23.03.2020

SAKKIn järjestöasiantuntijaksi Sanna Neuvonen

Uutiset

Kuva Sannasta.

SAKKIn järjes­tö­asian­tun­ti­jak­si on valittu Sanna Neuvonen. Neuvonen aloit­ti uudessa työs­sään 23.3.2020.

30‐vuotias Neuvonen on valmis­tu­nut yhtei­sö­pe­da­go­gik­si Humanistisesta ammattikorkeakoulusta sekä fysioterapeutuksi Karelia-ammattikorkeakoulusta. Neuvonen on myös valmistunut amiksesta nuoriso ja vapaa-ajan ohjaajaksi Pohjois-Karjalan ammattiopistosta, nykyisin Riveria. Neuvonen siirtyi tehtävään Vantaan Salamat Ry:stä, jossa työskenteli vt. toiminnanjohtajana.

Olen erittäin innoissani uusista hommista, työnkuva kuulostaa mielenkiintoiselta ja innolla odotan mitä kaikkea tässä työssä pääsee kokemaan. Työyhteisö on ottanut minut hyvin vastaan ja tässä työssä pääsee hyvin kehittämään myös omaa osaamistaan. Toki omat haasteensa tuo se, että kaikki perehdytys tulee tapahtumaan etänä, mutta onneksi tekniikan avulla pystyy näkemään toisia edes videopalavereiden välityksellä. 

– Sanna Neuvonen

Vantaalaisen Neuvosen vastuu­aluei­siin tulee kuulu­maan muun muassa SAKKIn tapah­tu­mien sekä koulutusten suun­nit­te­lu, orga­ni­soin­ti ja toteut­ta­mi­nen. Tämän lisäksi hän vastaa SAKKIn oppi­lai­tos­kier­tu­ees­ta, johon kuuluu kier­tu­een vapaa­eh­tois­ten ohjaus sekä kannus­ta­mi­nen.

Sanna vakuutti meidät monipuolisella osaamisellaan nuorten parissa työskentelemisestä. On mahtavaa saada Sannan asiantuntemus osaksi SAKKIn työyhteisöä.

– Elias Tenkanen, puheenjohtaja

Tervetuloa töihin SAKKIin, Sanna!