18.11.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Lausunnot

SAKKI ry:n lausunto sivistysvaliokunnalle 16.11.2020

Asia: HE 208/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Keskeiset kannat:

  • Kannatamme esitettyjä muutoksia

Yleisesti

Säännösmuutos Yhdistyneiden kuningaskuntien kansalaisten oleskeluoikeuden suhteen on ymmärrettävä ja kannatettava. Pidämme hyvänä toimia, jotka vahvistavat ja mahdollistavat kansainvälistä liikkuvuutta koulutuksen piirissä.