjestämiseen joustavuutta.

Pidämme tarpeellisena ohjeistaa muutosten toteutus hyvin, jotta velvollisuuksien kevennys ei johda tarpeettomaan opiskelumahdollisuuksien rajoittamiseen. Kun opetus oppilaitoksien oppimisympäristöissä on jatkossakin mahdollista, tulisi sitä järjestää harkinnan mukaan siten, että turvallisuus ei vaarannu mutta opiskelu on mahdollista esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa etäopetus ei ole mahdollista ja opiskelu on valmistumisen kannalta tärkeää.

HOKSin, tuen tarjoamisen ja näyttöjen järjestämisen osalta pidämme muutoksia ymmärrettävinä. Korostamme näidenkin muutosten osalta tiedotuksen merkitystä: Velvoitteiden kevennyksistä ei tule tulla yleistä syytä olla tarjoamatta opintojen suunnittelua, erityistä tukea tai näyttömahdollisuuksia. Erityisesti valmistumassa olevien opiskelijoiden näyttömahdollisuudet tulee järjestää, turvallisuus toki huomioiden. 

Lisäksi korostamme tarvetta laatia valtakunnallisia tukimateriaaleja esimerkiksi opetuksen, tuen ja näyttöjen järjestämiseen etänä tai poikkeuksellisissa oloissa oppilaitoksissa. Näin mahdollistettaisiin yhdenvertaisuus erilaisissa oppilaitoksissa ja opintojen eteneminen. 

Lisätietoja: 
Matti Tujula
edunvalvonnan  asiantuntija
044 7766 048
[email protected]