07.06.2021

Amikset uurnille – Käytä ääntäsi kuntavaaleissa

Blogit

Kuntavaalit merkitsevät paljon, sillä  ei ole yhdentekevää, kuka valtuustossa istuu päättämässä meidän kaikkien yhteisistä asioista. Kuntavaalien tulos luo pohjan kunnan päätöksille, jotka vaikuttavat meidän jokaisen arkipäiväiseen elämään. Teemme päivittäin valintoja elämämme suhteen ja äänestäminen ei ole siitä poikkeus. Äänestämällä voit vaikuttaa siihen, kuka tekee päätöksiä kuntasi tulevaisuudesta.

Mihin kuntavaalit vaikuttaa?

Kuinka pitkä on koulumatkasi? Onko kunnassa rakenteilla uusi kirjasto vai lisää parkkipaikkoja? Minkälaisia harrastusmahdollisuuksia on tarjolla? Tarjotaanko kunnassa nuorille ilmainen ehkäisy? Nämä ovat  muutamia asioita, joihin kunnanvaltuustossa vaikutetaan. Lisäksi amisten  on erityisen tärkeää muistaa, että kunnat ja kuntayhtymät ovat monesti ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, eli vastaavat siitä, missä ja miten koulutusta järjestetään ja kuinka sitä rahoitetaan. Kuntapäättäminen vaikuttaa suoraan ammatillisten oppilaitosten toimintaan ja näkyy jokaisen amiksen elämässä lukemattomilla eri tavoilla. 

Miksi erityisesti amisten tulisi äänestää? 

Nuorten ja ammattiin opiskelevien ääni on erityisen tärkeä saada kuuluviin kunnallisvaaleissa, koska muuten se voi jäädä kuulumattomiin kunnallisessa päätöksenteossa.  Vuoden 2017 kuntavaaleissa 20-vuotiaista äänesti 33 %, 73-vuotiaista 76,7 %. Tämä voi olla osasyynä siihen, että keskimääräinen kuntapäättäjä on noin 50-vuotias mies. Ammatillisen koulutuksen käyneet ja nuoret ovat aliedustettuina kunnanvaltuustoissa, mikä johtaa siihen, että amisten ja nuorten ääni ei kuulu tarpeeksi kunnallisessa päätöksenteossa. Jokainen voi kuitenkin omalla äänellänsä muuttaa näitä lukuja ja vaikuttaa oman kunnan asioihin. 

Mikäli et tiedä ketä äänestää, voit kääntyä vaalikoneiden puoleen, tutustua puolueiden nettisivuihin, tutustua SAKKIn ehdokasgalleriaan tai  vilkaista Allianssin puolue esittelyn.  Muista, että erityisesti puolueella on merkitystä, koska puolueet ovat politiikan tärkeimpiä toimijoita ja pääasiallisia vallankäyttäjiä. Kannattaa siis etsiä sellainen puolue, jonka kanssa on eniten samaa mieltä.

Käytä ääntäsi ja vaikuta

Vaaleissa jokaisen ääni painaa yhtä paljon. Huolehditaan siis yhdessä siitä, että amisten ja nuorten ääni saadaan kuuluviin tulevissa kuntavaaleissa. Ihmisillä on tapana äänestää kaltaistaan, joten amisten ja nuorten äänestysaktiivisuus voi vaikuttaa positiivisesti kunnanvaltuustojen monimuotoistumiseen. Mitä useampi amis käyttää ääntänsä, sitä useammin ammatillisen koulutuksen ja opiskelijoiden ääni pääsee kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa. Mikäli et käytä ääntäsi, valta vaikuttaa siirtyy jollekulle muulle. Äänestät joka päivä valinnoillasi – tee se myös kuntavaaleissa. 

Miten äänestää?

💡 Ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5.-8.6.2021
💡 Vaalipäivä: 13.6.2021
💡Ennakkoon voi äänestää missä tahansa kunnassa. 
💡Vaalipäivänä saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin.
💡 Äänestyspaikalle tarvitset mukaan vain kuvallisen henkilötodistuksen ja maskin.