06.12.2018

Amisten osaa­mi­nen näkyy linnan juhlis­sa

Uutiset

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen osal­lis­tuu Tasavallan presi­dent­ti Sauli Niinistön isän­nöi­mään Linnan juhlaan tors­tai­na 6.12.2018.

“On suuri ilo ja kunnia päästä edus­ta­maan ammat­tiin opis­ke­le­via näihin juhliin“, Tenkanen kommen­toi.

Linnan juhlat ovat myös paikka, jossa ammat­tiin opis­ke­le­vien käden­jäl­ki on nähtä­vis­sä. Muun muassa Koulutuskeskus Salpauksen kokki‐ ja tarjoi­li­jao­pis­ke­li­jat pääse­vät näyt­tä­mään taito­jaan avus­ta­van tarjoi­li­jan roolis­sa. Salpauksen leipuri‐ ja kondiit­to­rio­pis­ke­li­jat tuovat oman osaa­mi­sen­sa esiin tarjoi­lu­jen valmis­ta­mi­ses­sa, viimeis­te­lys­sä sekä esille laitos­sa. Tutustu koko artik­ke­liin täällä.

Tarjoilujen lisäksi myös Keudan ammat­tio­pis­tos­sa floris­ti­mes­ta­rik­si opis­ke­le­van Josefiina Kiveron käden­jäl­ki näkyy itse juhlas­sa. Kivero pääsee näyt­tä­mään osaa­mis­taan toteut­ta­mal­la puku­ko­run Heta Ravolainen‐Rinteelle. Tutustu koko artik­ke­liin täällä.

“Upeaa nähdä miten amik­sien ammat­ti­tai­toon luote­taan. Se on hienoa päästä osal­lis­tu­maan itse juhlaan, mutta vielä upeam­paa on kun pääsee näyt­tä­mään omaa ammat­ti­tai­to­aan. Jokainen amis, joka jollain tavalla osal­lis­tuu Linnan juhliin tulee olla ylpeä omasta osaa­mi­ses­taan ja amma­tis­taan”, Tenkanen toteaa.

Tenkanen on pyydet­ty saapu­maan paikal­le klo 19.50 ja häntä voidaan odottaa presi­dent­ti­pa­rin kätte­ly­vuo­roon tämän jälkeen.